BejelentésCsillagszülött

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Gyógyító Angyalok

 • Angel meditation
 • Az Angyali Rendek készen állnak, hogy segítségetekre siessenek, és irányt mutassanak életetekben. Kérhetitek Őket fájdalmaitok feloldásában, és minden olyan helyzetben, életetek különböző területén, amelyben gyógyításra, vigasztalásra szorultok. Az Öröm Angyalai, most fokozottan vannak jelen. Különös kegyelmet árasztanak rátok, amely Isten Kegyelméből ered. Megpróbálják feloldani a bennetek mélyen ülő fájdalom mintákat, amelyek esetleg még mindig be vannak tapadva energiatestetekbe és ez által különböző, energetikai blokkokat okoznak. Most itt az idő ezeknek a mélyen lévő sérült részeknek a feloldására. Különböző módszereket is alkalmazhattok, de mind közül a legegyszerűbb és a leghatásosabb módja, ha kéritek, és igénybe veszítek a MI segítségünket. Semmi mást nem kell ehhez tennetek, csak ki kell nyilvánítani az akaratotokat, hogy gyógyulni kívántok és kéritek, hogy MI segédkezzünk ebben. Persze mindemellett ugye már említenem sem kell, - hogy nyitottnak és elfogadónak kell lennetek Velünk szemben. Megpróbálunk minden Tőlünk telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a sérült részeket, minél előbb gyógyításnak vessük alá. Ez a legelején járhat lelki és fizikai fájdalommal, attól függően, hogy az adott sérülést, emlékképet, mióta cipeled. Most már a legtöbb esetben, és a legtöbb egyénnél, a régi karmikus fájdalom minták oldásra kerültek, de van még ahol fokozottabb gyógyításnak kell alávetnünk a sérült részeket. Mindez attól függ, hogy mióta cipeled a sérült lélekrészeket és amellett mennyi hajlandóságot mutatsz a meggyógyítására. Tudatosan teszed, vagy a tudat mélyén ellenállsz, és ragaszkodsz a régi mintához, mert részeddé alakult. Az elkövetkező hetekben ez a gyógyítási folyamat fokozottan előtérbe kerül, hogy testeteket minél előbb fel tudjátok szabadítani a visszahúzó és korlátozó energiamintáktól. Összefoglalva: - Az angyali szférákhoz gyakrabban forduljatok. - Sűrűbben kérjétek a segítségüket. - Fokozottan jelen vannak, várják, hogy segíthessenek. - A Megújult Rendbe, Ők is beletartoznak. - Lényük intenzívebben hat, mint valaha. - Segítenek az átalakulásban, a megújulásban. Angyali Rendek hívlak bennetek. Kérlek, vegyetek körbe gyógyító, tisztító energiátokkal….. Gyógyító Rendek hívlak bennetek, kérlek, lépjetek be szívem belsejébe és tisztítsátok meg a tisztán érzékelésem központját…. Tisztítsátok meg a szívemben lévő kristályt a félelemtől, a fájdalomtól, az emberi aggodalmaktól…. Köszönöm Nektek Gyógyító Rendek, a „szívembe zártalak” bennetek… A következő gyógyítási módszert személyesen ajánlom a tapasztaltabbaknak: Kérjük meg az Őrző vagy Védő Angyalainkat, hogy időben vezessenek oda és mutassák meg, ahol, és amikor a legnagyobb,- számunkra itt és most feldolgozható és feloldható sérelmeket vagy félelmeket elszenvedtétek. Ezek a sérelmek és félelmek, akkor tárulhatnak fel kizárólagosan előtettek,- ha már a feldolgozására és orvoslására, Lényetek készen áll. - Kérjétek tehát segítőiteket, hogy időben és térben, vezessenek benneteket vissza oda, ahol tárolódik, őrződik a félelem, vagy az ehhez kapcsolódó energiaminta. - Lehet, hogy időben és térben utazol, de az is lehet, hogy tested valamely pontjába utazol, és ott találkozol a számodra legnagyobb és még feldolgozatlan félelmeiddel. Azért célszerű ezeknek a blokkoknak, sérült részeknek a tudatos kioldása, hogy megértsük azt az élethelyzetet, érzést, szituációt ami kiváltotta, - hogy legközelebb már felismerjük, és ugyanabba a hibába ne essünk bele. Főképpen pedig azért van nagy jelentősége, hogy fizikai formában, a betegség leképezéseként ne jelenjen meg. Hasznos néha testünkben és térben ilyen