BejelentésCsillagszülött

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Angyali kisérőink

Az Angyalok a mindennapjainkban is velünk vannak. Most ebben a különösen nehéz időszakban még közelebb húzódtak a Földhöz, hogy bátorítsanak, egyengessék a felemelkedés felé vezető utunkat. Minden időben körbe vettek minket az Angyalok, de most többen vannak mint valaha. Isteni elrendelés által érkeztek hozzánk, hogy segítsenek a felemelkedés hullámaiban. Magasabb rezgésállapotuk miatt, a legtöbb ember nem láthatja Őket. Éppen ezért kell megemelni a rezgésünket, hogy könnyedén kapcsolatba léphessünk velük. Ahhoz, hogy megpillanthassuk Őket, egy magasabb tudatállapotra van szükségünk. Az Angyal szó jelentése:- Üzenetvivő, Hírvivő, Küldött. Isten teremtményei, akik hódolnak a színe előtt és minden tettükkel Őt szolgálják. Az Angyalok folyamatosan üzeneteket hoznak a Teremtőtől. Legelőször életünkben a Születés Angyalával találkozunk. Hiszen születésünkkor Fényfolyóson megyünk keresztül, ott a Születés Angyala vár reánk, aki életcélunkért felel. Minden leszülető lelket Ő lát el tanácsokkal. Kellő pillanatban Ő veti el a MAGot anyánk méhében. Az Ő szerető arca, akit születésünk előtt látunk. „Azt mondják, hogy születésünk előtt, az Anyaméh Angyala szájunkra teszi az ujját és azt mondja,- Pszt! Ne áruld el, amit tudsz!”- ezért van a bemélyedés a felső ajkunkon, és nem emlékszünk arra, hogy honnan jöttünk. De az érzés életünkben megmarad, lelki képekben megőrizzük. Még a születés előtt, ahogy a Fényfolyóson tovább megyünk, találkozunk a Védő Angyalunkkal , Ők azok az Angyalok, akik a születésünktől-életünk végéig velünk vannak, és életünk sorsfordító feladataira ügyelnek. Akárcsak a Szellemi Vezetőink, Ők is csak annyira kerülhetnek közel hozzánk, amennyire ezt lehetővé tesszük számukra. Kérni kell a segítségüket, a támogatásukat.
Mindannyian halljuk a Mennyek hangját, - akár hisszük, akár nem. Ez a hang a szívünkön keresztül, látomásainkban, megérzéseinken, álmainkban szól hozzánk. Sajnos mi emberek hajlamosak vagyunk rá, hogy mindezt figyelmen kívül hagyjuk. Az Angyalok bármikor készek segíteni rajtunk. Ha nem is látjuk Őket, akkor is gyakran lehet érezni a jelenlétüket. Gondoltunk e már arra, hogy esetleg egy balesetből csodával határos módon menekülhetünk meg. Hiszen sokszor „véletlenen” múlik az életünk, és ezek a „véletlenek” mögött Angyalaink húzódnak meg. Pl:- nem találjuk meg a kocsi kulcsot, így nem érünk oda időben, lekéssük a repülőt és utána halljuk, hogy pont az a gép zuhant le. Amint említettem, manapság az Angyalok nagy számban közelebb húzódtak a Földhöz, és csak arra várnak, hogy segíthessenek, - hogy megkérjük rá Őket. Az egyetlen ok ami megakadályozza, hogy segíthessenek, hogy nem vagyunk nyitottak feléjük. Pedig éltünk minden pillanatában kérhetjük a segítségüket. A mindennapjainkba bevonhatjuk Őket. Itt kitérnék arra, hogy korunkban az emberek többsége túl misztikusnak tartja ha az Angyalokról beszélünk. Őseinknek ez teljesen természetes volt. Ők még hittek az ártó és a védő erőkben. A védő erőket,- Angyaloknak, az ártó erőket, - ördögnek, démonnak nevezték el. A SZERtartásnak és az ünnepeknek is vannak Angyalai. - Amikor az ember megállapodást vagy házasságot köt, fogadalmat, esküt tesz,- akkor legalább egy Angyal van jelen és hallja ezt. A nagyszabású ünnepségeken a szó szoros értelmében egy sereg Angyal is részt vesz, az Ő jelenlétük által telik meg az esemény élettel. Ha két ember kölcsönösen megállapodik valamiben, egyezségüket az Angyal feljegyzi az Akasha krónikába és segíti a feleket ígéretük megtartásában. Házasság során,- egy Angyal száll a párra és igyekszik összetartani a házasfeleket. Ha házasság csak anyagi vagy politikai okokból köttetett, nem szentesíti az Angyal. Nem az elhangzott szavak, hanem a mögöttes szándék a fontos. Egy esküvő során az Angyalok kara is énekel, örvendezik és megtölti a SZERtartást szeretettel és mennyei boldogsággal. Mikor megkeresztelnek egy újszülöttet, akkor is jelen