BejelentésCsillagszülött

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Keresés a honlaponHozzászólások
Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?beatrix [ 2011-05-01 09:56 ]

A Krisztus Menny-be Menetele!
Sziv hez szol,nagyon megható
hiszen Jézus Az Emberekért él!
Sok minden kihez ment.Segitet
minde beteg-nek.
Nekem Jézus a Megváltóm!
Jézus Annya Szüz Mária.
Anyák Napjára Gondoljun,Jézus Annyára SzüzMáriá-ra!
AMEN.klemi [ 2010-08-28 16:08 ]

Üdv

Klassz az oldalad!Szép.Nekem is van egy mistic névvel!Majd látogass meg te is!
Várlak!Puszi Klemibv [ 2010-04-19 10:37 ]

EGY HALÁLBÓL VISSZATÉRT ORVOS TÖRTÉNETE(15)

VALÓBAN VAN ÖRDÖG!

Az egész tudományom, észbeli képességeim és társadalmi helyzetem semmit nem számítottak. Forogni kezdtem a földön, el akartam menekülni. A testemre vetettem magam, vissza akartam bújni a testembe, de az már nem fogadott be. Leírhatatlanul rettegtem.
Futni kezdtem, ész nélkül menekülni. Nem tudom, hogyan, de átjutottam a falon. Nem akartam mást, csak el onnan - a falon át mentem és egy ugrással a semmibe kerültem. Egy alagút belsejébe jutottam, amely hirtelen odakerült elém, és lefelé vezetett.
Először még volt egy kis világosság. Olyan fények voltak, mintha egy lépben lennék, és nyüzsögtek a lények, mint egy méhkaptárban. Nagyon sok ember volt itt, öregek, férfiak és nők és vad sörényüket lobogtatva hangosan, durván kiabáltak és csikorgatták a fogaikat.
Egyre lejjebb kerültem a földbe, megállás nélkül kerültem egyre lejjebb, hiába próbálkoztam szüntelenül kijutni valahogy. Egyre kevesebb lett a fény, és egyre nagyobb a sötétség.
Addig csúsztam ebben az alagútban, míg teljesen sötét nem lett. Tehetetlenül merültem el egy olyan sötétségbe, amilyen a földön nincs, emberi szavakkal nem lehet leírni. Fölül teljesen világos volt, lejjebb egyre sötétebb. El tudják képzelni, milyen öröm ért, amikor fent, a fényben megláttam anyámat?! Ő egészen világos volt. Már évekkel azelőtt meghalt.
Hirtelen megértettem, hogy az a fehér köntös, amibe anyám fel volt öltöztetve, hogy úgy ragyogott, mint a nap - azoktól a szentmiseáldozatoktól lett ilyen, melyeken életében részt vett.
Nem volt lehetőségem anyámhoz menni és nála maradni. Védtelenül merültem be a sötétségbe, amelyhez nincs hasonló. A föld legsötétebb éjszakája is déli világosság ehhez képest. Ott a sötétség szörnyű fájdalmat, horrorfilmbeillő rettegést, és szégyent okoz. Minden rettenetesen bűzlött.
Egyre több ijesztő figurát és lényt tudtam megkülönböztetni - olyan csúfak voltak, hogy el se tudják képzelni.
A bűnök, kedves testvéreim az Úrban, nyomokat hagynak a lelkünkön. A nyomok megbélyegzik a lelkünket, mint sebek, égési hólyagok és formátlan lyukak.

A FOLYTATÁST ELOLVASHATJÁK A www.metropolita.hu OLDALON! MEGÉRI!!!bv [ 2010-04-19 10:31 ]

EGY HALÁLBÓL VISSZATÉRT ORVOS TÖRTÉNETE(14)

VALÓBAN VAN ÖRDÖG!