utazásokkal próbálkozni, hogy megelőzzük (prevenció nagyon fontos), a betegség kialakulását. Ha már fizikai szinten megjelent a betegség, - akkor fel kell oldanunk az adott testrész blokkolt részeit,(energiamintáit) és életünket ennek megfelelően átalakítani,- nagy esélyünk van a teljes gyógyulásra. - Amikor felkészülsz erre az utazásra, jó előre már tisztáznod kell magadban, hogy:- csak annyi és olyan jellegű sérelem, vagy fájdalom táruljon fel előtted, aminek a befogadására és feldolgozására már készen állsz. A gyógyítás menete: - Meg kell ismerni és feltárni az adott problémát. Ebben segítenek az Angyali Erők, Akikkel az utat megteszed. Ők biztosítják a te tökéletes védelmed, (csak annyit és azt tárják fel előtted, aminek az elfogadására, készen áll már Lényed). Nem „tálalják” eléd a kész megoldásokat, hanem benyomások formájában közvetítik feléd. Képeket láthatsz, különböző érzéseket élhetsz át az állapotodtól függően. Többnyire kitolódhat a gyógyulás, a sérült rész súlyosságától függően, egytől- három nap általában a tisztulási periódus. Ezt a szakaszt nem biztos, hogy a legjobb lelkiállapotban éljük meg. A fokozottabb tisztulás részeként, az álmaink is segítségünkre siethetnek. Érdemes végig gondolni és kielemezni mélyebben ezeket a helyzeteket, - hiszen a megoldás minden esetben, csakis benned gyökeredzik. - Azonban vannak olyan félelmek és mélyen ülő sebek, amelyeket nem kell újra átélnetek, mert Lényetek nem viselné el a fájdalmat, ezeket az Angyali Segítők meggyógyítják, és kiemelik a sérült részeket. Mindaddig, amíg a félelmek élnek bennetek, addig nagyon sebezhetőek és legfőképp billenékenyek vagytok. Többnyire olyan rész van még bennetek mélyen eltemetve, amiről nem tudtok, vagy nem akartok róla tudomást venni,- és ezt a „részt” egy számotokra „negatív hatás” egy pillanat alatt aktiválni tudja. Ha már Lényetek elért egy magasabb és egy letisztultabb állapotba, akkor éppen itt az ideje, hogy a legmélyebb és a legfájdalmasabb pontjaitokkal is szembe nézzetek. Gondolok itt többek közt,- az ősfájdalmakra. Amíg a félelem egy kis darabkája is mozog bennetek, addig teljes Éneteket nem ismerhetitek meg. Kérjétek minden esetben az Isteni Énetek vezetését, hogy segítsenek feltárni a benned mélyen megbúvó aggodalmakat, félelmeket és meggyógyítani mindazt. Nagy jelentősége van az oldásnak, mert amíg a legmélyebb félelmeink bennünk vannak, addig úgy hatnak,- hogy falakat, blokkokat állítanak elénk az életünk különböző területein. De térjünk vissza egy kicsit a Gyógyító Angyalokhoz. Ha Gyógyító Angyalokat említjük meg, mindjárt Rafael Arkangyal és serege jut az eszünkbe. A Gyógyító Angyalokhoz a színek által is tudunk kapcsolódni, hiszen minden színnek van egy Angyala. Ha elképzelünk egy színt, és gondolatban rávetítjük az adott testrészre, rövid időn belül megjelenik a Szín Angyala, és segít nekünk. A Fehér Fény,- az Őrangyal színe. A Színes Fény, - az Angyaloké és némelyik Felemelkedett Mesteré. A Fehér Fény kettős feladatot lát el: - Tisztít,- elősegítve a gyógyulást. - Védelmez. Erőteljes hatással van a mélyen gyökeredző félelmek és betegségek gyógyításában. Írta: Feketéné Lendvai Katalin
  Lélekgyógyítás alaptételei,- lélekrész mentés visszatérítés A múltkori alkalommal a gyógyításról szóltunk és az ahhoz kapcsolódó szemléletváltásról. Most is ebbe a területbe szeretnénk beavatni benneteket. Ez a módszer még nem tartozik a legelterjedtebb módszerek közé. A múltkori témához kapcsolódva folytatom a gondolat menetemet. A Lélek,- akit ti így hívtok, szubsztanciából tevődik össze, bonyolult szerves (fluidikus) anyag. Összekötő, Test és Szellem között. A lélek, különböző részecskékből tevődik össze. Ezeket, a részecskéket, mi lélekrészeknek nevezzük,- mert teljes egységet adnak, és foglalják