BejelentésCsillagszülött

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Az ősiség értékei
2009. július 1.
Én, Aki az ősiség törvényét képviseli és veled együtt létezem, lélekzem és egyet alkotok veled, - egy információt adok át most neked. A Krisztusi minta, amely részeteket alkotja, eljutott egy olyan állomásához, amelyben készen áll arra, hogy felszabadítsa az Országot. Felszabadítsa az Országot az elnyomástól, a gyarló hatalomtól és mindattól a befolyásoltságtól, amelyben eddig gyökerezett. Különböző kapuk tárulnak fel a mai nappal. Az őrzők feladata és kötelessége, hogy ezeket a Fénykapukat megvédjék, és tisztaságát minden körülmények között megtartsák. Egy olyan rendszer részeseivé váltok, amely a megtisztulást és az IGAZ tanok előhívását és aktiválását sürgeti, és ellent mond minden olyan befolyásoltságnak, ami nem az Egy Szent Isteni Örök Igazság és az Ország, a Nemzet érdekeit, értékeit képviseli. Itt és most, el kell, hogy induljon egy felszámolási folyamat, amelyben minden olyan létező, aki befolyásoló erőként vesz részt és hat az egy Isteni Szentség és Magyarország Rendje, és Államisága ellen megmérettetik és felszámoltatik. Az Isteni Igazság Törvénybe lépett! Nem hálózhatják már be Országotokat különböző mágikus és agyafúrt módszerekkel és praktikákkal! Az ősi kódok felébredtek és életbe léptek. Mindazok a lélekminőségek, akik ezeket a kódokat aktiválják és előtérbe helyezik, egy olyan munkafázison mennek keresztül,- amelyben ráébrednek mindazokra a hiányosságra,- mely életükben, és az Ország, a Nemzet életében hiányosságként, és manipulatív tényezőkként hatnak. Ennek a butításnak és befolyásoltságnak, véget kell vetni! Össze kell fogni és meg kell tisztítani a Magyar Eszmét és Lélekminőséget mindattól a sátáni befolyásoltságtól, amit egyesek felhasználnak és működtetnek ellene. Mindezt észre kell vennetek és fel kell ébrednetek! Meg kell értenetek azokat a különböző összefüggéseket, ami azért történik,- hogy a Magyar Ős és Lélekminőség ne lásson tisztán, hanem egy olyan torztükrön keresztül szemlélje a zajló eseményeket, amely, mindenképpen arra az oldalra tendálja az eseményeket,- hogy minden úgy jó ahogy van, és ne merjünk lépni, ne merjünk kiállni jogos örökségünkért. Ne merjük fel vállalni értékeinket, és visszaszerezni jogos örökségünket. Ezek az erők, csak egy dolgot felejtenek el gyermekeim. Azt, hogy a Magyar Lélekminőség kiolthatatlan, mert Isten Tüze és Szentsége lángol benne. És e Szentség és Tűz, életre kelti és feloldja mindazt a hamis rendszert, amely el kívánja pusztítani és meg akarja tagadni e Nemzet múltját és jelenét. Vége kell, hogy legyen a pártoskodásnak, és egy olyan Nemzeti Összefogást kell sürgetni, amelyben a szakralitás és azok a szakrális értékek újra előtérbe kerülnek, amelyek mindig is részeteket alkották. Nem követhettek, és nem állhat követendő példaként előtettek más ország rendszere és értékképviselete! Minden nemzet más értékekkel szolgál. Minden nemzet és népcsoport egy olyan megnyilvánulást hozott magával a Teremtés kezdete óta, amelyben megnyilvánítja magát. Az egész rendszerében olyan különböző kódok vannak elültetve, amellyel önmaga, a saját értékeit képviselheti, és azt követendő példaként állítja a többi, körülötte élő népcsoport elé. Nos gyermekeim, magyarok,- itt az idő, hogy lefejtsétek MAGatokról mindazt a rátok aggatott, hamis kritikát és manipulatív módszert, amellyel befolyásolnak és irányítani kívánnak bennetek,- és ezzel együtt mindez egy olyan torz képet alkot, amelyben már ti sem láthatjátok kellő tisztasággal az összefüggéseket. A Magyar