Egyszerre csak minden bűnöm, amit az utolsó szentgyónásom óta elkövettem, életre kelt. Minden bűnért fizetni kell, fizetünk lelkiismeret furdalással, belső békénkkel, egészségünkkel…
És ha törzsvásárlók vagyunk a Sátán szupermarketjében, és mindig csak az ő boltjában vásárolunk, végül magunkkal fizetünk. Az övéi leszünk. Eladjuk neki a lelkünket. De a főhazugság, az ördög legnagyobb trükkje, hogy ő csak a mesében van, egyáltalán nem igaz.
Ezek a szörnyű sötét alakok körülvettek, és világos volt, hogy azért jöttek, hogy magukkal vigyenek. El sem tudják képzelni azt az ijedtséget, azt a borzalmas félelmet, hogy az intelligenciám, a magas szellemiségem, a tudásom, az akadémiai címem, a végzettségem semmit sem segítettek! Teljesen értéktelenek voltak.
A bűnök tehát lehúznak a mélybe, egészen a „hazugság atyjához”.
De ha mi sajnálatos mulasztásainkat és bűneinket (amikért fizetnünk kell), a bűnbánat szentségében Isten elé visszük, akkor Isten fizet helyettünk. Isten saját vérével és életével fizetett a keresztfán. Minden alkalommal így van ez, ha vétkezünk. Krisztus megszabadít minket a pokol kínjaitól, amit mi érdemeltünk ki, és amiért mi tartozunk a bűnök tulajdonosának.
Jézus Krisztus megváltott minket. Jogot adott nekünk az Ő országához, az Ő életéhez, mert Ő minket Isten gyermekeivé tett.
És akkor jöttek ezek a sötét lények, hogy engem, mint tulajdonukat elvigyenek. Láttam őket, amint kijöttek a falból, és odajöttek hozzám. Sokan voltak, és hirtelen körülvettek.
Kifelé normálisnak néztek ki, de a tekintetükből gyűlölet, ördögi gyűlölet áradt. És lélektelenek voltak, belül kiégettek. Megborzongtam, rettegtem tőlük, rögtön teljesen világos volt, hogy ezek démonok.
Megértettem, hogy értem jöttek, mert tartozom nekik. A bűnt nem adják ingyen. Az ördög legnagyobb csalása és hazugsága az, hogy elhiteti az emberekkel, hogy nem létezik. Ez a stratégiája, s így azután mindent elhitethet és megtehet velünk, amit csak akar ez a hazug!
Félelemmel eltelve ekkor felfogtam: tehát mégiscsak van ördög. Már kezdtek körülvenni. El akartak vinni. El tudják képzelni a félelmemet? Színtiszta horror volt!bv [ 2010-04-19 10:27 ]

EGY HALÁLBÓL VISSZATÉRT ORVOS TÖRTÉNETE(13)

VALÓBAN VAN ÖRDÖG!

Hallgassák csak, mi történt.
Amikor ebben a borzalmas helyzetben voltam a kórházi műtőasztalon, micsoda ijedtség!
Egyszerre csak azt látom, hogy valóban vannak démonok. És most eljöttek, hogy magukkal vigyenek.Magam előtt láttam ezeket a félelmetes ördögöket. Nem olyanok voltak, mint amilyeneket a földön képzeltünk. Borzalmasabbak.
Láttam, ahogy kijöttek a műtő falából. Egész normális megszokott embereknek tűntek, de ijesztő, szörnyű volt a tekintetük. Győlölet sugárzott a szemükből. Egyszerre megértettem, hogy az adósuk vagyok. Azért jöttek, hogy behajtsák a tartozásom, mert a bűnök ajánlatát elfogadtam. Ezért fizetnem kellett, s az ár én magam voltam.Eladtam a lelkem az ördögnek, üzleti kapcsolatba kerültem vele.
Bűneimnek következményei voltak. A bűnök a Sátán tulajdonai, nem adja grátisz, fizetni kell értük. Az ár mi magunk vagyunk. Ha tehát vásárolunk a boltjában, ki kell fizetnünk az áru értékét. Ennek legyünk tudatában!

bv [ 2010-04-19 10:23 ]

1997. április 25.,MEDJUGORJE

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy életetek a Teremtő Istenhez kapcsolódjon, mert csak így lesz értelme az életeteknek, és megértitek majd, hogy Isten szeretet. Isten szeretetből küld hozzátok, hogy segítsek nektek megérteni: Nélküle nincs sem jövő, sem öröm, és főleg nincs örök üdvösség. Gyermekeim, hívlak benneteket, hogy hagyjátok el a bűnt, és fogadjátok el mindenkor az imát, hogy az imádságban felismerhessétek életetek értelmét. Isten odaadja magát annak, aki Őt keresi. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

SZŰZANYA, www.medjugorjeportal.hubv [ 2010-04-19 10:20 ]

BESZÉLJ A FELTÁMADT KRISZTUSRÓL!

