BejelentésCsillagszülött

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Takács Imre Tamás - Mag jelképek http://www.kincseslada.hu/magyarsag/content.php?article.205 A Mag NéP-éből NaP-jából származó szárnyaló Tisztelt Mag-szem-lélő! Az itt látható Jel-Kép-ek meg-Határ-ozó szerephez jutottak a Gond-olkodó emberiség történelmében. Nem is sejt-jük, hogy ezeknek a látszólag különálló Jel-Kép-eknek egy közös alapjuk van, a középen látható Mag-szem-ekből összeállt NaP-Jel-Kép, NaP-rozetta, amely a Mag(y)ar díszítés alapformája! Az Arany-Arány Mag őrzői mi Mag-unk vagyunk, és azon rokon NéP-ek akik ezen Jel-Képet a mai NaP-ig meg-Jel-enítik! Ez a Jel-Kép a mindentudás Mag-ja! Ahoz, hogy megértsük a középen meg-Jel-enített kör-ökből álló NaP Jel-Kép Jel-entőségét, vissza kell mennünk egészen a kő-kor(kör)-szaki kő-kör-ökhöz. A kör tisztelete nem múlik el nyomtalanul! Több kutató joggal teszi fel a kérdést: Hol van az a vallás (az a több ezer éves kör-vallás), amelynek hullámverései a mai NaP-ig visszhangoznak? Úgy érzem, a Mag(y)ar nyelv és a középen látható Kör-ök-ből álló NaP-Jel-Kép erre választ ad! Ez egy igazi kör-öszt-rejt-vény. A cél elérése azoknak az Embereknek, akik a világról-virágról alkotott Képüket a kövek kör-berakásával fejezték ki és adták az utókor tudtára, óriási erőfeszítésükbe került. Ezt a munkásságot őriznie kell a Mag(y)ar Nyelv-nek. A Mag(y)ar Nyelv miért a kő mozgatásával fejezi ki az óriási cél elérését? („Minden követ megmozgatok a céljaim elérése érdekében”) Kövekből raktunk köröket. Bizonyos kör-ök joga volt ez! Ők voltak a első kör-ösz-tények; kör-ök össz-ességéből származó tények Kép-viselői! A Kör-ben lévő Hét Kör összessége rejti az óriási titkot, azt a Hét pecsétes titkot, amelyet Hét törzsünk szövetsége saját pecsétjével zár le. Ehhez kapcsolódó szólások, mondások: Hét ágra süt a NaP! (Miért nem 8-ra? A Magyarok Hét ágára süt) Hét próbás gazember (nem magyar mondás) = a Magyar hit által megpróbált. A Hét szentség-ét, hát itt már semmi se szent?! A teremtés Hét szent NaPja Heted Hét úr-ságon (országon) túl Hét úr-ságra szóló lakodalom Hét fejű sárkány Heten vannak, mint a gonoszok… Hét pettyes katicabogár A Hetedik Ten mag-ad légy! A Hetedik gyermek kiválasztása Mag-us táltosnak A Nagy Boldogasszony Méh-ében Hét pici lánya, akiknek férjei Hét törzsünk szövetségének fejei. A Hét bástya, és a sárga hatágú csillag megjelenítése címerünkben szintén ebbe a Körbe tartozik. A Világ és Virág szavunkat tulajdonképpen azért használom mindig együtt, mert végső soron egy és ugyanazon szó. Tehát ha rajzolok egy Virág-Képet, akkor azt nyugodtan lefordíthatom úgy, hogy ez a Világ-Képünk. Nézzétek meg a református templomaink kazettás mennyezetét; a kör-ösz-tény-ségben egyedülálló módon csak a magyarságra jellemző ez a (sz)építkezés. Az őseink Virág-nyelven adták tovább az ősi Hitet, így rejtvén el az inkvizíció pusztító tekintete elől a Magyar nyelven élő Ősi-Tant, Is-Tent. A NaP-ból származó Ős-Tanunk több ezer év távlatából is képes kinyilvánítani legbelsőbb rejtett titkait. A