BejelentésCsillagszülött

MENÜ
Egyre mélyebbre merülünk MAGunkban, hogy megtaláljuk az Isteni Magot, összekapcsolódunk vele, belefeledkezünk és felszínre hozva kisugározzuk.
MAGOK Vagyunk.I. rész.(Írásaim)
2010. január 7. Minden MAG szíve legmélyebb titkos kamrájában féltve őrzi a MAGOT, – azt a szent hagyatékot, amit ősei ruháztak reá. Most eljött az idő, hogy felfedjük szívünk titkos kamráját, és felszínre hozzuk a bennünk rejlő tudást. De, hogy tudjuk mindezt megtenni? Mit kell cselekednünk ahhoz, hogy eljussunk ehhez a titkos kamrához, és a rejtélyek kulcsával felnyissuk a kódot, és azt kiteljesítsük magunkban? Sokszor jutottunk el egy bizonyos szintig magunkban, és már azt hittük célba értünk… Azt hittük, hogy megérintettük azt a szent minőséget, ami kiteljesítésre vár. Aztán mindig valamilyen úton-módon rájöttünk,- ez még mindig nem az igazi tudás. Az igazi tudás akkor jön elő, amikor belefeledkezel MAGODBA. Amikor szíved szent rezdülése által egy olyan kódot nyitsz meg, ami mindig is benned volt, csak nem tudtál olyan mélyen hatolni magadba, hogy ezt felismerd. Ez a tudás fokozatosan tör elő belőled, és különböző lépcsőfokokat érint. Az első lépcsők,- a HIT,- a belehagyatkozás, ráhagyakozás a LEGFELJEBBVALÓRA. Arra, AKI teremtette a világot, AKI adta számodra az életet. A ráhagyatkozást meg kell tanulnunk, ki kell teljesítenünk, és minden egyes lépésünkkel gyakorolnunk kell. Isten a mi tanítómesterünk, Ő általa tudjuk megerősíteni és kiteljesíteni a bennünk lévő tudást. A második lépcsőfok, - Magodban lévő bizadalom. Mered-e hinni, hogy az vagy, akinek hiszed magad. Nemcsak hiszed, hanem tudod is, hogy Isten különös kegyelméből egy szent erő lett reád bízva. Ez erő mindenkiben benne rejlik, mert az ÚR a SAJÁT hasonlatosságára teremtett minket. Mered-e hinni magodról, hogy gyógyítasz? Mered-e hinni azt, hogy életet adsz azzal egy másik embernek, hogy keresztül vezeted őt egy olyan állomáson, amelyen megakadt, és ez által kilátástalanná vált az élete. Mered-e hinni, hogy csodákat tudsz tenni, - mert ha ÚR veled, akkor ki ellened? Mindez a tudás benned él, csak elő kell hívnod magadból. Fel kell tárnod azt a kódot ami beteljesíti önmagát. Keresned, kutatnod kell magadat, hogy megedződj, és erőssé válj. Sokat kell gyakorolnod, és Isten sok olyan helyzetet teremt az életedben ahol ezt a tudást begyökereztetheted. A harmadik lépcsőfok, - a tettek mezejére lépsz. Már nemcsak hiszed, hanem TUDOD ISTENT, és ezzel a tudással teszed a dolgodat. Ezzel tudóvá válsz, mert egy olyan szent bizonyságot őrzöl magodban, ami megingathatatlan. Akármilyen sorsot teremt köréd az élet, tudni fogod, hogy mindig van kiút, - mert Isten gyermeke vagy, Isten benned él, és te az Ő erejével csodákra vagy képes. Negyedik lépcsőfok,- megcselekszed azt. A vonzás törvénye alapján olyan emberek, és élethelyzetek kerülnek utadba,- ahol tartós segítséget nyújthatsz. Csodákat teszel, mesevilágba lépsz, és TUDÓVÁ válsz. A tudás pedig magodból ered. Abból a szent isteni szikrából, ami szíved legmélyén gyökeredzik. A MAG tartós kiteljesítésre vár. Arra, hogy magával összekapcsolódjon, és az összekapcsolódás által hozzon létre egy olyan minőséget, amikor már mások segítőjévé válhat. Vannak ezenkívül még egyedi esetek, és egyedi megélések. Vannak különös sorsra kijelölt emberek,- akik különös, Istentől rendelt, Isten által megbízott sorsot teljesítenek be. Ők még mélyebben elmerülnek magukban. Nekik még mélyebbre kell ásni, és magosabbra kell emelkedniük. A mélységet a magossággal össze kell kötniük. Ezeknek az embereknek a tanítása már régóta folyik, és ők már valamelyik „szinten vannak”,- a sok lépcsőfok egyikén már biztosan állnak. Kedves Fénytestvéreim, MAGOK,- mit is mondhatnék még nektek? A szó mely feltör belőlem, szívem legmélyéből jön elő. Kérlek bennetek minden tőletek telhetőt tegyetek meg annak érdekében, hogy ezt a tudást tartósan míveljétek. Mert ha eddig a pontig elérkezünk, akkor már biztosan állunk a talpunkon. Hitünk által hegyeket mozgatunk meg,- és ha Isten velünk, ki ellenünk? Akkor eljutottunk addig a pontig, hogy Magyarország, a Mi szép Hazánk feltámadásában jelentős szerepet töltünk be. Nemcsak várjuk a csodát, hanem azt meg is cselekedjük… Mert Isten csak azokon keresztül tud munkálni, akik Őreá hagyatkoznak, akik bíznak Őbenne. Áldás.