el a helyüket, az egy Egységes LÉLEK elnevezés alatt. A lélek igen bonyolult, mint felépítésileg, mint tulajdonságaiban. Egy ugyanolyan, megegyező lelkiséget nem lehet találni. Több ponton megegyezhetnek, hasonlíthatnak is egymásra, de általában, részeire bontva, merően ellentétesek és különbözőek. Ennek a különbözőségnek az oka,- az életek tapasztalataiból, megéléseiből adódik. Egy adott személy lelkisége,- megélt élet történései által, csak kapcsolódási pontokban hasonlíthat egy másik személyéhez. Ezért nem tudjuk beleélni magunkat mások történéseibe. Még akkor sem, ha teljes minőségben és jelenléttel kapcsolódnak hozzánk,- gondolok itt egy családra levetített minőségre. A családon belül, az adott személy, akivel történik bizonyos kellemetlen szituáció, - lelkisége fokozottan előtérbe kerül, - így önmagát túllépve és saját korlátait megfeszítve, tudd különböző problémákat megoldani, és ez által tudja kezelni a legmagasabb fokon, a másnak lehetetlennek tűnő helyzetet. De az adott személy ne várja el, hogy a körülötte élők (itt még mindig a család fogalmára szorítkozunk), ugyanúgy éljék meg az adott helyzetet. Ez kizárt dolog, mivel különböző lelkiséggel rendelkezünk, és úgy hatunk. A lélek bonyolult és összetett szerkezet. Képes életeken át, cipelni olyan megélt történéseket, amelyek a múltban is fájdalmasan hatottak rá. Ennek többnyire az oka, hogy bizonyos lélekrészek az idő fogságában megrekedtek,- így ezek a részek nem tudnak kiteljesedni, egységet alkotni, hanem darabokra, részekre bomlottak. Azok a kicsiny részek, amelyek éppen maradtak, azok itt vannak a jelenben. Viszont a sérült részek, a múlt fájdalmas történéseibe beleragadva, az idő fogságába estek. Mindez előző életekből áthozott fájdalmakra is vonatkozhat. Az idő fogságában ragadt lélekrészeket, amelyek a megélt fájdalom, trauma hatására kiszakadtak, és múltban megtapadtak,- minden esetben ajánlatos felszabadítani, meggyógyítani és visszatéríteni az egészséges részhez,- hogy visszatérhessenek a SZELLEM EGYSÉGÉBE, ezáltal teljes EGYSÉGET alkothassanak. Elmondok egy történetet, hogy mindez érthetőbbé váljon. - Beszéljünk most egy anyáról, akinek a gyermeke súlyos balesetben elvesztette életét. Az anya ebben az esetben, a fájdalom hatására sokkot kapott. Lélekrészei sérültek és megrekedtek, beleragadtak az adott tragikus eseményben. Ezt a lelki sérülést, van amikor egy élet munkájával sem tudja helyre állítani,- egyedül biztos nem. Hiába telik el a tragédia óta, tíz, húsz év,- a kiszakadt és az időfogságában megrekedt lélekrészek, maguktól nem tudnak visszatérni, meggyógyulni, és a többi lélekrésszel egységet alkotni. Ha az anya ilyen sérült lelkiséggel éli le az életét, akkor több mint valószínű, hogy a köztes létben fogja ezeket a sérült lélekrészeket meggyógyítani, helyre állítani. Ha még itt sem sikerül a teljes helyre állítás, dönthet úgy is, hogy megélésként, új tapasztalásként újra alá merítkezik,- egy új földi életet választ, amelyben ezeket a nem teljes egységben lévő részeket újra egyesíti,- Új megéléseket, új helyzeteket állít fel és tervez meg magának, amelyben önmaga gyógyítójává válik. Maradjunk továbbra is ennél a történésnél. De ha az anya, az átélt trauma hatására segítséget kér, (szakirányú segítségre gondolok, - orvos, vagy hozzáértő terapeuta személyére), ebben az esetben már van esély a teljes gyógyulásra még ebben az életében. Mivel a fájdalom hatására kiszakadt részeket, amelyek az idő fogságában rekedtek,- segítséggel, de saját maga fordítja át, szabadítja fel és hozza át gyógyultan a jelenbe. A könnyebb megértés végett. Ha például a tragédia három évvel kevesebb, vagy már több évvel utána történt, akkor is jelentős eredményeket tud elérni, ha az orvos vagy a terapeuta segítségével vissza megy az