NaP folyamatosan Tan-ít minket, Sug-arával Sug-almaz, Sug-dos. A többezer Év-Ív-es rég elfelejtett Világ-Virág-rend újra születik! Itt Kör-vonal-azódik az ősi tudás! Kör-vonalazódik már valami? Remélem Pont-osan és Virág-Világ-osan sikerült meg Fog-nom, Fog-almaznom a lényeget! Kép-ességem Kép-isége e Jel-Kép-ek viselésére jogosít fel! Viseljétek e Jel-Kép-eket, és tudjátok, honnan szár-mazik! Mert a Mag őrzői mi Mag-unk vagyunk. Ha ezt a Virág képet, Világ képet nem Kör-rel, hanem egyenes vonallal zárom le, akkor egy tökéletes Méh-sejtet kapok, aminek Hat oldala adja a Hat-almas minden-Ható, Hat-ásos, Hat-ár szavunk eredetét! A központi Kör a Mag, Mag-úr, Mag-ar minden irányba ki-Hat (úgy érzem, ez egy Magvas gondolat). A Mag(y)ar szavak jelentéstartalma nem választható el ettől a Jel-Kép-től! Erre a Jel-Képre (sz)ép-ül! Nekünk Mag(y)aroknak Nyíl-ik, Nyil-atkozik, Nyil-vánul. Amerre csak jártunk a nagyvilágban, mindenhol szórtuk a Mag-vainkat! MagyarÚrság újbóli felvirágzása akkor fog bekövetkezni, ha ezt a NaP-Jel-Képet újból megjelenítjük ott, ahol csak tudjuk. „Aki a Virágot szereti, rossz ember nem lehet.” (ne az ördögöt fesd a falra, mert megjelenik!) Van-e az életnek fája? Van-e az ős-tannak fája? Bevezetésként egy pár szót szeretnék szólni erről a csodálatos fafaragásról, amelynek jelentőssége a rajta lévő jelek miatt felbecsülhetetlen értékű a Mag-úr-ság számára. Népünk hagyomány Rend-szerében ezt az eszközt tisztításra használták. Általánosan elterjedt megnevezése: „kapa kaparó”. Az lehet, hogy kapát is tisztítottak vele, de akár a hátamat is megvakarhatom ezzel a tárggyal. Ezenkívül még a tepsibe égett maradványokat is eltávolíthatom. Tehát kijelenthetjük, hogy ez egy olyan használati tárgy, amivel tisztítani lehet valamit (akár gondolatot is). Hát persze, hogy tisztítottak ezzel a fával, hiszen ott van rajta belevésve a Tisztító Tűz jelképe, a NaP! A magyar NéPművészet díszítő elemeinek az alapja ez a Napjelkép. Sok helyen megtalálhatjuk ezt a jelképet, ahol nagyon fontos a tisztaság. A tiszta szoba mestergerendájának közepére vésve, a bölcsőkre vésve, a magszemek tárolására használatos szuszékeken (szemszékeken), az asztalunkon, a köréje helyezett székeken, a ruha tisztítására használatos súlyok közepén, a templomaink mennyezetén (homlokzatán), az ud-varunk bejáratán — két oldalt, és fent is — ez a jelkép látható. Jelezvén azt, hogy tisztán, őszintén kell hazaérkeznünk. A kapukon legtöbbször kísérő szöveg is található, pl: „ennek a háznak nincsen zárja, mert az Isten vigyáz rája”. Hát persze, hogy vigyáz rája, hiszen ott van! Jelen van! A jelek által van jelen. Úgy érzem, ez egy jelentős felfedezés. (Édesanyám itt megjegyezte: „Hát fiam, jó nagy fába vágtad a fejszédet!”) Van-e az Istennek fája? Úgy érzem, hogy van! Mert különben Édesanyám nem emlegette volna annyit: „Az Isten fáját, hát hiába beszélek én Magának?!” Igen — így mondta —, mert amikor nagyon mérges volt rám, akkor mindig Magázott. Már akkor — kb. 7-8 évesen — foglalkoztatott a gondolat, hogy hol van az Isten fája, mert