BejelentésCsillagszülött

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
A SZENVEDÉSBEN IS ÖRVENDEZZETEK!


Az igaz hit és az igaz erő a végidőkben az, hogy tudjátok: hogy mindig veletek vagyok és maradok, nem csak Szent Szellememmel, hanem Én Magam, a Legmagasabb Istenség! Itt lakom a Földön Gyermekeim! Ez a nagy titok, amit kihirdetek nektek, mert ebben rejlik hatalmas győzelmem titka! Ez az a titok, ami megment benneteket, amelyik legyőzi a sötétséget! Jelen vagyok a Földön Én, az Örökkévalóság Legnagyobb Szelleme! Megmutatkozom az embereknek, de a sötétség még nem ismer fel, csak azt tudja, hogy nagy világosság hatol a Földre, de nem érti mi ez! De nektek tudnotok kell, hogy ez a nagy világosság ÉN MAGAM VAGYOK! És ebben a világosságban mindenkor kinyilatkoztatom Magam nektek! Tudom jól, hogy szívetekben féltek, és szomorkodtok azok miatt, amit kinyilatkoztattam Nektek. De tudnotok kell: Veletek vagyok Én, az Örök Ige, az Örök Szeretet. Igen, Testvérként veletek vagyok! Ó gyermekeim! Ez legyen a nagy örömötök, hogy tudjátok, veletek, az oldalatokon vagyok! Hajdanán Szent Szellememet ígértem nektek! Földi életutam után Szent Szellemem sok generációt töltött be. De most eljött a személyes újrajövetelem ideje! Az idő betelt, Én, pedig itt vagyok! Ez a nagy ítélet szent ideje, amikor minden eldől. Nem csak bíróként jövök a végítéletre, hanem személyesen is, azért, hogy gyermekeimet megóvjam, átvezessem a világ útvesztőin, elvezessem az Új Birodalmamba! Nem elégszem meg, hogy csak Szent Szellememet küldjem nektek, hanem Saját Magam jövök el, személyesen akarok segítségetekre lenni, a legjobb barátotok akarok lenni és maradni! Gyermekeim, ez a nagy titok, amit a sötétség nem is sejt! Ha tudná, magába roskadna, mert ráébredne, hogy küzdelme értelmetlen, hiszen Én, a Mindenható vagyok a védelmezőtök. Itt vagyok a Földön, ezért ez a Föld Birodalmammá lesz! Legmagasabb szellemem tanítja ezt nektek azért, hogy szívetek mélyén újra vigaszra találjatok, és újra erőt merítsetek, hogy az eljövendő szenvedés közepette tudjátok, hol van a támaszotok, hol van a nagy segítség! Igen gyermekeim, ma még fel sem fogjátok, amit mondtam nektek! De mindig, minden úgy van, ahogy kinyilatkoztatom nektek! Úgy van, és örökké úgy lesz! Johannes Widmann 1966. 08. 11. Ámen. KÖZTETEK VAGYOK Mennyeimben tökéletesség van. De hiába mind e tökéletesség, ha még van egy Földem, amelyik tele van sötétséggel. Tökéletességem ellenére szenvedek, mert gyermekeim sötétek, betegek, gonoszak. Nem minden gyermekem gonosz, de sokan azok, és Én, mint Atyjuk szenvedek. Az Atya is úgy szenved, ahogy a gyermekei szenvednek! Szeretetemben látom gyermekeim fonákságát, és megkönyörülök rajtuk. Vágyok rá, hogy megszabaduljanak fonákságuktól. Igen gyermekeim, és ezért elhagyom mennyeimet, hogy alászálljak a Földre, és cselekedjem gyermekeimmel a kegyelem és könyörület tettét! Nem bírok a mennyeimben maradni, amíg gyermekeimet a világ mocskába látom! Igen, olyan nagy a szeretetem a gyermekeim iránt, hogy elhagyom mennyeimet, és eljövök hozzájuk, hogy tanítsam őket, hirdessem örök megváltó tervemet! Gyermekeim, ha a mennyben maradnék, ahol minden tökéletes, világotok még sötétebb lenne, sőt elpusztulna! Ezért jövök le erre a Földre, majd hatalmam és dicsőségem teljességében látjátok. A Sötétség harcra készülődik! Mindent megtesz, ami a harcot szolgálja, de még nem ismeri fel, hogy Én is eljöttem a Földre, és Velem együtt sok-sok angyal. Én is kész vagyok a nagy küzdelemre, az emberiség sorsáért folytatott végső küzdelemre! Igen, Magam vagyok a Harcos a lelkekért folytatott nagy küzdelemben. Magam vagyok Szellemben a Földön, és a Földön maradok a végítéletig! Majd csak akkor mutatkozok meg minden embernek, mint az, Aki Örökké Vagyok! Ma csak szellemben vagyok