1997. április 12.
Igen, Krisztus valóban feltámadt, és Isten azt akarja, hogy mondd el ezt mindenkinek! Mondd meg ennek a haldokló világnak, hogy Fiam valóban feltámadt! Beszélj a feltámadt Krisztusról, angyalom, mert nemzedékedben racionalizmusuk miatt sokan nem ismerik el ezt az igazságot.
Nem olvastad?
Ez a nép világi eredményeire büszke és azt gondolja, hogy mindene megvan és dicsõségben van, mivel birtokolja a világ országait.
Saját fontosságukkal töltekeznek a háromságos Isten teljessége helyett. Ezért van nagy kavarodás a Földön, és ezért ontanak oly sok ártatlan vért.
De ezek szintén az idõk jelei.
A Sátán és sötét uralma a Földre üríti okádékát, bajt és megosztottságot hoz a családokba. Hamis prófétákat támaszt az egész világon. Jeleket és csodás jelenségeket is mûvel, úgy hogy álnoksága még a választottakat is megtévesztheti.
Ezek a hamis próféták esõként hullottak rátok, sok bajt és zavart okoztak nektek, szegény gyermekeim...
Hamis szóval és hamis esküvel van teli szájuk, és próféciájuk olyan, mint a káros gyom, ami most az Úr földjének barázdáiban növekszik. Gyökereikbõl újabb káros gyomok nõnek fel.
A vészjelek már a fületekben visszhangzanak, gyermekeim, de úgy tûnik, hogy nem értitek vagy nem ismeritek fel azokat a jeleket.
Õk a szelet fürkészik, ami magasabbra viszi hangjukat Salamon király, Illés vagy Mózes próféta hangjánál is. Azt állítják, hogy sokkal nagyobbak náluk, megkoronázzák magukat, és így beszélnek: "Ugye csodálatos, hogy ilyen nagy a hatalmunk?"
Azért figyelmeztetlek, hogy félre ne vezessenek titeket.
Isten adjon szíveteknek felismerõ képességet, elõttetek megnyilvánuló dicsõsége vezessen benneteket az igazságra!.

SZŰZANYA, www.tlig.org/hubv [ 2010-04-18 17:56 ]

EGY HALÁLBÓL VISSZATÉRT ORVOS TÖRTÉNETE(12)

A kórházban

Amikor szakmailag továbbképzésen vettem részt, specializálódtam, akkor lettem a leginkább ingatag. Egyik nap az egyetemen azt hallottam egy katolikus paptól, hogy nem létezik sem ördög, sem pokol. Ez volt az, amit hallani akartam. Mindjárt azt gondoltam, ha tehát nincs ördög és pokol, mindannyian a mennybe jutunk,nincs mitől félni, azt csinálhatok, amit csak akarok. Amiért most nagyon szomorú vagyok, és szégyennel vallom be, hogy ez, hogy nem létezik ördög és pokol, az utolsó kapcsolat volt, ami a templomhoz kötött. Az ördögtől való félelem volt az, ami miatt kapcsolatom volt a templomi közösséggel.
Amikor tehát azt mondták, hogy nincs ördög és pokol, azt mondtam magamnak: „Miért kell nekem azon fáradoznom, hogy az „elavult egyház” szabályaihoz alkalmazkodjak, amikor mind az égbe jutunk, tehát teljesen mindegy, milyenek vagyunk, és mit csinálunk.” Végül ez volt az oka, hogy az Úrtól végleg eltávolodtam. Eltávolodtam az Egyháztól és szidni kezdtem, butaságnak és maradinak stb.neveztem. Nem féltem már a bűn miatt, kezdtem teljesen megszakítani a kapcsolatot Istennel. De a bűnök nemcsak bennem voltak, hanem
elkezdtem kifelé is terjeszteni és másokat is megfertőztem.
Negatív értelemben aktívvá váltam. Mindenkinek elkezdtem mesélni, hogy nem létezik ördög, ezt csak a papok találták ki, és később már azt is kezdtem mondani egyetemi kollégáimnak, hogy Isten sincs, s mi az evolúció termékei vagyunk stb.
Sok embert sikerült befolyásolnom Ezt azért kellett itt előrebocsájtanom, hogy a továbbiakat jobban megértsék.bv [ 2010-04-18 17:50 ]

EGY HALÁLBÓL VISSZATÉRT ORVOS TÖRTÉNETE(11)