Rendnek egy olyan megtisztuláson kell keresztül mennie, amellyel példát állít a körülötte lévő országok elé. Nektek kell először lépnetek és előhívnotok magatokból mindazt az ŐSI MAGot, ami eddig is a részeteket alkotta, csak eddig a szívetek, lelketek legmélyén volt elrejtve. Merjetek bátran kiállni és gyakorolni az igazszólás képességét! Meglátjátok, ez nem mindenkinek fog tetszeni, sőt ellenzék, és ellenség is akad bőven, aki megkívánja akadályozni. Éppen ezért minden olyan módszert bevett és felhasznál, ami nem a Fényt és az Egy Isteni Örök Igazságot szolgálja és képviseli. Sok olyan módszer van a tarsolyotokban, ami már feledésbe került. Ne ragaszkodjatok a betanult, bevált és rögzült módszerekhez. Ne rutinból tegyétek a dolgotokat, hanem forduljatok önmagatok belső Fénymagja felé, és az majd megsúgja milyen módszert kell használnod és alkalmaznod, hogy tisztán lásd a körülötted zajló eseményeket, és abban a legtisztább és a legemelkedettebb Krisztusi minőségeddel és tudatosságoddal miként tudsz részt venni. Ha mindazt a tudást előhívod magadból, ami mélyen benned gyökeredzik, akkor már senki és semmi mondhatja meg neked, hogy mit tegyél és azt, hogyan tegyed. Az Ősök itt vannak, jelen vannak…. Egy olyan megtisztulási folyamaton mentek keresztül, mind lelki, mind földi szinten, amelyben feltárjuk azokat a hiányosságokat, amelyek eddig is részeteket alkották, csak nem voltak szembetűnök. Ha rám hallgattok, előveszitek mindazt a tudást, ami eddig is részeteket alkotta, amely soha nem került feledésbe, csak az idő vasfoga, és az azzal járó megpróbáltatások, bántások, és megtagadások, egy rétegként rakódtak rá, amely elfedte, és nem engedte megláttatni veletek, hogy KIK is vagytok valójában. Össze kell fognotok, és egy Lélekminőséget alkotnotok! Össze kell fognotok, ez a szabadulásotok egyetlen üdvözítő útja. Már nem elég csak az ima, a kérés,- cselekednetek kell! Meg kell nyilvánítani MAG-atokat, ki kell állni mindazért az eszméért amit a Magyar Nép képvisel! Véget kell vetni a butításnak, a befolyásoltságnak, és nem utolsósorban a kizsákmányolásnak! Ha így folytatjátok, a kizsákmányolás és a fenn álló rendszer egyre nagyobb méreteket fog ölteni és betölteni. Meg kell húzni egy határvonalat és azt mondani,- hogy ELÉG! Ezt a rendszert, amely most hatalmon van, mindenféleképpen egy felszámolási folyamatnak kell alávetnetek. Nem vehetik el az Anyaság Ősi Törvényét és Minőségét! Nem hasonlíthatnak és szabályozhatnak be minket idegen minta szerint. Nem lehet az, hogy a CSALÁD fogalma és Szentsége még jobban széjjelhulljon. Ha most ezt még idejében, csírájában nem fojtjuk el, - milyen példát adunk át, milyen példát örökítünk át a felnövekvő nemzedéknek, gyermekeinknek? Az ő jólétük már nem lehet veszélyben. Nem tehetjük ki őket ezeknek a megszorításoknak és befolyásoltságnak. Éppen ezért arra kérek mindenkit, aki ezeket az összefüggéseket meglátja és MAGáénak vallja, - kövessen el minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a helyes, Isteni, Krisztusi minta, ami jellemezi a Magyart, visszaálljon. Tudom, hogy csak kis lépésekben haladhatunk előre, de ha mindenki a maga helyén megteszi azt, ami a szíve, a lelke legmélyéből tőr elő, és mutat helyes követendő irányt,- akkor már egy lépéssel közelebb érkeztünk az Isteni Igazsághoz. Isten áldja Magyarországot és az itt élő embereket! Ámen.
Az itt található írás szabadon terjeszthető módosítás nélkül. Kérem, hogy minden esetben a nevet és forrást jelöljék meg. Köszönettel: Feketéné Lendvai KatalinSzólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!