bizony én megmászom! Szerettem volna feljutni az Istenhez ezen a fán! Az ő fáján, az Égig érő fán. Azóta a famászásról leszoktam, de a gondolat, hogy az Istennek van fája, nem hagyott nyugodni! Ugyan szó szerint nem tudom megmászni ezt a fát, de jelképesen igen. A magyar nyelv jelképes nyelv! Erre a jelképrendszerre épül, s sz-épül. Most, 40 évesen úgy néz ki, hogy megtaláltam ezt a csodálatos fát! Bemutatom, hogy mindenki lássa. Itt látható az Isten fája, az ős Tan fája! Azért írtam, hogy lát-ható, mert sokan Néz-ik, de nem látják! Én, és sokan mások Lát-ják ennek a fának a Jel-entősségét. A Magyar nyelv egyedülállósága többek között ebben a pár szóban rejlik, mert ugyanazzal a szómaggal fejez ki látszólag különálló jelentéstartalmat, és így a Magyar nyelv saját rendszerén belül jut el a legkisebbtől a legnagyobbig, sőt az Istenséghez is. Ugyanakkor ugyanezzel a szóval illeti saját személyét is: Mag. Az igazi Megfejtés az alábbi pár szóban rejlik: A Mag-szem és származékai: Magömlés, Magzat, Magonc, Magam, Magán, Magány, Magasztal, Magvas, Magol, Máglya, Magas, Magasságos. Ez Maga a csoda, a Mag csodája, a Mag(y)ar nyelv sajátja. Ez az Élet Fája! Benne van a szavaink jelentéstartalmába. Magikus szavak ezek. Szeretném még egyszer hangsúlyozni: az idegen nyelvek egyike sem tudja a Magszemre használt szavával végigvezetni ezt a Magvas, Mágikus gondolati kört. A Mag születésének és kiteljesedésének csodája (összesen 12 db Magot tartalmaz) A MaG-fejtés, a MeG-fejtés alulról kezdődik! Képet lásd a letöltésben. A Magasan lévő Magasságos Máglya jelképe.A Mag szórásának, osztódásának ideje ez!Felnővén alkalmasak, képesek vagyunk a Mag szórására! Saját Magunk másolatainak a létrehozására! Ez a jelkép az Ék, az Ég jelképe. Ez a jel az ősi Magyar rovásírásban az „Ek” szót rögzíti. Tehát életünk ezen időszakában egy feladatunk van a születésünktől fogva bennünk lévő Ékesség növelése, csiszolása, és utána kisugárzása a környezetre! A Virággá válás, a termékenyülés időszaka ez. A Föld Anyánk méhéből előtörő Magzatot, a Magasságos Napisten fényével segíti életre. A születés pillanata ez! A Világra, a Virágra jöttünket ábrázolja! Az Ék(Ég)-es kis Magszem. Nem mindegyik Mag Ékes, csak a saját Magunk Magömléséből származó Magzatunk, Magoncunk hordozza a mi Ékes tulajdonságainkat. Bizony létezik olyan Mag a természetben, amelyikből csak gaz fejlődik. A gazemberrel sincs ez másképp („az alma nem esik messze a fájától”, „kutyából nem lesz szalonna”, „a fokhagyma soha nem lesz rózsa illatú”). A Mag gyökerével a Földanyánk köl(kör)dökéig ér le, köldökén keresztül a Földanyánk Méhével van kapcsolatban (onnan táplálkozik). „Csak a gyökér kitartson.” Ezt a gyökeret nem lehet kiirtani! Ez a gyökér olyan ősi és hatalmas, amit nem lehet egykönnyen kiirtani. Ez a többezer éves irtás, akkor kezdődik el, amikor a Napot jelképesen megölik. A követői után pedig tényleges hajtóvadászatot indítanak. Ez a mai napig tart. http://csillagvirag.hu/ {Letöltés .doc formátumban}


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!