A kórházban

Végül a Szociálbiztosító kórházába szállítottak. Rögtön a műtőbe vittek. Gyorsan operálni kezdtek, és eltávolították az égett bőrszövetet.
A narkózis alatt másodszor is megállt a szívem.
Amikor megállt a szívem, másodszor is elhagytam a testem, és néztem, mit csinálnak velem az orvosok.
Láttam, hogy aggódtak az életemért, és milyen sietősen akartak minden eszközzel újraéleszteni. Én is izgultam az életemért.
Leginkább a lábam miatt féltem. Még mindig bennem volt a büszkeség, hogy ez a test és a lábak az enyémek, s lenne hozzá erőm sporttal és gyakorlatokkal edzeni, hogy mindenki csodálja. Akkor hirtelen borzasztó dolog történt…
Mielőtt folytatom, kedves testvéreim az Úrban, be kell vallanom, hogy álltam a vallással. Ebben is egész életemben \"diétáztam”. Tehát a kapcsolatom az Istenhez egy diétázó katolikusé volt.
Fontos, hogy tudják, rossz katolikus voltam.
Kapcsolatom Istenhez abból állt, hogy vasárnaponként elmentem a szentmisére, ami 25 percig tartott. Mindig olyan misét választottam, ahol a pap nagyon keveset beszél, mert untatott a prédikáció. Kínlódás volt számomra, amikor a pap hosszan beszélt.
Ennyi volt a kapcsolatom Istennel. Egy kényszeredett valami.
Ezért tudtak engem a világi áramlatok, divatok a hatalmukba keríteni. Szélkakas voltam. Ami épp a legújabb, a racionalizmus és a szabadgondolkozás divatja volt, arra hajlottam. Hiányzott az ima ereje, hiányzott a hit. Nem hittem a kegyelem és a szentmiseáldozat erejében.

FOLYT.KÖV.
bv [ 2010-04-18 17:38 ]

IMA

Szeretett Atyám,tisztíts meg engem Fiad Vérével,
Atyám,tisztíts meg Fiad Testével,
Szeretett Atyám,távolítsd el a gonosz lelket,
aki éppen most kísért meg engem!
Amen.

bv [ 2010-04-18 17:34 ]

1988. szeptember 25.,MEDJUGORJE

„Drága gyermekek! Kivétel nélkül mindegyikőtöket az életszentségre hívom. Isten megajándékozott benneteket a szentséggel. Imádkozzatok, hogy ezt jobban megértsétek, s akkor tanúságot tudtok majd tenni Istenről az életetekkel. Drága gyermekek, megáldalak benneteket és közbenjárok értetek Istennél, hogy utatok és tanúságtételetek teljes legyen, és Isten örömére szolgáljon. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

SZŰZANYA
bv [ 2010-04-18 17:32 ]

GYÓNÁS ÉS ÁLDOZÁS

1988. szeptember.29.
"...bánd meg bûneidet és gyónd meg nekem! Hallgatom.
Mindent megbocsátok neked. Megbocsátom bûneidet, amelyek beszennyezték lelkedet. Fogadd békémet! Szeretném egész teremtésem elõtt hangsúlyozni: Törvényt adtam nektek. Ennek a törvénynek engedelmeskedjen mindenki! Tanítókat adtam nektek, akik Egyházamban szolgálnak, hogy vezessenek benneteket, és tanítsanak meg titeket arra, hogy milyen fontos engem a szentáldozásban fogadnotok, hogy mennyire fontos Véremet és Testemet fogadnotok. Véremet nem hiába ontottam ki patakokban; Véremet azért ontottam ki, hogy igyatok belõle! Szolgáimnak nem kellene Véremet távol tartani tõletek! A ti üdvösségetekért ontottam ki Véremet, Véremet is magatokhoz kell vennetek! Jöjjetek hát, és igyatok belõlem, és még többre fogtok szomjazni! Engedelmeskedjetek utolsó vacsorámon mondott szavaimnak! Ha pedig hozzám jöttök, elõbb készüljetek fel arra, hogyan fogadjatok engem! Vizsgáljátok meg magatokat! Legyetek összeszedettek! Adjatok nekem tökéletes tiszteletet azáltal, hogy bûnbánatot tartotok és gyakran gyóntok. Gyóntatókat adtam nektek, szeretteim. Amikor nekik gyóntok, egyedül nekem gyóntok, én vagyok az, akinek gyóntok. Ne bánjatok úgy a Szövetség Vérével, mintha nem lenne szent!
Ne feledkezz meg szent jelenlétemrõl! Mi ketten."

JÉZUS
bv [ 2010-04-17 11:54 ]

EGY HALÁLBÓL VISSZATÉRT ORVOS TÖRTÉNETE(10)

