BejelentésCsillagszülött

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Imák - Fohászok

URAM kérlek, tégy engem BÉKÉD eszközévé. Azt add meg számomra, ami SZERINTED a legjobb nekem. Kérlek, óvjad, vigyázd lépteimet. Ne engedd, hogy magamra maradjak, és magányomban UTÁNAD szomjúzak. URAM kérlek, tégy engem BÉKÉD eszközévé. Szólalj meg rajtam keresztül, nyilvánulj meg rajtam keresztül, hogy ÁLTALAD a szívek megnyiljanak és HOZZÁD forduljanak, TÉGED szolgáljanak. Ha mindezt megtetted URAM,- kérlek, fogadd Szívedbe a MAGYART! Adj neki jobb sorsot, kérlek! Emeld Őt SZERETŐ SZÍVEDBE, fázó lelkét ott melengesd fel. Ruházd fel Őt az IGAZSÁG SZAVÁVAL, a KIÁLLÁS BÁTORSÁGÁVAL. VÉGTELEN SZERETETEDDEL ébreszd Őt, hogy végre rádöbbenjen, mi végre él ebben a HAZÁBAN, miért született MAGYARNAK. URAM, ATYÁM,- kérlek, áld meg MAGYAR NÉPED. Tedd BÉKÉD eszközévé, IGÉD hirdetőjévé, hadd váljon újra FÉNYLŐ NEMZETTÉ, az IGAZSÁG NÉPÉVÉ. URAM kérlek, soha ne hagyd magára ŐT! Ámen. Írta: Feketéné Lendvai Katalin. (2009. október 16.)
Hazánk Nagyasszonya Hazánk Nagyasszonya, aki tisztel Téged. Nehéz időket él a Te Magyar néped Hiszünk egy jobb sorban és szeretünk Téged Könnyező imánkból csokrot nyújtunk Néked Semmi más nem maradt, csak szent segítséged Ezért könyörög most a hű Magyar néped. Mária , Mária maradj a Magyarnak segítő Asszonya. Hazánk Nagyasszonya, hontalan reménye, Árva nép gyámola, éjszakának fénye! Hiszünk egy jobb sorsban és szeretünk Téged Könnyező imánkból csokrot nyújtunk Néked Semmi más nem maradt csak, csak szent segítséged Ezért könyörög most a Te Magyar néped Mária, Mária maradj a Magyarnak segítő Asszonya Hazánk nagyasszonya, nem féltjük országunk, Hiszen Neked adta első szent királyunk. Ameddig velünk vagy, jöhet vészek vésze, Erős lesz e nép, ha Te leszel vezére Semmi más nem maradt csak szent segítséged Ezért könyörög most a Magyar néped Mária, Mária maradj a Magyarnak segítő Asszonya.
Prókai Tamás A Sors Pecsétje Magyarok Nagyasszonya! Drága Édesanyánk! Sugárzó tekénteted vesd most mireánk! Segéld meg árva magyari véredet S óvón emeld fölénk most segítő két kezed! Mérhetetlen a szenvedés, az ország veszőben! Árva tyúk sem kotlik már a likas teknyőben! Szent Szűvednek szerelmetes Fénye Legyen rongyos testünknek enyhülése! Könyörülj meg rajtunk egyetlen Anyánk, Hisz’ Tied utolsó szögig meggyalázott Hazánk! Szólj érettünk – esdve kérlek – pár jó szót Fiadnál, Segítse meg szeretett népét e végső csatánál, Mert az Idők mostan bevégeztettek, S a magyar sorsa pecsétet tesznek! Segítsen meg minket, e pecsét ne a halálé legyen, Hanem az életé, és ne kelljen féljen Az, ki tiszta szívéből Fényben él! Hisz’ tudod jól, a magyari ilyen nép! Szabadíts fel minket ezerév jármából, S ébreszd fel végre a magyart rémlő álmából! Magyarok Nagyasszonya! Drága Édesanyánk! Sugárzó tekénteted vesd most mireánk! Segítsd meg árva magyari véredet S ne hagyd pusztulni e végső időkben!
Fohász
2009. március 25.