vannak az Angyalok. Mély bizalommal töltik el a kisdedet, aki érzi, hogy itt a Földön is jelen vannak a szellemi világ lényei, és segíteni fogják az útján. A földi utunk minden fontos állomásán Angyalok ünnepelnek velünk vagy osztoznak a szomorúságunkban. Meglátogatnak bennünket mindegyik születésnapunkon, az évfordulóinkon, érettségin, házavatón, akkor is, ha egy új állásba lépünk. Karácsonykor és Húsvétkor többféle Angyallal találkozhatunk. Régen az élet minden fordulópontját megünnepelték. Ünneplésre méltónak találták a tavasz érkezését, a vetést, az aratást, a napfelkeltét és napnyugtát. Ezen rítusok alkalmával megjelennek az Angyalok és velünk együtt örvendeznek. Ha lennének váló-és búcsúünnepeink az Angyalok arra is eljönnének és áldásukat adnák azokra akiknek elválnak útjaik. Az Angyalok jelen vannak a temetéseken is és örvendeznek. Azok, akik látnak tudják, hogy a fizikai test börtönéből való szabadulás a legörömtelibb élmények egyike a lélekszámára. Nem véletlenül utalnak úgy a halottra, hogy „megboldogult”. Az Angyalok kara ekkor is énekel, valamint továbbítja az elhunytért mondott imáinkat, hogy ezzel is segítse az útját. A SZERtartások és az ünnepek Angyalai jelen vannak földi utunk minden fontos állomásán. Nemcsak az Védőangyalok vannak a közelünkben,- vannak Angyalai a kegyességnek, az igazságnak, a szeretetnek, az együttérzésnek, a szerénységnek, a békének és minden egyéb jó tulajdonságnak, örömnek, kiegyensúlyozottságnak, jóindulatnak, bizalomnak. Minden Angyal más és más, másként is néznek ki, - színük, köntösük stílusa, mintázata összhangban van a tulajdonsággal amit képviselnek. Egy vonás azonban közös mindegyik Angyalban, ha segítségért fohászkodunk hozzájuk, imáink meghallgatásra találnak. Ha az ima nem ártó szándékú, és a szellemi fejlődésünket szolgálja,- teljesíteni fogják. Néha túlságosan elborít bennünket a kétségbeesés, és nem érezzük a jelenlétüket, pedig ők ekkor is megpróbálnak felemelni bennünket. Ha a karmánk lehetővé teszi, küldenek egy embert, aki majd megvigasztal minket.
Írta: Feketéné Lendvai Katalin Angyalok a mindennapjainkban
Egy tűt sem lehetett volna leejteni a Hévíz Galéria dísztermében március elején, amikor a Nosztalgia Teaházban Lendvay Katalin parapszichológus vendégeskedett, aki az „Angyalok a mindennapjainkban” címmel tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást. Az okleveles, Veszprémből érkezett gyógyító – aki szerint minden tudás, bölcsesség és hatalom kulcsa: a szeretet – immár hét éve állította az angyalok energiáját a regressziós terápiájának középpontjába. A parapszichológia mestere a segítő, fényből álló szellemlények pozitív energiáját használva csakra és aura tisztítást hajt végre, és éteri kötelék levételt végez, melyből rögtönzött ízelítőt is adott a spirituális tanok iránt érdeklődőknek. Mint elhangzott: az angyalok mostanság közelebb húzódtak a földhöz, mert még intenzívebben kívánnak segíteni az embereknek. Első hullámban a próféták érájában, második hullámban pedig a középkori látnokoknak jelentek meg, megjelenésük harmadik szakasza pedig napjainkra datálódik. Az Isten fényeként, gondolatvivő hírnökeként, hírvivőként aposztrofált lények összekötő kapocsként szolgálnak az emberi és isteni világ között. Ők csak a jó kéréseket hajlandók teljesíteni, azokat, amik összhangban vannak a Mindenható feladattervével. Védelmükre, szeretetükre szükségünk van a mindennapokban és csak különösen emelkedett tudatszinten lévő kiváltságosok képesek látni a segítésre szegődötteket. A hét arkangyal közül Mihály, Ráfael, Gábriel és Uriel rendelkezik a legnagyobb hatalommal és erővel. Létezik angyala a születésnek, az anyaméhnek, a tanításnak, a védelemnek, de még az ébresztésnek is. Az imádság angyalai Krisztust szolgálják, de vannak angyalai a tudatosságnak, a beavatásnak, az ünnepeknek, szertartásoknak és persze a halálnak is. A véd- és őrangyalokat hittel gyakorta kell kérni, és ők örömmel segítik, ha kell, minden lépésünket. (2006) Forrás: http://www1.zalamedia.hu/


Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?Kende Rezsö [ 2010-07-10 00:22 ]

hgogyan kell felhivhi ezt a honlapot?

mi az egyház TANITÀSA az örangyalokról? Van dogna, vagy enciklika?

köszönök mindent1Lendvai Kati [ 2010-06-25 08:03 ]

Kedves Erika!

Őszintén örülök, hogy sok mindenben választ kapott a kérdéseire.
Igen, én szerkesztem a honlapot.
A bemutatkozás rovatnál megtalálja az elérhetőségemet, ha esetleg szeretne levélben megkeresni.
Szeretettel üdvözlöm: KatiM.Erika [ 2010-06-24 00:01 ]

Kedves Kati!
Én egy 14 éves lány vagyok és komoly érdeklődéssel olvastam ezt az oldalt és rengeteg választ kaptam kérdéseimre. Leginkább a Magyarország sorsa és Pió atya jövendölése (amit sokszor hallottam édesapámtól is) keltette fel a figyelmem. Ön az egész oldal szerkesztője? Tudom ez a bejegyzés nem az angyalokhoz kapcsolódik de itt tudok írni.
erika [ 2010-05-28 12:43 ]

Az angyal tanfolyamot elvégeztem. Azóta gyökeresen megváltozott MINDEN körülöttem. Hálát adok az úrnak, hogy érezhetem angyalainak jelenlétét. Oly melegség, öröm , béke járja át lelkem, amihez foghatót még nem is remélte azelőtt.Nagyon erős energiá juk van az angyaloknak. Én megkértem tudassa velem , hogy melyik oldalon van. Meditáció alatt történt. Éreztem hogy lágy fátyol ként érzem a melegséget, amit szemből mintha rám terítettek volna. Felemelő leírhatatlan!Már tudom az őrangyalom mindig elöttem van , és vigyázza minden mozdulatom. Szívből kívánom mindenkinek !
Nagy szeretettel >Erikav Erika [ 2010-01-07 22:34 ]

Nagyon jó hogy rád találltam,de sajnos még magamra nem márlassan 44éve.Nagyon igazat mondasz akár-mikor kértem az angyalomat védjen meg,mindig megvédett és segitett minden nap.Csak azért irok mert szinte minden órában kellene foházkodnom érte és,kérni hogy távollítsa el töllem a sátánt és démonnokat és nem gyözök küzdeni a rossz ellen.Kérlek segits,nem gyözöm a keresztet is vetni.Kivánok mindenkinek nyugodt lelket.réka [ 2009-08-15 09:18 ]

Honnan tudom meg hogy ki az en anygalom?
Szeretettel,RékaKati [ 2009-05-28 20:01 ]

Most jutott csak az eszembe, hogy a honlapomon ajánljam az Angyali Tanácsok rovatot, egy-két alapvető kérdésre választ kaphat.
Szeretettel: KatiKati [ 2009-05-28 19:55 ]

Kedves János!

Elég hosszú lenne a kapcsolat felvétel módját itt kifejteni bővebben. Ezért szeretettel ajánlom: Doreen Virtue könyvét, címe Őrangyalod üzenetei. Ebben sok mindenre választ kap. Doreen Angyalos könyveiből sokat lehet tanulni.

Röviden,- elsősorban a szándék kinyilvánítása a legfontosabb.
Majd megnyitni a szívünket az Isteni sugallatra, félretéve emberi korlátainkat.
Figyelni a JELEKET, mert többféleképpen üzennek nekünk.
A legfőbb dolog a HITÜNK, mert ha erős a hitünk, akkor képesek vagyunk kitartani a meggyőződésünk mellett.
Ha "esetleg" hosszú kitartó munka ellenére sem jön létre a kapcsolat, akkor ajánlom egy Angyaltanfolyam elvégzését.
Sok sikert és kitartást kívánok ehhez a csodálatos kapcsolat megteremtéséhez.
szeretettel: Kati
Kovy [ 2009-05-26 17:55 ]

Kedves Kati és Tibor!

Hogyan lehet a védőangyalunkkal beszélni? Vagy egyáltalán a kapcsolatot felvenni?

Köszönettel: JánosLendvai Kati [ 2009-05-14 09:45 ]

Kedves Tibor!

Elnézést kérek Öntől, de csak ma vettem észre a bejegyzését.
Gondolom nem véletlen, mert pont ma jutottam én is erre a következtetésre.
Köszönöm a kiegészítését, megerősítésként szolgált!
Szeretettel üdvözlöm:KatiT.K Tibor [ 2009-05-10 19:08 ]

Kedves Katalin!
Nagyon szep a cikk az angyalokrol. Egy egeszen pici kiegeszitesem lenne, ha megengedi?
Itt felmerült az \"örzöangyal\" kifejezes.
Amikor en vedöangyalommal beszelgettem, ö elmondta nekem, hogy nincsenek \"örzö\" angyalok. Az emberiseget nem kell örizni(mint a börtönben) hanem csak vedeni .
Szeretettel T.K TiborIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!