A hiúság

Legnagyobb, legelviselhetetlenebb fájdalmam a hiúságom miatt volt.
Ez másfajta fájdalom volt. Ez a világi nő fájdalma volt, egy emancipált asszonyé, egy önálló, öntudatos, jogtudó szakemberé, professzornőé, akadémikusnőé, intellektuellé, egy tanult üzletasszonyé, egy olyan emberé, aki szerepet akart játszani.
Ugyanakkor a testem, a szépség, a divat rabszolgája voltam. Napi 4 órát töltöttem aerobikkal, masszázzsal, diétával és injekciókkal, amit ilyen téren csak el lehet képzelni.
Bálványoztam a testi szépséget. Ezért áldozatokat is vállaltam. Ez volt az életem. Egész életemet külső szépségemnek szolgálata jellemezte, csupán testkultúra volt.
Gyakran mondtam, arra való a szép mell, hogy megmutassuk. Miért rejtsem el? Ugyanezt mondtam a lábamról. Tudtam, hogy
formás lábam és jó alakom van.
S egyszer csak elborzadva állapítom meg, hogy egész életemet a testápolás töltötte ki. Ez volt az életem és az érdeklődésem középpontjában: saját testem szeretete.
S most alig van testem. Ahol a mell volt, látható lyukak voltak, különösen bal oldalt. Lábaim borzalmasan néztek ki, csupasz
csontkórók, elszenesedve, feketén, mint egy elégetett karaj. Igen, testem minden része, amit oly nagyra értékeltem és ápoltam, elszenesedett és használhatatlan lett.

FOLYT.KÖV.bv [ 2010-04-17 11:47 ]

MINDENNAPI FELAJÁNLÁS
JÉZUS SZENT VÉRÉHEZ

Irgalmas Üdvözítőm! Semmiségem tudatában Lábadhoz borulok szent Fölséged előtt, hogy megköszönjem Neked a sok kegyelmet, mellyel engem hálátlan teremtményt elhalmoztál. Különösen azért, hogy drágalátos Véred által a Sátán hatalmából kiszabadítottál. Szűzanyám, Őrangyalom, védőszentjeim és az egész mennyei udvar jelenlétében készséges szívvel szentelem magam drága Szent Vérednek, mellyel Te, ó édes Jézusom, a világot a bűntől, a haláltól és a pokoltól megváltottad. A Te kegyelmed segítségével megígérem Neked, hogy drága Szent Véred tiszteletét tőlem telhetően előmozdítom. Hadd áldja és magasztalja mindenki üdvösségünk árát: imádásraméltó Véredet. Így óhajtom jóvátenni Szent Véred iránti hálátlanságomat, és kívánok engesztelést nyújtani minden megszentségtelenítésért, mellyel az emberek Szent Véredet, üdvösségünk váltságdíját illetik. Bárcsak meg nem történtté tehetném saját bűneimet, hidegségemet, és a sok tiszteletlenséget, mellyel Téged, drágalátos Szent Vér valaha is megbántottak. Édes Jézus! Íme felajánlom Neked Szentséges Anyád, hűséges tanítványaid és minden szented szeretetét, tiszteletét és imádását, melyet Szent Vérednek nyújtottak, és kérlek feledd el eddigi hűtlenségemet, hidegségemet, és bocsáss meg kegyesen minden megbántódnak. Isteni Üdvözítőm, hints meg engem és minden teremtményt a Te drága Szent Véreddel, hogy Téged, ó megfeszített Szeretet, mostantól fogva szívből szeressünk, és megváltásunk váltságdíját mindenkor méltóképp tiszteljük. Ámen.bv [ 2010-04-17 11:41 ]

1993. május 25.,Medjugorje

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádsággal nyíljatok meg Isten előtt, hogy a Szentlélek elkezdhessen csodákat tenni bennetek és általatok. Veletek vagyok, és közbenjárok értetek Istennél. Hiszen, drága gyermekeim, mindannyian fontosak vagytok üdvösségtervemben. Hívlak benneteket, hogy a jó és a béke hordozói legyetek. Isten csak akkor tud nektek békét adni, ha megtértek és imádkoztok. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok és tegyétek azt, amire a Szentlélek indít benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
SZŰZANYAbv [ 2010-04-17 11:39 ]

TARTS BÛNBÁNATOT, MERT MÁR NINCS SOK IDÕ HÁTRA!

1993. május 25.
Tarts bûnbánatot, nemzedék! Bûneid kiszárították lelkedet. Miért akarsz meghalni, nemzedék? Tarts bûnbánatot, és élni fogsz! Tarts bûnbánatot, mert már nincs sok idõ hátra! A romboló az elkövetkezõ napokban teljesen fel fogja fedni magát! Ó Vassula! Kit figyelmeztethetek arra, hogy legyen éber és vigyázzon? Kihez szólhatok, és ki fog rám figyelni? Mivel minden a véghez közeledik, és a vég közel van, menj és hirdesd üzenetemet minden nyilvános téren! Menj és tedd ismertté mindenütt irgalmas hívásaimat!... Igen erõs azoknak kovásza, akik házamat kifosztják, ezért vigyázz és tartsd nyitva szemedet! Értsd meg, miért küldöm el e napokban Fiamat és Szent Édesanyátokat, hogy végigjárják e világot. Emeljétek fel szemeteket, és akkor meglátjátok a megnyílt eget és dicsõségben tündökölve a szövetség ládáját, közöttetek való jelenlétem jelképét irgalmam és szabadításom jelképét, õt, aki könyörületes hozzátok.
ATYA
Lendvai Kati [ 2010-04-16 20:56 ]

Kedves bv!