Boldogasszony Anyánk, Fényes tekinteteddel nézzél le reánk. Hozzád könyörgünk, Téged kérünk, Magyar nemzetünk megmentésében, Adj segítséget nékünk. Boldogasszony Anyánk nézzél le reánk Magyarokra, Kik, Hozzád könyörögnek, Benned remélnek. Adj jobb sorsot e Nemzetnek! Add, hogy feltámadjon ez az Ország és újra visszataláljon Hozzád! Adj nekünk Reményt, Békességet és soha el nem fogyó bizalmat Benned. Boldogasszony Anyánk, tekintsél le reánk. Áldott kezeidet nyújtsd segítségül nékünk, Hogy sorsunkat ne szenvedjük, Hanem örömödben leljük. Boldogasszony Anyánk, add nékünk vissza Koronánk Szentségét! Engedd, hogy újra felragyogjon, s minket Fényével beborítson! Kárpátok bércein felcsendül az ének, Vigad a bús magyar... Lesz-e áldás, áldomás, vagy részünként már csak a nyomor marad? Sírva vigad a magyar… Könnyei végig peregnek arcán, Lelke sajog, fájdalom járja át… Így tudni, ki az Igaz Magyar, Ki menté és nem veszejté Hazáját. Boldogasszony Anyánk, nézzél le reánk. Hallgasd meg bús könyörgésünket… Minket Magyarokat, soha ne hagyjál el! Áld meg ezt a Hazát, Segíts, hogy Újjászülethessen! Népednek add vissza e Szentséget. Add, hogy újra EGY legyen az Ország, és a MAGYAROK ISTENE kormányozza Országát! Ámen. (írta: Feketéné Lendvai Katalin)
Csendesülj le lelkem…
Csendesülj le lelkem, Isten szólít engem Halk, lágy szavát hallanom magamban így engedd Mit szól hozzám Uram, szívembe fogadom Tiszta szentségeként magamban megtartom Nem utasít engem, csak úgy kér halkan Gyermekem, hisz Utad Én már megmutattam Áldásom kísérjen, ezt kívánom néked De a te döntésed, követed-e szíved Igen, Atyám szeretném, de az út oly nehéz A sok talmi csillogás közt a lényeg elvész Néha csak azt érzem bennem mély űr tátong S nem tölti ki semmi az én világom Ezt keresed, hidd el - bátorít Istenem Hisz mindent el kell veszíts, hogy felismerj Engem Úgy találhatsz haza, ha a Semmiben látod Ez vagy te – a Minden – ezen a Világon! 2009.07.27. Pusztai Orsolya
ÉLJ ISTENBEN
Ó, Uram adj erőt, hogy lássam Utam merre tart a Mában Hogy tudatos létezésem Így segítse fejlődésem Imám szállj fel most a Mennybe Állj én jó Atyám elébe Legyél felajánlás kérlek Ahogy Jézus halt meg értem Segíts Uram megértenem Emberként itt mit kell tennem Hogyan legyen hit, szeretet Vezetőmmé kegyelmedben Hogy segítsek s legyek MAGam Miként látom másban meg azt Mit magamban kell meglátnom Teljessé így téve Világom Áldd meg kezem, simogasson Áldd meg szám, hogy vigasztaljon Áldd meg szívem úgy szeressen Viszonzást már ne keressen Áldd meg minden gondolatom Benne Fényként az ragyogjon Isten az, ki Él mindenben S ki elhiszi ÉLHET BENNE! Ámen 2009.07.27. Puszai Orsolya
Pál Dániel Levente: Minden magyarok imája MI ATYÁNK, ki vezettél minket végtelen földeken keresztül Hunniába, ki több mint ezer éve vigyázol ránk a történelem viharai közepette, ki a legnagyobb vészekben sem engedted elveszni a magyar nevet. AKI A MENNYEKBEN VAGY, és onnan követed vigyázó tekinteteddel szeretett népedet. SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED, hogy még élhetünk, mi magyarok magyarként élhetünk. JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD, s benne adj nekünk végre békét és megbecsülést. LEGYEN MEG A TE AKARATOD, s ha úgy akarod, szenvedjünk még évezreden át, de ne engedd, hogy szétszóródva lassan elpusztuljunk, MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NEKÜNK MA, adj költőket, művészeket, tudós tanárokat, hogy ők táplálhassák vérükkel és verejtékükkel éhező Nemzetünk. ÉS BOCSÁSD MEG A VÉTKEINKET, mert emberként nem vagyunk különbek másoknál. Sokszor elhagytunk, sokszor megtagadtunk, ideje visszatérnünk szeretetedhez! MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK, mert sokan voltak, nagyon sokan, kik gyűlölettel ontották nemes vérünk, és ontanák ma is, ha nem fognád vissza fegyveres kezük. ÉS NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE, mutasd meg végre az igaz utat, hogy végig mehessünk rajta. DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, a megcsonkított Hazát rágó pénzszagú férgektől, a fogaikat csattogtató szomszédainktól, kiknek éhségét csak utolsó csepp vérünk tudná csillapítani. MERT TIED AZ ORSZÁGUNK, erőnk és dicsőségünk. ÁMEN.
