BejelentésCsillagszülött

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Az ÚJ FÖLD felemelkedik

Az Új Föld felemelkedik: a múlt, a jelen és a jövő (Mihály arkangyal Celia Fenn-en keresztül 2007. február) ) Drága fénymunkás társaim, a címbeli üzenetet Mihály arkangyal eredetileg egy magánchannellingben adta át, amit egy európai kliensemnek közvetítettem. A hölgy az Új Föld energiáiban játszott szerepéről, és a fontos, földhálóval végzett munkájáról kérdezett. Mihály válaszában részletesen kitér az elvégzett munkára. Sok új fénymunkás, aki nemrégiben ébredt fel, még nem ismeri ezt a földhálóval végzett munkát, amely már sok éve folyik. 1987-ben kezdődött a Harmonic Convergence alkalmával. Az új földháló rendszert a teremtő angyalok, vagyis a fénymunkások kezdték megalapozni, a Szellem segítségével. Majd 1998-ban, amikor a kristálygyermekek különleges energiájukkal létrehozták a kritikus tömeget, megkezdődött a Felemelkedés folyamata. Ez a folyamat a tudatosságnak az új hálórendszerbe való felemelése, ami által létrejön az Új Föld. Ez a folyamat mostanra befejeződött. A háló „online” elérhető, és az Új Föld készen áll a megnyilvánulásra, amiként megteremtjük. A channellingben van egy vers is, amelyet tavaly maga a Föld közvetített nekem, mikor először jöttek át ezek az energiák. Amikor a Földről és az Égről, mint szeretőkről szóló részt írtam, nem igazán értettem, miről is van szó. De mostanában, mióta a gyönyörű Ikerláng energia érezhető már bolygón, rájöttem, hogy amint a Föld magába fogadja az Egység eredeti impulzusát, mi, egyének is elérhetjük azt a saját életünkben. Ez egyike a legnagyszerűbb ajándékainknak, amelyeket, amint a múlt, jelen és jövő összefolyik és MOST-tá, a teremtés végtelen jelen pillanatává egyesül, megkapunk. „Hamarosan, drága lelkek, felébredtek, és visszaemlékeztek az Ősi Földre. Felbukkannak bennetek az emlékek azokról az időkről, amikor a Föld még Egy volt. Igen, drága lélek, földi létezésetek ezen ciklusának kezdetén csak a föld és az óceán létezett. A bolygó tökéletes egyensúlyban volt, a Yin és Yang állapodában, amikor a létező egyetlen hatalmas kontinens tükre az egyetlen hatalmas óceán volt, és a kettő közötti energiaáramlás a szeretet és teremtőerő óriási robbanását idézte elő, ami kivátotta az életformák hatalmas mértékű felemelkedését. Az eredeti Elohim angyali családot annyira elbűvölték ennek a világnak a lehetőségei, potenciáljai, hogy sok más angyalcsaládot is behívtak e csodálatos világon való együttes munkálkodásra. És így kezdetben egyetlen nagyméretű kontinens volt, amelyet „Mu”-nak, vagy „anyának” neveztek. És azok a lények, melyek kezdetben a bolygó óceánjában éltek, az Ősök, vagy Elődök, abba a családba tartoztak, amelyet ti cetféléknek neveztek, és akik a mai napig az óceánok lakói. Azonban, ahogy az emberi élet megteremtődött, és a földháló létrejött, szükségessé vált, hogy újféle élettapasztalatok és létformák szülessenek. És így, magában az egyetlen kontinensben is feléledt az elkülönülés iránti izgatott vágyakozás. Ebben nem volt semmi rossz, ennek nem volt olyan morális tartalma, mint ahogy ma tekintjük, ez csupán a felfedezés és kaland iránti vágy volt a bensőjében, amely elvezetett az elkülönülés folyamatának beindulásához. Szóval az első kontinensek kiemelkedtek, és ami addig Egy volt, most Sokká vált. És ez jól volt így. Majd az élet különféle formáinak magjait elvetették, így különböző élettapasztalatok és megértési formák jöttek létre. És ez szintén jól volt így. Ahogy a bolygó földrészei eltávolodtak egymástól, a tapasztalás új formáit kifejezve, sok sok változási és átalakulási ciklus követte egymást. Ezek közé tartozott a két nagy civilizáció, Lemúria – mely az eredeti anya, Mu mintáját őrizte – és Atlantisz megteremtése is. Atlantisz egy rendkívül energikus és aktív hely volt, ahol rengeteg felfedezésre és megtapasztalásra nyílt lehetőség, és nagyon aktív volt a spirituális élet. És ez jól volt így. Lemúrián pedig, amely a régi anya eredeti mintázatát élte, az élet női jellegű, gyengéd és szerető volt. És ez szintén jól volt így. Úgy is mondhatnátok, hogy Atlantiszban nyilvánult meg a maszkulin, Lemúriában pedig a feminin energia. És ez jól volt így. Azonban, ahogy az emberi létezés fejlődött, együttműködésben az óceánok ceteivel és az égi intelligenciákkal, döntés született arról, hogy az Elohim teremtők maguk is megtestesülnek az emberi és a cetfajokban a megújulás és újjászületés időszakában, megteretmve azokat a szükséges energiahálókat és renszereket, melyek majd megújítják a bolygót. Ez hatalmas kihívás volt, mely nagy izgalmat keltett, mivel ez volt az első idő, hogy ezzel megpróbálkoztak, és nem tudták, mit várhatnak a folyamattól. És úgy történt, hogy még nem voltak erre megfelelően felkészülve. Nem volt a lelkükben és a szívükben elegendő erő, és a döntő pillanatban a szándékuk megbicsaklott, az új háló összeomlott és szétszakadt. És ennek fatális hatása volt az anyagi bolyóra. A Föld mágneses pólusai vadul összevissza vándoroltak, maga a Föld is megrázkódott, kontinensei szétszakadtak, és hirtelen elmozdultak. Így hát a modern világ ebből a traumából született meg. Atlantisz hatalmas földrésze eltűnt a hó és jég alatt, és az Antarktisz déli földjeivé vált. A lemúr kontinens, melyet a modern tudományban Gondwanaként ismerünk, darabokra szakadt, így keletkezett India, Ausztrália, Dél-Amerika, a Csendes óceán egyes szigetei, beleértve Hawaii-t is. Majd, miután a Föld visszatért a „normális állapotába”, a kollektív pszichében az elkülönülés, a szétválás témáját érintő hatalmas trauma rögzült, amelynek erőteljes gyógyításra volt szüksége. Ezért a bolygó bölcs és ősi őrzői úgy döntöttek, hogy az idő egy teljes ciklusát arra fordítják, hogy a bolygó lakói meggyógyulhassanak ebből a traumából a feltétlen szeretet gyógyító áldásának megtapasztalása segítségével. Mivel a trauma óriási volt, azt csak az idő volt képes meggyógyítani. Évezredekre, a Fénynek és a Szeretetnek sok-sok tanítójára volt szükség, hogy a Föld kollektív tudatossága eljuthasson egy olyan pontra, amikor ismét megpróbálja elfogadni a minden dolgot átható végtelen szeretetet. És így történt, legkedvesebbek, hogy most itt találjátok magatokat ezen a ponton. Ti vagytok az üzenetközvetítők és tanítók, akik felébresztik majd a kollektív pszichében a valaha volt dolgok emlékét, azokét, amelyek újra bekövetkeznek majd. Itt van először is az EGY, a Nagy Anya, Mu… a Földben megtestesülő Istennő emlékének hatalmas ajándéka. És itt van a különbözőség, a másság megtapasztalásának hatalmas ajándéka is. Szeretnénk, ha tudnátok, hogy most azt tanuljátok, hogyan fogadjátok el mindkettőt, az egységet és a sokféleséget. Hogy megünnepeljétek, akik vagytok, akik voltatok, és akik majd lesztek. Az egyet és a sokat egyaránt. Azért, hogy miközben ezek az emlékek előtörnek bennetek, megtaláljátok majd a bátorságot és örömet, hogy félelem és ítélkezés nélkül alkossátok újjá ezeket az energiákat. Meglátjátok majd, hogy minden jól van, és hogy minden a Mindenség Hatalmas Forrásának szeretetében marad. Így majd létrejön az Új Föld, mely az új földhálózat alapjain, az Elohim teremtők eredeti tervének megfelelően, az energiáját hordozó emberangyalok és a cetfélék segítségével lesz újra megteremtve, átalakítva. És így… EZ MEGTÖRTÉNT! Most már csak rá kell ébrednetek, és el kell kezdenetek érezni az új földhálóból érkező hatalmat és szeretetet. Micsoda hatalmas lehetőségek nyílnak megszámotokra, mind faj