MAGOK Vagyunk II. rész (Írásaim)
2010. január 14. Belső felfedezésünkben eljutunk egy olyan állomáshoz, amelyben az ötödik lépcsőfokon találjuk magunkat. (A lépcsőfokok tudatossági szinteket jelentenek, és a csakraszinteken megélt tudatossággal állnak szoros összefüggésben. MAG- középpontunkat,ősi eredetünket jelöli, A magunk megjelölés,- mi teljes egészében akik vagyunk. Erre az értelmezésre azért tértem ki, hogy az írás általa értelmezhetőbbé váljék.) Ötödik lépcsőfok,- a bennünk lévő eredetünk feltárására, megtalálására sarkal. Arra az ősi mítoszra, amely belőlünk ered,- általa olyan mélységekben értjük meg az összefüggéseket, mi által jobban érthetővé válik Létünk, az ÉLETBEN betöltött szerepünk. Hatodik lépcsőfok,- a bennünk lévő ISTENI feltárását jelenti. Ezen a tudatossági szinten már képesek vagyunk arra, hogy olyan (vagy ahhoz hasonló) szemmel nézzük a világot, amellyel Őseink tették. Elérkeztünk egy magasabb valósághoz, ahol a mítoszok értelmet nyernek, és értelemre lelnek életünkben. Készen állunk arra, hogy a mondavilág eseményeit, történéseit magunkba forgassuk,- és egy olyan jelzőtáblával lássuk el, amelyben fő helyen szerepel mondavilágunk, saját valóságunk. Életünk értelmét lassan egy mélyebb, saját mélységünkben megélt belső síkról szemléljük, és mindezt egy olyan Isteni Magossággal kötjük össze, amely által valóra válik mindaz a képzelet, amit eddig csak remélni mertünk. Eljutottunk addig a szintig, hogy tisztán látunk. Tisztánlátásunk már nemcsak kifelé nyilvánul meg, hanem összhangba került a belső mélységek által feltárt tudással. Egyre mélyebben haladunk magunkban… Az Égi, a földi valóságot egyre inkább összekötjük, és középre (szívcsakra) helyezzük MAGunkban. Egy olyan valóságot írunk, amelyben ősi eredetünk és jelenünk eggyé válik. Ezáltal egy Új Útra lépünk és egy Új Formátumot veszünk fel, amely által fel tudunk lépni a hetedik lépcsőfokra. Hetedik lépcsőfok,- a Tudás Fája. Egyik közvetítésemben Jézus Urunk utalt rá, „hogy megajándékozlak a Tudás Fájával.” Elképzelésem volt róla mit is jelenthet, de teljesen más az elképzelés mint a valóságban lévő megélés. Az, amikor tudatossági szintenként megjárjuk, végigjárjuk az Életfa szakaszait, a gyökerétől a csúcsáig,- a lombkoronáig eső belső megtapasztalási ciklusokat. A megélések gazdagítják az embert. De minden megélésnek csak akkor van valóság tartalma ha az ittlétünkbe,- a fizikai létünkbe beforgatjuk azt a tudást amelybe betekintést nyertünk. Nagyon szép és nemes dolog elmerülni magunkban,- ellazulás, révülés által olyan valóságokat felfedezni ahol még nem jártunk. De mindazt amit megtapasztaltunk, az a világ amelyre nyitottunk, csak akkor nyer értelmet számunkra, ha ITT A FÖLDÖN AZT MEG IS ÉLJÜK. Nem hiába öltöttünk testet, nem hiába tértünk meg ebbe a valóságba. A MAGOK kiteljesedése folyamatban van. Saját belső megéléseik, tapasztalataik által teljesítik ki magukat. Egyre inkább kiteljesítik magukat. Lépcsőfokonként haladnak befelé, a MAG felé, egyre mélyebb és mélyebb tudatossági szinteket bejárva. Egészen odáig jutnak, hogy az Égit összekötik a földivel (a Koronát a gyökérrel) és földit az Égivel, (a gyökeret a Koronával). Így már folyamatos az áramlás, a kitárulkozás, a kiteljesedés. A MAG a szívünk közepén van a fordulópontunkban. (szívcsakra,- Krisztus népe,- Tudás népe). Itt forgatja át az Égit földivé, a földit Égivé és így teljesítjük ki magunkat és sugározzuk bele a világba. Hol kitárulkozunk, hol összecsukódunk. Legjobb példa tán erre a legősibb szimbólumunk a tulipán. A tulipán közepe jelenti a MAGot, a körülölelő szirmok, amelyek folyamatosan kitárulkoznak és összecsukódnak,- a KITÁRULÓ ÉLETRENDSZERT jelenítik meg. Nappal kinyílunk mint a tulipán és magunkba fogadjuk az éltető NAPot. Éjjel pedig nyugovóra térünk, hogy MAGunkba álmodjuk a napot. Az élet fejlődésében és az ember egyéni fejlődésében ez periódikusan ismétlődik,- életszakaszokra bomlik, amelyben felismeréseket járunk be, ami által teljes mélységében, összefüggésében látjuk a világot. A mélységet itt is belső megélésként jelölöm. A MAGOK egyre jobban, mélységében látják magukat és a körülölelő világukat. Minden szinten amit megélnek, egy új valóságot forgatnak magunkba, - ezt összekötik a MAG-gal. A MAG egyre közelebb kerül magukhoz, és egyre jobban kiteljesedik. Lassan eljön az áttörés ideje a virágzásé. Lassan kiteljesedésre vár küldetésünk, mindaz, amiért ide a FÖLDRE SZERZŐDTÜNK. Isten áldjon Minket! Áldás!


Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!