Székely Miatyánk Miatyánk,ki a mennyekben vagy,kitől jön élet és halál, Hivó szavunk Tehozzád szárnyal,és vigaszra csk ott talál. Nagyobbak voltunk minden népnél,s ha meghalunk is úgy halunk, Hogy az egész föld minden népe,megkönnyezi ravatalunk. A Te neved megszenteltessék!E nép mindig benned bizott. Te székely Isten,félünk Téged,bár sújtva sújt az ostorod. Atyánk,bár itt van a halálunk,büszke lelkünk nem kesereg. Bár sorsunk meg nem érdemeltük,megszenteltessék a Neved. Óh,jöjjön el a Te országod,add,hogy még boldogok legyünk. Add,hogy még egyszer reánk nézzen,a mi szent Hargita hegyünk! Add,hogy még egyszer legyen boldog,Székelyhon minden hű fia, Add,hogy még felvirradjon egyszer,ez a bús gyászos éjszaka. A Te akaratod legyen meg,hogyha már minket elhagyál, Ha a fohászunk már meg nem hallod ,s ha a sorsunk egy hős halál; De engedd meg,hogy kisfiúnknak,kiért a szivünk vérezett, Virradjon Erdély hegyein,még egy dicső székely kikelet! Ne vigy minket a kisértésbe,ne higgyük,hogy hiába volt, Hogy annyi szörnyű ütközetben,mindig csak székely vére folyt. Ne add,hogy benned is csalódjunk,ne add,hogy ne higgyünk Neked, Nem lehet az Istenünk,hogy Te cserbenhagytad a népedet. Tied lett hatalom,dicsőség,ki belénk oltád a hitet, Amely belénk múltunkban bizó,s jövőt szülő reményt vetett. A mi lelkünk nemesebb,büszkébb?Merészebb mint más népeké? Vállaljuk ami lehetetlen,mert felnézünk a Nap felé. Tanuljatok ti földi népek!Éreznétek csak egyszer azt, Ami most elgyötört lelkünkből,sir szélén is reményt fakaszt. Éreznétek a szent hitet,mit minden hű székely sziv dobog, Éreznétek,s megértenétek,hogy a székely csak győzni fog. Győzünk!Ha nem mi,unokáink.S mi szépen csendben meghalunk. Mert tudjuk,egyszer még felharsan Erdély szent hegyein dalunk! S bár mi szivünk szent keservével,egy jégvirágban megfagyunk, Hiszünk most,s hiszünk mindörökké ÁMEN! MI SZÉKELYEK VAGYUNK!
Árpád Imája a Honfoglaláskor Boldog Isten nézz ránk a magas egekből, áraszd ránk mosolyod fénylő napszemedből. Nemzetek Istene! Add nekünk e földet! Magyarok Istene! Tarts meg itt bennünket! Évezredeken át, áldd meg életünket, viharban és vészben oltalmazz meg minket! Adj szívünkbe békét, derűs boldogságot, ne érezzük soha a hontalanságot. Duna, Tisza partján magyar szóval áldjuk, ez legyen örökre a mi Szent Országunk. Legyen minden magyar a Te Fény gyermeked, pihentesd meg rajtunk áldott tekinteted.