Köszönöm, hogy mindezt megosztod velünk. Örömmel venném ha ellátogatnál http://lendvaykati.gportal.hu/ oldalamra is.

Szeretettel üdvözöllek.bv [ 2010-04-16 17:57 ]

EGY HALÁLBÓL VISSZATÉRT ORVOS TÖRTÉNETE(9)

Az első visszatérés
Nézzenek ide. Lelkem a testemhez ér, lelkem lábával megérinti a fejem helyét. (Gloria közben azt a részt mutatja a fején, ahol elmondása szerint lelke visszatért a testébe). A lélek ugyanis emberi testünk képmása más formában.
Ebben a pillanatban nagy erejű szikra futott át rajtam, s ismét belekényszeríttettem a testembe, úgy tűnt, mintha beszippantana. A testbejutás végtelen fájdalmat okozott, mert minden oldalról éreztem, hogy szikrázik. Olyan érzésem volt, mintha egy szűk kis helyre préselnének be.
De ez volt a testem. Olyan volt, mintha felnőtt mérettel bébi ruhába nyomnának, ami mintha drótból lenne. Borzalmas fájdalom volt. Ettől a perctől kezdve, megégett testem fájdalmait kezdtem érezni. Mérhetetlenül fájt. Minden borzalmasan égett, füstölt, párolgott. Hallottam, hogy kiabálnak az orvosok: „Magához tért! Magához tért!”
Magukon kívül voltak az örömtől, de nekem rettenetes fájdalmaim voltak. Lábaim feketék és üszkösek voltak. Egész testem húsos seb volt, ahol egyáltalán volt még hús.
FOLYT.KÖV.bv [ 2010-04-16 17:54 ]

EGY HALÁLBÓL VISSZATÉRT ORVOS TÖRTÉNETE(8)
Az első visszatérés
Ebben a pillanatban meghallottam a férjem hangját. Megtört szívvel kiabált és lelke mélyéből sírt.
„Gloria, mi történt? Ne hagyj egyedül! A gyerekeknek szükségük van rád. Gloria, gyere vissza. Ne légy gyáva és ne hagyj itt minket egyedül!”
Ebben a pillanatban hirtelen fölülről láttam mindent. Láttam a férjem, ahogy fájdalmasan sír. Tiszta vér volt. Bár őt nem érte a villám, de az elektromos töltés nagy energiahullámai felemelték és ide-oda dobálták. Mint a gumilabda, pattogott a testünk. Ekkor sérült meg a férjem, s ezért voltak véres sebei.
Ekkor az Úr megengedte nekem, hogy visszatérjek, de én nem akartam. Az a béke, a boldogság megragadott engem. Ezért el sem tudják képzelni, milyen szomorú voltam, hogy vissza kellett térnem.
Fokozatosan kezdtem lefelé, a testem irányába mozogni. Mindenki – kivéve azokat, akik öngyilkosok lettek – megtapasztalják Isten apai ölelését, ezért látják ezt a fényt és érzik a mérhetetlen szeretetet, amely mindenkit eltölt. Az atya mindnyájunkat átölel, mert Ő egészen kivételes módon szeret minket. Így mutatja meg, milyen nagy a szeretete.
De Isten senkit nem kényszerít: Gyakran előfordul a földön, hogy saját akaratunkból Isten nélkül élünk.
Mindnyájan választunk apát. Ha Istent fogadjuk apánknak, utána igazodunk, betartjuk a szeretet parancsait. Vagy a Sátán mellett döntünk, aki a „hazugság apja”, akitől a bűn és gonoszság ered, aki csak győlöletet és megvetést ismer és terjeszt a világban.
Ez után az atyai ölelés után átad minden lelket annak az apának, akit az ember a Földön szabad akaratából apának választott. Ha úgy döntöttünk a földön, hogy Isten nélkül élünk, nem kényszerít arra, hogy örökre vele maradjunk.
Láttam, hogy élettelen testem a bogotai orvosi egyetem egyik osztályán, egy hordágyon feküdt. Láttam az orvosokat, hogyan fáradoztak, hogy az elektrosokk készülékkel újraindítsák a szívem.
Előzőleg az unokaöcsém és én, két órát feküdtünk a földön, mert a villámcsapás következtében testünk elektromossággal volt feltöltve, és nem lehetett hozzánk érni. Csak később tudtak törődni velünk, s akkor kezdődhetett az újraélesztésem.
Folyt.köv.bv [ 2010-04-16 17:44 ]