időbe, és a fájdalom hatására kiszakadt, megrekedt lélekrészeket felszabadítja,- amit megéléssel, megértéssel, megbocsátással (nem önmagát hibáztatja a történtekért), elengedéssel (nem köti magához az elvesztet személyt, hanem szeretettel útjára engedi). Az elengedés folyamata nagyon fontos epizód, mert rengeteg energia szabadulhat fel általa. A trauma átélése újabb fájdalomhoz vezethet, - de az itt ragadt lélekrészek, a megélés és a megértés hatására feltudnak szabadulni, áttudnak minősülni, és gyógyulttá válnak és visszatudnak térni a szellem egységébe. Ebben a folyamatban nagyon fontos, hogy kérjük a szellemi segítőktől a teljes gyógyítást, (ez különböző módszerekkel lehetséges, fénnyel, hanggal,stb… gyógyítsák a sérült részeket), hogy azok a jelenbe visszatérve, az egészséges lélekrészekkel EGYSÉGET alkothassanak. Ilyenkor már megindul a gyógyulás folyamata. Kiszakad a sérült rész abból a környezetből, amelyben hónapokig, évekig időzött, és most a gyógyítás hatására újra elfoglalhatja helyét, és teljességet alkothat. Ezzel nem azt jelentettük ki, hogy már az anyának nem fog fájni a gyermeke elvesztése. Hanem azt, hogy a megélést átformálta, és ez által a gyógyulás útjára lépett. Olyan élethelyzeteket tud teremteni, amelyek már egyre szabadabbá teszik, és nem korlátozzák. Mert a sérült lélekrészek, mindig egy visszahúzó erőként hatottak rá. Ilyenkor általában az adott személy, nyit a spirituális világ felé. Már nem korlátozza le magát csak a földi történések szintjére, és teljesen más személyiséggé alakul át. Ami elmehet egészen odáig, (attól függően, hogy dolgozik magán),- hogy mások segítőjévé is válhat. Az orvostudomány általában nem veszi igénybe ezeket a módszereket, többnyire azért mert időigényes, vagy nincs ennek a lehetőségnek a tudatában. Az ősi gyógyítási technikák alapja volt a lélekrész visszatérítés, mentés. Különféleképpen csinálták, akár „síppal, dobbal, nádi hegedűvel…”,- mindennek a lényege, a belső folyamatok megélése, értelmezése és helyre állítása volt. Különböző módszerekkel mindezt kiegészítették, gondolok itt az alternatív gyógymódokra. Mivel minden esetben a TEST-LÉLEK-SZELLEM hármas EGYSÉGET kell néznünk és ennek megfelelően kezelnünk. A mai orvoslásnak a bukása, ennek a megbontásából ered! Meg kell értenünk, hogyha valamit nem kezelünk összességében,- hanem különböző szintekre bontjuk,- akkor nem lehet teljes a gyógyulás! A betegség mindig az EGYSÉG megbomlásából ered! Kevés százalékban, de eredhet genetikai tényezőktől, és karmikus bevállalásokból. Ezekben az esetekben, mindig a leszülető lélek hozza meg ezt a döntést. Minden ember a létezésnek három síkján él egyidejűleg, éppen ezért, - Minden esetben, a hármas egységnek megfelelően kell kezelni az adott problémát. De talán térjünk vissza az előbbi esetre. - LÉLEKGYÓGYÍTÁS- erről már szóltunk (regresszió, lélekrész mentés, visszatérítés) - SZELLEMI SZINTŰ GYÓGYÍTÁS- közvetve jelen van, mivel a lélekkel foglalkozunk. Megerősítésként, és a folyamatok megélésének könnyítésére, ajánlott gyógymód lehet, Bach- virágterápia, Aura- soma, homeopátiás szerek alkalmazása, amelyek a Szellem testek energetikáját állítják helyre és hozzák EGYSÉGBE. - FIZIKAI TEST GYÓGYÍTÁSA- a testen különböző masszás technikák alkalmazása, melynek hatására a blokkolt részek oldhatóvá válnak és beindul az energiaáramlás. Alkalmazhatunk kiegészítésképpen még kristályterápiát is, széles a tárháza a különböző gyógyítási lehetőségeknek… Ebben a megközelítésben, már a hármas egységet kezeltük, így a gyógyulás teljes értékű lehet. Tehát, az ősi és a jelenkori gyógyítás összekapcsolódik,- megújul, és a jelenbe áthelyeződik. A megújulás mindig fontos, hisz mindig új módszerek és alternatívák kerülnek előtérbe, és foglalják el helyüket a világban.