Ima Magyarországért … (Jókai Anna) Öregisten, Nagyisten nézd, hogy élünk itt lenn katlanba zárva csodára várva csöbörből-vödörbe magyarok. Itt élünk se élve se halva hurrá a vödörben hal van süthetünk szálkás kis pecsenyét a friss húst viszi már a fürge menyét körben a bozótból ragadozók szeme villog az elhevert csordákon áldozati billog (csitt, csak csendesen, ne kiálts, mormold, csak mormold az imát) Öregisten, Nagyisten ha Te nem, ki segítsen? Sovány lakomára nova bort kínáltak s akik ezt megitták mind bódultakká váltak. (…csak csendesen, ne siránkozz, bátran szólj elkábult hazánkhoz) Öregisten, Nagyisten érted sóvárog ma minden akik hortyognak szanaszét vagy ébren vigyáznak síkos savas eső alatt bíz egyformán áznak (…csak csendesen, mind aki lázad báránybőr jelmezben figyelik a házad) Öregisten, Nagyisten erősíts a hitben hogy ami késik azért el nem múlik él még a Te nyájad bárha szőre hullik. (…csak csendesen, nem használ a lárma mostoha szülők közt még árvább az árva) Öregisten, Nagyisten más remény nincsen mint igazad kegyelmed hogy Te szabj végül rendet maradék országnak adj életes kedvet a lecsonkolt többit gyógyítgasd ne engedd önnön-gyilkosává válni haza kell találni! (…csak csendesen, mert vád alá vesznek jönnek janicsárék, kerék alá tesznek) Öregisten, Nagyisten nem hoztak, de vittek a vak lóra azt hazudták bátor suba alatt kupec lett a pásztor műdalokkal altat nejlon-furulyája dagonyáztat minket langyos pocsolyába (csak csendesen, élvezd a táncot csörgesd csak, csörgesd a vattázott láncot) Fájdalomban régi jó Patrónánk hegyeink elcsórták, eladó a rónánk fulladunk a füstben a folyónkban cián sorvasztja a lelkünk a ránktukmált Isten-hiány mértékadó értelmiség minden mérték nélkül! hóhér a halottal cinikusan békül dús szobákban ál-parasztok a búzát égetik ők nem a harasztot melósvezér nyüszít, uszít munkásember helyben fut itt a hajléktalant rendőr verte shoppingcenter országszerte mocskos pénznek nincsen szaga gaztól rabolt s gaz lett maga és a művész? búsan kérded megvették a tehetséget sirasd őket Ősi Anya zsoldos pénznek sincsen szaga. (…csak csendesen, hagyd Krisztust ítélni, végtelen időben mindenkit megérni) Öregisten, Nagyisten kit kövessünk s kit nem? Érlelj az eszmében de a rögeszmét távoztasd hisztériát űzz el indulatunk meghagyd a reánk szabott leckét beteljesíthessük gőgösek se legyünk kétségbe se essünk náci-tudat, bolsi-tudat csak álarc a Szörnynek egyképp meggyötörtek lám egymásra törnek gonosz század elment nehéz évek jönnek melegítsd eszünket, okosítsd szívünket, bíztass hogy a testvérharc megszűnhet göngyöld e Földgolyót Fiad köntösébe édes hazánkat annak is kellős közepébe a lapulást-alkuvást váltsa már valódi béke. Annyi gyalázatos koron át őrizd meg számunkra misztikus koronád. (…csak csendesen, akinek füle van, hallja, a látónak látható, hasad az Ég alja) Öregisten, Nagyisten mit akarjunk s mit nem: törvényed vezessen hogy e kis nép oda ne vesszen át ne lyukadjon helyünkön a térkép ki ne radírozzon a világi lét végképp serkentsd fel szolgád a Magyarok Istenét kend meg könnyektől elhomálylott szemét küldd le a magasból újra e véres-veres földre tartsd köztünk szellemét most és mindörökre. (A születés előtt túl hosszú volt az Ádvent – hiszen az életünk hovatovább ráment – mielőtt nem késő, Te mondd ki az Áment.)