veletek, de mindig ki fogom Magam jelenteni nektek! De egykor olyan hatalommal, erővel és dicsőséggel nyilatkoztatom ki Magam, hogy még a földi beállítottságú lelkek is meglátnak! De addig szellemben és szellemből munkálkodok ezen a világon! Gyermekeim, ez legyen legnagyobb örömötök, hogy tudjátok, újra a Földön lakozom! Én, az Örök Szeretet, Én a ti Atyátok elhagytam a mennyet, hogy veletek legyek, veletek maradjak, és értetek, lelketek üdvösségéért harcoljak. Saját erőtökből legyőzne a sötétség, de Én veletek vagyok, ahogy egykor veletek voltam emberként. Ezért ujjongjatok, még a szenvedés közepette is! Most már tudjátok: JÉZUS KÖZTÜNK VAN! Ő GYŐZ ÉRTÜNK! GYERMEKEIM, ENNÉL NAGYOBB ÍGÉRETET NEM ADHATOK, MERT EZ AZ ÍGÉRETEK ÍGÉRETE! EZ A GYŐZELMETEK, EZ A NAGY ÖRÖM! Felfogjátok gyermekeim mit jelent, hogy elhagyom a mennyet, hogy veletek legyek a Földön, hogy együtt harcoljak veletek a végső harcban? Igen, ezért nem fog elpusztulni a Föld, mert itt vagyok veletek, úgy, ahogy egykor is emberként veletek voltam! Igaz, most már nincs anyagi testem / csak a gyermekeimben /, de most is ugyanaz vagyok. Igen, ugyan úgy munkálkodok híveim között, mint hajdanán. Hiszen tudjátok, milyen nagy csodákat cselekedtem! Ugyan azt várhatjátok el ma is Tőlem! Most is úgy cselekszem, mint hajdanán! Johannes Widmann 1966. 12. 20. Ámen! A SZENVEDÉS LEGYŐZÉSE Ismerem teremtményeim szenvedéseit, és kész vagyok fájdalmukat elvenni, viszont egyet meg kell tenniük: Tegyen bűnvallomást, és bűnbánóan jöjjön Hozzám. Mondom nektek: Minden szenvedés a bűn következménye. Ha készek vagytok az Ellenem elkövetett bűnöket bevallani, és szívetekben kegyelmet kérni, meg tudom bocsátani bűneiteket, és ezáltal minden szenvedéstől meg tudlak szabadítani! De nem tudom megadni ezt a kegyelmet, ha nem kéritek előzőleg, hogy bűneiteket megbocsássam! De látom bűneiteket, és csökkentem bűnadósságaitokat! Igen nagy részét már eltöröltem! Ha nem tettem volna meg, iszonyúan szenvednétek! Ha újra és újra szenvedés ér, azért van, mert némelyik bűnötöket még nem tudom megbocsátani, mert még nem láttátok be, és nem bántátok meg. Csak akkor tudlak minden szenvedéstől megszabadítani, ha minden bűnötöket átadjátok Nekem, hogy tisztára mossam, átalakítsam, megszenteljem. Kész vagyok benneteket minden bajtól megszabadítani, de Számomra ez csak akkor lehetséges, ha eljöttök Hozzám, és elhozzátok bűneiteket szeretettel, alázattal és bűnbánattal, és készek vagytok egy új, Nekem tetsző életet folytatni. A világ szenvedése nagy, és addig fog tartani, amíg el nem jön Hozzám, és nem kéri, hogy bűneit megbocsássam, és csak amikor meg tudok bocsátani, mert jobb akaratra tért, lesz újra örömteljes. Akkor lesz újra öröm az emberek szívében! És amikor majdan az emberek iszonyatosan szenvednek, mondjátok el ezeket nekik, és ha szavaimat elfogadják, megszabadítom őket minden szenvedéstől. Igen, csodálatos módon szabadítom meg őket ezernyi bajaikból! De aki bűnös mivoltát megtartja, megtartja a szenvedését is, és abban fog meghalni, mert a szenvedés a bűn igazságos gyümölcse. Elhihetitek, hogy minden gyermekemnek megbocsátok, sőt, ezt hinnetek kell, ha boldogok akartok lenni. És hogy megbocsátottam, abból ismeritek fel, hogy miután teljesen megbántátok bűneiteket, valóban segítek rajtatok! Csak akkor látjátok meg igazán, hogy szavaimhoz hűen cselekszem, ez mindannyiótoknak nyilvánvalóvá válik. Éljetek teljes bűnbánatban, javuljatok meg, és minden szenvedés lehull rólatok! Igen, mennyei öröm száll rátok, ujjongani és imádni fogtok, amiért kegyelmemet magatokon megtapasztaljátok. Ezeket mondtam nektek gyermekeim tanításként arról, hogy miként tudlak megszabadítani benneteket minden szenvedéstől! Johannes Widmann 1965. 04. 29. Ámen.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!