számára, amikor rájöttök, hogy mindez készen áll! Nincs mire várni, nincsenek félelemkeltő traumatikus események. Csak az új földhálón alapuló teremtés és megvalósítás öröme létezik. Legdrágább lelkek, tisztítsátok ki magatokból az aggodalom, a depresszió, a csekély önértékelés energiáit. Fogadjátok el, hogy ez jó így, és hogy itt az idő megtapasztalni az élet nagy jóságát. Annyi szeretet és bőség vár arra, hogy kifejezzék, megtapasztalják azok, akik felébredtek, és megengedik maguknak, hogy elengedjék a múltat és annak félelmeit. Amikor létrejön egy-egy újabb Fénytemplom, ez régi emlékeket ébreszt, melyek segítenek ráébreszteni lényük nagyszerűségére azokat, akik még alszanak. Mivel, valóban, ti mind tagjai vagytok az Elohim családnak, vagy azoknak az angyali családoknak, melyek elhívattak a Föld hálóinak elültetésére és létrehozatalára. És ez így JÓ! Szeretett emberi angyalok, ezek vagytok! Az a munka, amit még elvégeztek majd az európai civilizáció évezredeiből visszamaradt bűntudat és szenvedés régi energiáinak kitisztítására, és ami aktiválja az új földhálót, lehetővé teszi, hogy az új energiák ennek a földrésznek a népeit is elárasszák. Ez az emberek nagyfokú ébredési hullámát idézi elő. A kulcsszereplők már a helyükön vannak, és megkapták azt a vezettetést, ami ennek az új szintű munkának a végzéséhez kell. Ti lesztek a „szálláscsinálók”, akik üdvözlik és elvezetik az embereket az Új Földre.” Az ősi Föld éneke I. Én vagyok az ősi Föld, Évmilliók óta létezem, Az a mélységes béke, melyet most érzel, Az ősi Föld békéje. Nem kell sietned, Haladj lassan, fogadd el békeajándékom. Jól ismerlek, te is ősi lélek vagy. Tested minden csillagszülött sejtje Az idők kezdete óta létezik. Te magad vagy a végtelen és örökkévaló Szellem és Anyag. Őrzöm emlékét minden életidődnek, Amit ezen az ősi földön töltöttél. Jól ismerlek, Én üdvözöltelek, amikor ide érkeztél. Szeretett barátom, Emlékszem álmaidra és vágyaidra, Semmi sem veszett el. Öleltelek, tápláltalak. Jól ismersz, Én vagyok az ősi Föld, Hadd daloljak neked békés napokon át, Évezredeken át, mikor csak a szél susog. Drága gyermekek, Nem kell sietnetek, Érezzétek békémet, Mely az ősi Föld békéje. II. Ahogy nézlek titeket, Csillagszülötteket, Ahogy jöttök és mentek, Látom és érzem, hogy áramlotok az élettel Tudom, mikor érzem a békét veletek… Mikor ünneplitek az isteni életáramlatot, Mikor megértitek A Nagy Égi Anya létspiráljait, Mikor tisztelettel éltek, Tisztelitek az öregeket és a bölcseket, Legyenek bár emberek, állatok, növények vagy sziklák. Tudjátok, hol a helyetek az univerzumban, És tudjátok, hogy annyit kaptok, amennyit adtok. Megértitek az időspirál napjainak áramlását, Tisztelitek, akik sok napot láttak Vezetitek, akik még keveset. Megbecsülitek a változásokat és átalakulásokat az életetekben, Támogatjátok ezt másokban. Megbecsültök engem és gyermekeimet, Ha magatokat megbecsülitek. De ha megfeledkezve erről csak átrohantok az életen, A tettvágy rettegésében, Akkor nem találkozhatunk. Akkor nem adhatom át nektek tökéletes békém ajándékát. Lassuljatok le, embergyermekek, És figyeljetek a tökéletes béke ősi dalára. III. Az ősi Föld férfi: Az anyag kemény és ellenálló… A galaktikus központ nő: Az energia fény, áramlás, hajlékonyság… Találkozásukkor A Galaktikus Istennő Átöleli és beburkolja a Földet. Szenvedélyük és extázisuk hullámai Azok a fény és energiahullámok, Melyeket most érzel… Szenvedélyük részese lehetsz, Ha rátalálsz magadban Az Ég és Föld házasságának szenvedélyére… Álljatok két lábbal a Földön, szeretteim, De érjetek el a csillagokig… Legyetek hasonlatosak az óriási fákhoz… Belegyökerezve a földbe, ám magatokba szíva a fényt… Fordította: Redáz


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!