Könyörgés ZS.G.Máriától kaptam [ 2009-05-14] Most segíts meg Mária Óh irgalmas Szűz Anya Keservét a búnak,bajnak Eloszlatni van hatalmad Hol már ember nem segíthet A Te erőd nem törik meg Hő imáit gyermekidnek Nem Te soha nem veted meg Hol a szükség kínja nagy Mutasd meg hogy Anya vagy. Most segíts meg Mária Úgy legyen
FOHÁSZ - Boldogasszony Anyánk Boldogasszony Anyánk Boldogasszony Anyánk, régi nagy Patrónánk! Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk: Magyarországról, édes hazánkról, Ne felejtkezzél el szegény magyarokról! Ó Atya Istennek kedves szép leánya, Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája! Magyarországról, édes hazánkról, Ne felejtkezzél el szegény magyarokról! Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, Anyai palástod fordítsd oltalmunkra. Magyarországról, édes hazánkról, Ne felejtkezzél el szegény magyarokról! Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet, Segéld meg áldásra magyar nemzetedet. Magyarországról, édes hazánkról, Ne felejtkezzél el szegény magyarokról! Mert sírnak, zokognak árváknak szívei, Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei. Magyarországról, édes hazánkról, Ne felejtkezzél el szegény magyarokról! Vedd el országodról ezt a sok ínséget, Melyben torkig úszunk, Ó nyerj békességet. Magyarországról, édes hazánkról, Ne felejtkezzél el szegény magyarokról! Irtsd ki, édes Anyánk, az eretnekséget, Magyar nemzetedből a hitetlenséget! Magyarországról, édes hazánkról, Ne felejtkezzél el szegény magyarokról! Hogy mint Isten Anyját régen tiszteltenek, Úgy minden magyarok most is dicsérjenek. Magyarországról, édes hazánkról, Ne felejtkezzél el szegény magyarokról! Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott, Szent László király is minket reád bízott. Magyarországról, édes hazánkról, Ne felejtkezzél el szegény magyarokról! Fiad ellen sokat, megvalljuk, vétettünk. De könyörögj értünk, s hozzája megtérünk. Magyarországról, édes hazánkról, Ne felejtkezzél el szegény magyarokról! Jézus fiad előtt hajts térdet érettünk, Mert ha nem cselekedsz egy lábig elveszünk. Magyarországról, édes hazánkról, Ne felejtkezzél el szegény magyarokról! Dicséret, dicsőség legyen az Atyának, A te szent Fiadnak, s Szentlélek mátkádnak. Magyarországról, édes hazánkról, Ne felejtkezzél el szegény magyarokról! Az Engesztelés Imádsága Örök Atya/Anya, kéréssel fordulunk Hozzád, - Adjatok nekünk üdvösséget,Örök Életet! Most azokért a lelkekért imádkozunk, akik szándékban, akaratban elfordultak Tőled, és nem képesek visszatalálni a Szent Fény Örök Birodalmába. Kérünk Téged, adj nekik Kegyelmet! Adj rájuk üdvösséget! Édes jó Anyánk, Szűz Mária, kérlek, segíts nekünk abban, hogy a szívek megnyíljanak, és a lelkek megtisztuljanak! Édesanyánk kérünk téged, vezess minket, támogass minket! Támogass abban, és működj együtt velünk, hogy imádságunkban kellőképpen elmélyültek legyünk, és kellő alázattal és szerető szívvel forduljunk embertársaink felé. Az IMA ereje által gyógyuljanak a lelkek, és kapjanak Örök Üdvösséget! Imádkozunk Hozzád Mennyei Atyám, Országunk felvirágoztatásáért! Engesztelő Imával fordulunk Hozzád, az Országban, és Országon kívül élő szegényekért, szenvedőkért, a kegyvesztettekért, azokért, akiknek lelke elsötétült a fájdalomtól, akik örök rabságban élnek az idő fogságában, a haldoklókért, gyermekekért, a nyomorgókért és mindazokért, akik nem képesek szívüket felemelni Hozzád. Örök Atya/Anya, kéréssel fordulunk Hozzád, - Adjatok nekünk Üdvösséget, Örök Életet! Ámen. Közvetítette: Feketéné Lendvai Katalin
Székely Miatyánk