SZENT BERNÁT IMÁJA

Legkegyesebb Szûzanya Mária! Sohasem hallotta még senki, hogy Te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy szószólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek Hozzád, Szûzek Szent Szûze! Hozzád jövök Anyám, és mint szegény bûnös, sóhajtozva lábadhoz borulok. Ne vesd meg szavaimat Örök Igének Szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Amen.
bv [ 2010-04-16 17:43 ]

1988. június 25. A jelenések hetedik évfordulója,Medjugorje
„Drága gyermekek! Ma a szeretetre hívlak benneteket, amely odaadó és kedves Isten előtt. Gyermekeim, a szeretet minden keserűséget és nehézséget elfogad, Jézus kedvéért, aki a szeretet. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok Istenhez, hogy jöjjön a segítségetekre, de ne a ti vágyaitok, hanem az ő szeretete szerint. Adjátok át magatokat Istennek, hogy meggyógyíthasson, megvigasztalhasson és megbocsáthasson mindent, ami akadályoz benneteket a szeretetet útján. Isten így alakíthatja majd életeteket és növekedni fogtok a szeretetben. Gyermekeim, dicsérjétek Istent a szeretet hálaénekével, hogy Isten szeretete napról napra növekedhessen, egészen a beteljesedésig. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
Szűzanyabv [ 2010-04-16 17:40 ]

HOGYAN LEHET MEGKÜLÖNBÖZTETNI AZ IGAZ KINYILATKOZTATÁST A HAMISTÓL, AZAZ A FELISMERÉS KÉPESSÉGE 1988 június 3.
Ezekben a napokban arra tanítalak, hogy meg tudd különböztetni a valódi kinyilatkoztatásokat a hamis kinyilatkoztatásoktól, a hamis tanoktól és a hamis látomásoktól. Minden, ami hamis, a Sátántól származik. A Sátán a zûrzavar magjait veti el, hogy elferdítse az igazságot, mint Pescarában. Konkolyt szór a búza közé, és megzavar benneteket. Dühös a medjugorjei jelenésekre, ezért igyekszik mindenkit összezavarni és bebizonyítani, hogy azok az isteni mûvek nem tõlem valók. Leányom, ha olyan kinyilatkoztatásról olvasol, amelybõl világosan kiderül, hogy nincs egységben Egyházammal, megtagadja Pétert, megtagadja Szent Édesanyátokat, tudd, hogy ezek nem tõlem, az Úrtól, a ti Istenetektõl származnak. Ellenfelemtõl valók, aki azért jelenik meg, és ölti magára képmásomat, hogy saját terveit valósítsa meg. Terve az, hogy amennyire lehetséges, osszon meg benneteket.
Tudod, hogy én, az Úr nem akarom, hogy bárányaim szétszóródjanak, hanem azt akarom, hogy mindannyian egy nyájban egyesüljetek Péter vezetése alatt. Azt akarom, hogy mindannyian gyûljetek össze. Megismétlem, hogy én, Jézus Krisztus, az Úr, a ti Megváltótok választottam ki Pétert arra, hogy eljövetelemig táplálja és õrizze bárányaimat és juhaimat. Pétert, aki ma II. János Pál. Figyeljetek arra, hogy mit mond a Lélek az egyházaknak!
Vassula, a Sátán tudja, hogy napjai meg vannak számlálva, és ezért a vörös sárkány annyi lelket igyekszik magával vinni, amennyit csak tud. Sok lélekbe beférkõzött, akiknek lelkiekkel és szentséggel kellett volna töltekezniök. Mindenféle szórakozással elvon benneteket az igazságtól és mindentõl ami szent. Nézz körül kedvesem, és látni fogod, hogy ezek a szórakozások azért terjedtek el ma éppúgy, mint Szodoma és Gomorra idejében, hogy ez töltse be lelketeket, és ne hagyjon helyet annak, ami szent, hogy ne hagyjon helyet számomra, Teremtõtök és Istenetek számára. Igen Vassulám, visszautasítottnak érzem magam. Ugy érzem, hogy elfelejtettek és nem szeretnek engem, aki szeretetbõl haltam meg értetek a kereszten, nem szeretnek engem, aki a Szeretet Lelke vagyok. Nézd, hogyan bánnak velem ! Megérdemlem ezt?
Vassula; imádkozz, imádkozz, imádkozz ezért a megtérésért. A Sátán fokozza mûködését teremtésemben, hogy magával vigyen benneteket le a mélybe. Ó teremtés ! Milyen gyenge vagy, milyen rettenetesen gyenge vagy!. Az olyan kinyilatkoztatás, amely rítusnak tekinti és megtagadja az Oltáriszentséget vagy Szent Édesanyátok Szeplõtelen Szívét tagadja, nem tõlem származik. Én, az Úr, határtalanul szeretlek benneteket, és újból óvni akarlak ezektõl a hamis prófétáktól.
Szeress!
Jézusbv [ 2010-04-15 17:20 ]

