BejelentésCsillagszülött

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


A Hét Szentség és rendeltetésük

<
Az emberi test hét energiaközponttal rendelkezik. Ezeknek a centrumoknak mindegyike egy spirituális leckét foglal magába, amelyet el kell sajátítanunk ahhoz, hogy egy magasabb tudatszintre lépjük. A csakrarendszer a fejlődés hét lépcsőfokán történő áthaladást ábrázolja:- a fizikai világtól a trancendes felé haladunk. Minden egyes szakaszban egy mélyebb megértést teszünk a spirituális és a személyes erőnket illetően. Minden egyes csakra egy spirituális leckét és kihívást képvisel. 1.csakra,- az anyagi világgal kapcsolatos leckék. 2. csakra,- szexualitással, munkával, fizikai vágyakkal kapcsolatos leckék. 3. csakra,-egoval és a személyiséggel, önbecsüléssel kapcsolatos leckék. 4. csakra,- szeretettel, megbocsájtással és könyörületességgel kapcsolatos leckék. 5. csakra,- akarattal és az önkifejezéssel áll kapcsolatban. 6.csakra,- elmével,intuicióval, belső látással, bölcsességgel kapcsolatos leckék. 7.csakra,-spiritualitással kapcsolatos leckék. Ha figyelmen kívül hagyjuk ezeknek a leckéknek az elsajátítását, - akkor az energiáink, betegség formájában nyilatkoznak meg. - belső erő megfogyatkozása, lélek gyengülése. - test- lélek- szellem egységének felborulása. Felelőségünk gondolataink és magatartásunk megválasztásával kezdődik! A hét szentség A hét szentség, olyan szakrális szertartásokat képvisel, amelyek az embert az Isteni Kegyelmi energia minőségével töltik fel. A hét csakráról szóló tanítás párhuzamban áll a hét keresztény szentséggel. - Ez egy olyan szemléletet jelent, amely rávezet minket arra, hogy életünk fontosabb állomásain mit kell tennünk ahhoz, hogy fel tudjuk vállalni a spirituális érettséggel járó felelőséget. A hét szentség és jelképes rendeltetéseik 1. Keresztelés,- a Kegyelem olyan megnyilvánulásának elfogadása vagy közvetítése, mely földi létünkért érzett hálánkat fejezi ki. 2.Áldozás,- a Hála megnyilvánulásának elfogadása vagy közvetítése, amely Istennel és az életünk részét alkotó emberekkel való egyesülésünket fejezi ki. 3. Bérmálás,- a Kegyelem olyan megnyilvánulásának elfogadása vagy közvetítése, mely egyéniségünk kibontakozását és önbecsülését szolgálja. 4. Házasságkötés,- olyan Áldás elfogadása vagy közvetítése, mely szentesíti lelkünkkel történő egyesülésünket, felismeri és tiszteletben tartja szeretetre irányuló igényeinket, és segít az önmagunkról való gondoskodásban, hogy képesek legyünk egy másik lényt teljes szívből szeretni. 5.Gyónás,- olyan Kegyelem elfogadása vagy közvetítése, mely lelkünket megtisztítja. 6.Felszentelés,- olyan Kegyelem elfogadása vagy átadása, mely szolgálatunk útját a szentség fényével vonja be. Utolsó kenet,- befejezetlen ügyeink bevégzését szolgáló Kegyelem elfogadása vagy közvetítése, nem pusztán a halál előtt, hanem mindennapi életünkben is, mely lehetővé teszi, hogy a jelenben éljünk. Az ember beavatásának hét lépcsőfoka olyan velünk született erőt tükröz, melyet életünk kihívásaival szembenézve kibontakoztathatunk,- tudatosan alkalmaznunk kell. Az energiagyógyászat három alapigazságban osztozik:. 1,- az erő helytelen alkalmazása testünkre és az egész életünkre nézve káros következményekkel jár. 2,- élete során, minden emberi lénynek kihívással kell szembenéznie, mely az Éghez való hűségét hivatott próbára tenni. - anyagi biztonság, család, hatalom, egészség elvesztésében mutatkoznak meg. - a veszteség mindig megingatja a hitünket. Komoly veszteségeknél az emberek a dolgok mélyére nézve keresik az értelmet,- itt kezdik el spirituális felemelkedésüket, mert ha a talaj kicsúszik a lábuk alól, akkor kénytelenek az Ég felé tekinteni. 3,- Ha lelkünket visszaakarjuk téríteni a tévútról, akkor el kell engednünk a múltat, megtisztítani lelkünket és visszatérni a jelenbe. A fizikai világ mindhárom spirituális hagyomány szerint lelkünk fejlődését szolgálja,- a próbatételek ezért kerülnek az utunkba. Így alkot analógiát a Hét Szentség a hét csakrával. 1, csakra 2, csakra 3, csakra
- Olyan dolgokkal áll kapcsolatban, mely a fizikai vagy külső energiákkal hoznak minket kapcsolatba.
4, csakra 5, csakra 6, csakra 7, csakra
- Nem a fizikai és belső energiákat foglalja magában.Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!