Miatyánk,ki a mennyekben vagy,kitől jön élet és halál, Hívó szavunk Tehozzád szárnyal,és vigaszra csak ott talál. Nagyobbak voltunk minden népnél,s ha meghalunk is úgy halunk, Hogy az egész föld minden népe,megkönnyezi ravatalunk. A Te neved megszenteltessék!E nép mindig benned bízott. Te székely Isten,félünk Téged,bár sújtva sújt az ostorod. Atyánk,bár itt van a halálunk,büszke lelkünk nem kesereg. Bár sorsunk meg nem érdemeltük,megszenteltessék a Neved. Óh,jöjjön el a Te országod,add,hogy még boldogok legyünk. Add,hogy még egyszer reánk nézzen,a mi szent Hargita hegyünk! Add,hogy még egyszer legyen boldog,Székelyhon minden hű fia, Add,hogy még felvirradjon egyszer,ez a bús gyászos éjszaka. A Te akaratod legyen meg,hogyha már minket elhagyál, Ha a fohászunk már meg nem hallod ,s ha a sorsunk egy hős halál; De engedd meg,hogy kisfiúnknak,kiért a szívünk vérezett, Virradjon Erdély hegyein,még egy dicső székely kikelet! Ne vígy minket a kísértésbe,ne higgyük,hogy hiába volt, Hogy annyi szörnyű ütközetben,mindig csak székely vére folyt. Ne add,hogy benned is csalódjunk,ne add,hogy ne higgyünk Neked, Nem lehet az Istenünk,hogy Te cserbenhagytad a népedet. Tied lett hatalom,dicsőség,ki belénk oltád a hitet, Amely belénk múltunkban bízó,s jövőt szülő reményt vetett. A mi lelkünk nemesebb,büszkébb?Merészebb mint más népeké? Vállaljuk ami lehetetlen,mert felnézünk a Nap felé. Tanuljatok ti földi népek!Éreznétek csak egyszer azt, Ami most elgyötört lelkünkből,sír szélén is reményt fakaszt. Éreznétek a szent hitet,mit minden hű székely szív dobog, Éreznétek,s megértenétek,hogy a székely csak győzni fog. Győzünk!Ha nem mi,unokáink.S mi szépen csendben meghalunk. Mert tudjuk,egyszer még felharsan Erdély szent hegyein dalunk! S bár mi szívünk szent keservével,egy jégvirágban megfagyunk, Hiszünk most,s hiszünk mindörökké ÁMEN! MI SZÉKELYEK VAGYUNK!
Hétköznapi Miatyánk
Mikor a szíved már csordultig tele. Mikor nem csengett rád soha senki sem. Mikor kiket szeretsz, nem jutsz eszükbe. Ó, lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele! Nézz fel a magasba reményteljesen. Fohászkodj: Miatyánk, ki vagy a Mennyekben! Mikor magányod ijesztően rád szakad. Mikor kérdésedre választ a csend nem ad. Mikor körülvesz durva szók özöne. Átkozódik a rossz, erre van Istene. Ó, lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele! Nézz fel a magasba, és hittel rebegd: Uram, szenteltessék meg a Te Neved! Mikor mindenfelé forrong a nagyvilág. Mikor elnyomásban szenved az igazság. Mikor elszabadul a pokol a földre. Az arcokra Káin bélyege van sütve. Ó, lélek ne csüggedj, ne törjél bele! Nézz fel a magasba, hajtsd meg homlokod. S kérjed: Uram, jöjjön el a Te Országod! Mikor beléd sajdul a rideg valóság. Mikor életednek nem látod a hasznát. Mikor magad kínlódsz láztól meggyötörve. S a bajban nincs barát, ki veled törődne. Ó, lélek ne csüggedj, ne keseredj bele! Nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog. S mondd: Uram, legyen meg a Te akaratod! Mikor a kisember fillérekben számol. Mikor a drágaság idegeken táncol. Mikor milliót költ az egyik, hogy éljen. És millió szegény a nincstől hal éhen. Ó, lélek, ne csüggedj, ne roskadj bele! Nézz fel a magasba, tedd össze két kezed. S kérd: Uram, add meg a napi kenyerünket! Mikor életedbe lassan belefáradsz. Mikor hited gyengül, sőt ellene támadsz. Mikor az imához nincs kedved, sem erőd. Minden lázad benned, s hajt, hogy tagadd meg Őt! Ó, lélek, ne csüggedj, ne keseregj! Nézz fel a magasba, hívjad Istenedet: Uram, segíts, és bocsásd meg vétkeinket! Mikor hittél abban, hogy téged becsülnek. Munkád elismerik, lakást is szereznek. Mikor verejtékig fárasztottad magad. Később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak. Ó, lélek, ne csüggedj, sírd el Teremtődnek: Uram, megbocsátok az ellenem vétkezőknek. Mikor az erősek a békét tárgyalják. Mikor béke sehol, csak egymást gyilkolják. Mikor a népeket a vesztükbe hajtják. Kérded: Uram, miért tűröd ezt, Istenem, Miatyánk! Ó, lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele! Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj: Ne vígy kísértésbe, ments meg a gonosztól! Akkor szól a Mester intőn, de szelíden: Távozz sátán, viszály! Béke és csend legyen! Miért féltek mindig ti kicsiny hitűek? Bízzatok, hiszen Én megígértem nektek. Pokoli hatalmak ellen a védelmet! Hűséges kis nyájam, pásztorotok vagyok. végső időkig veletek maradok! Dr. Papp Lajos szívsebész verse: Az én Miatyánkom
Ima a haldoklókért
Első ima: Úr Jézus Krisztus! Te Isten Fia és a Szűzanya Fia, Isten és Ember, Te, aki aggódó és véres verejtéket ontottál az Olajfák hegyén, kegyeskedjél a Te mennyei Atyád elé terjeszteni és felajánlani e véres verejtéket X haldoklóért (vagy: a világ végezetéig élő összes haldokló emberért). De ha ő bűneivel az örök kárhozatot érdemli is, legyen ez tőle elhárítva, ó örök Atya, a Te szeretett egyszülött Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, Aki Veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, most és mindörökké. Ámen. Második ima: Úr Jézus Krisztus! Te, Aki kegyeskedtél értünk meghalni a szent kereszt fáján, és Önmagadat teljes igénytelenséggel a mennyei Atyának ajánlottad, kegyeskedjél a Te mennyei Atyád elé terjeszteni és felajánlani a Te szent halálodat, hogy X haldoklónak (vagy: a világ végezetéig élő összes haldokló embernek) rejtsék el minden vétkét, és megszabaduljon mindattól, amit bűneivel kiérdemelt. Ezt add meg ó örök mennyei Atya, a Te szeretett egyszülött Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, Aki Veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, most és mindörökké. Ámen. Harmadik ima: Úr Jézus Krisztus! Te, Aki kegyeskedtél a próféták által szólni: „Örök szeretettel vonzottalak Magamhoz.” Ez a szeretet vonzott le Téged a mennyből a Szűzanya méhébe. Ez a szeretet vonzott a Szűzanya méhéből e siralom völgyébe, ez a szeretet tartott Téged 33 évig ebben a világban, és ennek a nagy szeretetnek a jegyében adtad a Te Szent Testedet valóságos Ételként és a Te Szent Véredet valóságos Italként. Ennek a nagy szeretetnek a jegyében hagytad Magad elfogatni, és egyik bírótól a másikhoz vezetni. Ennek a nagy szeretetnek a jegyében hagytad Magadat halálra ítélni, meg akartál halni és eltemettetni. És valóban feltámadtál és megjelentél a Te Szent Édesanyádnak és minden Szent Apostolodnak. És ennek a nagy szeretetnek a jegyében a saját erődből és hatalmadból mentél fel a mennybe, ahol az Atya Isten jobbján ülsz. És Te küldted el a Szentlelket Apostolaid szívébe, és mindannyiunk szívébe, akik az örök szeretet jele által remélünk és hiszünk. Így kérünk, nyisd meg a mennyországot, és vidd ezt a haldokló lelket (vagy: a világ végezetéig élő összes haldokló lelket) – minden bűne ellenére – személyesen mennyei Atyád országába, hogy ott Veled éljen és uralkodjon mindörökkön örökké. Ámen Jóságos Isten! A Szűzanya szeretetével egyesülve felajánlom Neked a haldoklókért Jézus drága Szent Vérét, az Ő Legszentebb Sebeit, az Ő kínszenvedését és kínhalálát, és a Legméltóságosabb Oltáriszentség szeretetét. Ha egy ember a világ összes bűnét is elkövette volna, de halála utolsó órájában elmondjuk érte ezt a három imát, minden bűne megbocsátatik. Az ő lelke a legrövidebb ideig fog szenvedni, és üdvözül. Többes számban a világ végezetéig élő összes haldokló emberért mindennap