  Leírnám a saját tapasztalatomat, amire a kezeléseim során tettem szert. Talán térjünk vissza a jelen életre, ami a megszületéssel indul, amit már a lélek tudatosan él át. Rengeteg fóbiát hozhatunk magunkkal az itt átélt élmény hatására, amit elfelejtünk, de később oka lehet különböző megmagyarázhatatlan szorongásoknak, félelmeknek. Az sem mindegy, hogy az anya milyen érzéssel várja gyermekét. Hiszen ő már mindent érez, a különböző ingerek már a magzati életben hatnak rá, (ami később megnyilvánulhat: félelem, pánik, stb..) formájában. Munkám során (az anyaméhben eltöltött időszakról), sokkal több volt a negatív beszámoló, mint a pozitív. Bizonyos jelenkori szituációban, mint pl.: fulladás, bezártság érzés, szorongás, és sok más ilyen jellegű tünet, a méhen belül eltöltött időszak, vagy a szülés folyamata közben átélt eseményre vezethető vissza. Ezek a történések az aurában, az adott helyen, energetikai blokk formájában nyilvánulnak meg. Amit úgy tudunk kioldani, hogy mélytudat szinten visszavezetjük a kezelt személyt, az adott időbe és helyzetbe. Itt újra átéli, a már „elfelejtett emlékeket”. Ezáltal már tudatosan értelmezi, behelyezi, hogy az életére milyen hatással van, és így az emlék súlyát is feloldja, ami által az energetikai blokk is feloldódik. A kezelés után, az aurában is szoktam egy tisztítást, energetikai összehangolást végezni, ezáltal helyre állítva az illető energetikai rendszerét. Minden embernek meghatározó szerepet tölt be életében a fent említett időszak. Akár elfogadja azt akár nem, ezen értékrendek szerint alakul az élete. Ha szeretettel várták, ő is nyit a világ felé, - befogadó és elfogadó lesz. Ha probléma volt a fogantatásnál, kihordásnál, születésnél, a fogadtatásnál, akkor valószínű, hogy egész életében meg akar felelni a körülötte élő embereknek. El akarja fogadtatni magát, bizonyítani akar, és nem saját személyiségét adja. A szülő és a gyermek közt zajló konfliktus is visszavezethető ide. Számos esetben oka, hogy valamelyik szülő nem akarta, vagy nem várta örömmel gyermekét. Mivel a magzat már tudatos lény, ezt mind átéli, hisz érzékel, - de valójában kiszolgáltatott helyzetben van az anyaméhben. Ebben a helyzetben, áttudjuk átvenni sejtszinten az anyától az ő félelmeit, hisz még egységben vagyunk. Sejtszinten tároljuk ezeket, és áthozzuk a megszületést követő életszakaszba (de a tudatunk mélyen lezárja azt). Ha az élet során hasonló inger, és hatás ér bennünket, - nem tudjuk felismerni az érzést, mert „elfelejtettük” honnan is származik, de a probléma viszont jelen van. Ebben a mélytudat állapotban el tudjuk fogadni a nem kívánt terhesség állapotát is. Át tudjuk érezni édesanyánk gyengeségeit, azonosulni tudunk vele. De itt fontos a megértés, hogy ez valójában nem a mi érzésünk, csak átvettük tőle. A megértést minden esetben elfogadás, és megbocsátás kell, hogy kövesse. A születésnél még problémát jelenthet az előző élet megszületésének körülményei is. Áthozhatja ebbe az életbe, a múltban megélt negatív hatásokat. Meg kell értetni a pácienssel, hogy már nem azonosulhat azzal a személlyel. Nagyon sokan nem mernek szembenézni a problémájukkal, vagy nem találják meg a megfelelő megoldást. Mindenképpen megkönnyebbülést jelent az illető számára, amikor megértést kap az életében előforduló akadályozó tényezőkre, és ez által egy magasabb életminőségbe léphet. Írta: Feketéné Lendvai Katalin A témához kapcsolódóan ajánlanám az Éteri kötelékek-kötődések és a Gyógyítás Fénnyel és színekkel című rovatot.


  Szólj hozzá

  Név:
  E-mail címed:
  Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
  Szöveg:
  Milyen nap van ma Magyarországon?  Mészáros Szilvi [ 2010-08-15 11:36 ]

  A természet és
  A nővényvilág mindig érdekelt mert
  gyógyitó ereje van minden gyógynövényben  Ingyenes honlapkészítő
  Profi, üzleti honlapkészítő
  Hirdetés   10
  Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

  KÖSZÖNÖM NOÉMI!