BejelentésCsillagszülött

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Boldogasszony Országa Az alábbi írást Ballán Máriától kaptam. Köszönöm hogy megtisztelt vele, így Önöknek továbbíthatom. Mária oldalának elérhetősége: blog.xfree.hu/myblog.tvn
Mária országa és gyermekei vagyunk! Manapság sokszor és sokan beszélnek arról, hogy Szűz Mária népünk királynője, Magyarország Mária országa. Ha azonban felvetjük a kérdést: Mária miért hazánk királynője, s nemcsak oltalmazója, akkor elhalkul a beszéd, mert a választ kevesen ismerik. Válságos korszakban élünk, ezért időszerű röviden áttekintenünk, valójában mi zajlott le történelmünk legmagasztosabb pillanatában, amikor első királyunk, Szent István, a koronázási jelvényeket és ezzel együtt magyar hazánkat a Boldogasszony szent kezébe helyezte. István nem világi hatalomtól, hanem Krisztus helytartójától, II. Szilveszter pápától kért királyi koronát. Már uralkodásának kezdetén Mária oltalmába ajánlotta magát és országát, királyi székhelyének városában, Székesfehérvárban (Alba Regia-ban) pedig csodálatos szépségű bazilikát építtetett a Szent Szűz tiszteletére. Amikor meghaltak gyermekei és utolsó reménysége, Imre herceg is, felmerült benne az a kérdés, hogy mi lesz hazájával, ki lesz népének uralkodója? Viszálykodó népében senkit sem talált erre méltónak. Érezve közeledő halálát, sürgősen döntött. Behívatta a főpapokat, a tanácsosokat és az országot a Szent Koronával együtt a Boldogasszonyra hagyományozta. Nagy-boldogasszony ünnepe volt. E napon szabályos jogutódlás történt, s az örökös Mária, Jézus Krisztus édesanyja lett. A Hartvik-féle megfogalmazásban az ország Regnum Marianum, azaz Mária Országa lett. Kétségtelenül igaz, hogy a Szent Szűz sok ország patrónája, védelmezője, hiszen jó néhány országot, népet ajánlottak oltalmába, csakhogy itt nem odaadásról, nem imádságos felajánlásról, hanem sokkal többről: törvényes jogutódlásról van szó. A Boldogasszony, karján a kis Jézussal, Magyarország trónjára került, kezében a jogar, s fején az uralkodás záloga, a magyar Szent Korona, mely örök időkre szóló státuszt nyert Magyarország állami jogrendjében. Mária tehát nekünk, magyaroknak nem csupán oltalmazónk, védőszentünk, égi Édesanyánk, hanem törvényes királynőnk, akár elfogadjuk őt, akár megtagadjuk. Ebben a kizárólagos, különös helyzetben nem számít az sem, hogy országunkban ki milyen vallású, mert Mária a magyar emberek Királynője, ő a Magyarok Nagyasszonya. Ő tehát mindnyájunké. Megfoghatatlan, rendkívüli jogi esettel állunk szemben: van egy törvényes uralkodónőnk, akit nem láthatunk, aki egyenesen a mennyek országából irányít bennünket. Mivel Királynőnk, mi, magyarok kiváltságos helyzetbe kerültünk. Amikor Szent István hazánkat neki hagyományozta, tudta, hogy a magyar népnek komoly nevelőre van szüksége ahhoz, hogy igazán Krisztushoz térjen. Miként a Szent Szűz Jézust nevelte fel a mi számunkra, úgy nevel most minket, magyarokat, hogy amikor elérkezik az idő, átnyújthasson Fiának, mondván: íme, felnőttek küldetésükhöz, ők a tieid! Addig azonban még hosszú út áll előttünk. Ezen az úton válunk majd felnőtté, igazán magyarrá, igazán egymás testvéreivé, krisztusivá, hogy példaként állhassunk minden nemzet előtt. Számtalan történelmi esemény igazolta, hogy a múltban nemzetünk a bűn, a vérveszteség, a súlyos végveszély ellenére is fennmaradt, holott jó néhányszor elpusztulhatott, vagy megsemmisülhetett volna. De nem így történt. Az égből felénk nyújtott anyai kéz akkor is munkálkodott érdekünkben, amikor hibáztunk. Szűz Mária országunk törvényes királynője, az ő segítségével juthatunk el szent Fiához. Ha az említett történelmi tények ismeretében végre mindnyájan képesek lennénk köszönetünket kifejezve, hálás lélekkel fejet, térdet hajtani a Magyarok Nagyasszonya előtt, ő jóval kevesebb akadály és küzdelem nélkül tudna minket minden támadás ellen megvédeni és Istenhez vezetni. Isten akaratából Mária országa lettünk, s ez komolyan kötelez bennünket egy teljesebb, mélyebb krisztusi életforma megélésére. Szűz Mária engesztelést kér, azaz másokért hozott áldozatokat, imákat, felajánló életet! A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. Drága Gyermekeim, Égi Édesanyátok szól hozzátok! Szavaimat kérlek fogadjátok nyitott szívvel és igaz hittel. Oly sokat imádkozok értetek a Mindenható Mennyei Atyához. És kérem őt, hogy adjon nektek elég hitet és megbékélést ebben a súlyos helyzetben, melyet az idegenszívűek okoztak ennek a csodálatos nemzetnek. Szívemen viselem sorsotokat, hisz mindaz, ami veletek történik, az velem is. Mint tudjátok, a nemzet sorsa mindnyájatok kezében van. Nem csak egy emberként kell tennetek, hanem össze kell fognotok. És azt a rendszert, mely ilyen mély válságba sodort benneteket, meg kell szüntetnetek. Ebben Én és Szent fiam, valamint a Mindenható Mennyei Atya támogatunk Benneteket. Létetek teljes megújulást kér tőletek. Ezért össze kell fognotok, hogy megújult erővel békés egymás melletti összefogásban létrehozzátok az új államiságot, amely már elindult nálatok, csak még kevesen tudtok róla. Nagy támogatást kap az a szövetség, amely hamarosan világrengető erőre tesz szert. Ez az erő bennetek lakozik, melyet őseitek által hordoztok magatokban. Ne féljetek! Nincs olyan erő, mely ezt a nemzetet megtudná semmisíteni. Egyedül csak akkor veszhet el a HAZA, ha ti lemondotok róla. Drága gyermekeim! Bennetek van minden bizodalmam. Tudom, hogy meg fogjátok tenni azokat a lépéseket, melyek szükségesek az ÚJ HAZA kialakításához. Sok igaz hitű gyermekem van ebben a hazában és tudom, hogy mindannyian, kik szíveteken viselitek e haza sorsát, egyet akartok. LEGYEN EGYSÉGES IGAZ MAGYARORSZÁG! Áldásomban részesítelek Benneteket. Égi Édesanyátok szólt hozzátok Magyarország Örökös Királynéja Szűz Mária.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!