ajánlatos elmondani! ESTI IMA Lefekvéskor mondjuk Drága Mennyei Atyám, édes Jézusom, a Szűzanya Szeplőtelen Szíve által, a Szeretetláng szellemében felajánlom Neked egész éjszakai pihenésemet a lelkek megmentésére a szörnyű kárhozattól, és a tisztítótűzből való megszabadulásukért. Felajánlom minden szívdobbanásomat, minden lélegzetvételemet egy-egy invokációként és egy-egy imafohászként a Szűzanyához, mintha általuk egész éjszaka folyamatosan imádkoznám, hogy: „Maradj velünk, Uram!”, és hogy: „Isten Anyja, Társmegváltója a világnak, imádkozz érettünk!” Kérlek, édes Jézusom, a Szentlélek Szeplőtelenje Nevében és Szívében, légy kegyes, és ezek alapján add meg éjszakai pihenésem alatt 1 millió lélek megmenekülésének kegyelmét a szörnyű kárhozattól, és másik 1 millió lélek kiszabadulásának kegyelmét a tisztítótűzből! Uram hallgasd meg könyörgésemet, és az én kiáltásom jusson Eléd! Köszönöm Jézusom, szeretlek Jézusom, áldott légy! Amen. Ha ezt az imát este lefekvéskor szívből elimádkozzuk, meg is kapjuk a benne kért nagy kegyelmet (2X1 millió lélek) kegyelmi állapotban, főleg ha napközben is gyakran mondogatjuk az invokációkat. Az Úr Jézus szavai ezen esti imával kapcsolatban: „A Föld engesztelő központja Magyarország. Tehát hazátokból választottam ki egy kedves gyermekemet és vele küldtem ezt nektek, hogy minden este imádkozzátok. El sem tudjátok képzelni, mennyi lélek menekül meg ezáltal, és milyen sok szabadul ki a tisztítótűzből.” A SZENTHÁROMSÁG RÓZSAFÜZÉRE: Kezdésre: 3 keresztvetés 3 összetett újjal ●Hiszek egy Istenben… A Mennyei Atya tizede, Mi Atyánk… ●Üdvözlégy Mária, aki a Mennyei Atyának legszebb teremtménye vagy, kegyelemmel teljes… ●Dicsőség Neked, Atyám, hála Neked Atyám mindenért, különösen végtelen szeretetedért (10-szer) ●Mennyei Atyám, én hiszek Benned, imádlak Téged, remélek Benned és szeretlek Téged, Kérlek, bocsáss meg mindazoknak, akik nem hisznek Benned, nem imádnak Téged, nem remélnek Benned, és nem szeretnek Téged. (1-szer) Jézus Krisztus tizede, Mi Atyánk… ●Üdvözlégy Mária, aki Jézus Krisztusnak boldog Édesanyja vagy, kegyelemmel teljes… ●Dicsőség Neked, Jézus, hála Neked Jézus mindenért, különösen a lelki békédért. (10-szer) ●Jézus Krisztusom, én hiszek Benned, imádlak Téged, remélek Benned és szeretlek Téged, Kérlek, bocsáss meg mindazoknak, akik nem hisznek Benned, nem imádnak Téged, nem remélnek Benned, és nem szeretnek Téged. (1-szer) A Szentlélek Isten tizede, Mi Atyánk… ●Üdvözlégy Mária, aki a Szentlélek Istennek legcsodálatosabb Temploma vagy, kegyelemmel teljes… ●Dicsőség Neked, Szentlélek, hála Neked Szentlélek mindenért, különösen a kiáradó erődért. (10-szer) ●Szentlélek Istenem, én hiszek Benned, imádlak Téged, remélek Benned és szeretlek Téged, Kérlek, bocsáss meg mindazoknak, akik nem hisznek Benned, nem imádnak Téged, nem remélnek Benned, és nem szeretnek Téged. (1-szer) A Szentháromság tizede, Mi Atyánk… ●Üdvözlégy Mária, aki a Szentháromság gyönyörűsége vagy, kegyelemmel teljes… ●Dicsőség Nektek, Szentháromság, hála Nektek Szentháromság mindenért, különösen végtelen irgalmatokért. (10-szer) ●Szentháromság egy Isten három Személyben, én hiszek Bennetek, imádlak Titeket, remélek Bennetek és szeretlek Titeket, Kérlek, bocsássatok meg mindazoknak, akik nem hisznek Bennetek, nem imádnak Titeket, nem remélnek Bennetek, és nem szeretnek Titeket. (1-szer) Befejezésre: „Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen (3 keresztvetés 3 összetett újjal) Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. (az elején) A fenti Imát, Nagy Éva nénitől kaptam, köszönet érte.Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!