A BIZALOM KILENCEDE JÉZUS SZENT SZÍVÉHEZ

Uram Jézus Krisztus, a Te Szent Szívedre bízom ezt a szándékot.
(Itt meg kell nevezni a kívánságot)
Tekints csupán rám, aztán tégy Szíved szerint.. a Te Szent Szíved döntsön! Számítok rá... bízom benne ... irgalmasságára hagyatkozom...
Uram Jézus ne hagyj el! Jézus Szent Szíve, bízom Benned! Jézus Szent Szíve, hiszek irántam való szeretetedben. Jézus Szíve, jöjjön el a Te országod! Ó Jézus Szent Szíve, sok kegyelmet kértem már Tõled, de ezt az egyet most különösen kérem. Fogadd Szent Szívedbe könyörgésemet! Ha az Örök Atya meglátja drága Véredet rajta, bizonyosan elfogadja. Az már nem az én imám lesz, hanem a Tied ó Jézusom. Ó Jézus Szent Szíve, bízom Benned! Ne engedd, hogy elvesszek!. Amen.bv [ 2010-04-15 17:19 ]

Egy halálból visszatért orvos története(7)
A történések másik oldala
Ebben a csodálatos állapotban megállt az idő. Csodálatos volt hús és test nélkül. Már nem úgy láttam az embereket, mint korábban. Életemben mindig azt néztem: kövér, vékony, csúnya, sötétbőrű, jólöltözött vagy nem. Eszerint osztályoztam őket, ezért tele voltam előítéletekkel. Ha másokról beszéltem, mindig cinikusan kritizáltam őket.
Most itt egészen más volt. Itt nem volt emberi test. Az emberek belsőjét, gondolataikat, érzéseiket láttam, amikor átöleltem őket. Milyen szép volt. Amíg mindegyiket öleltem, egyre följebb kerültem. Ily módon tele békével és boldogsággal jutottam tovább.
Az út végén egy tavat láttam, egy csodálatos tavat, szebbnél szebb fákkal körülvéve. Olyan szép volt, hogy el sem lehet mondani. Ugyanolyan szépek voltak a minden színben pompázó illatos virágok. Nincsenek szavak, amelyekkel ez kifejezhető volna. Ez mind a szeretet volt. Volt ott két fa kissé összeborulva. Úgy tűnt, mint egy bejárat. Minden egészen más volt, mint amilyet mi ismerünk. A színek se hasonlítanak a mieinkhez. Minden kimondhatatlanul szép.
Ebben a pillanatban megláttam az unokaöcsémet, akivel együtt ért a baleset. Bement abba a csodálatos kertbe.
Tudtam és éreztem, hogy én oda nem tudok és nem is szabad belépnem. A legnagyobb vágyam az volt, hogy oda bemehessek.bv [ 2010-04-15 17:14 ]

Egy halálból visszatért orvos története(6)
A történések másik oldala
Jól figyeljetek ide! Ez a baleset testi, materiális, fizikai része volt.A másik oldal sokkal szebb, elképzelhetetlen, csodálatos élmény.
Én (a lelkem) egy gyönyörű fehér alagútban találtam magam. Fehér fény vett körül, egy leírhatatlan fehér fény, mely boldogsággal, békével töltött el. Az érzések emberi szavakkal ki sem fejezhetik.Nincsenek arra szavak, amelyek ennek a pillanatnak a nagyságát kifejeznék. Borzasztóan nagy extázis, leírhatatlan élmény. Nem értem, miért tekintik a halált büntetésnek. Megszünt a tér és az idő.
Ebben a fényben haladtam előre, örömmel és boldogan, semmi nem nyomasztott ebben az alagútban. Ahogy felnéztem, az alagút végén olyasmit láttam, mint a Nap, egy fehér fényt (csak azért mondom fehérnek, hogy megnevezzek egy színt) és annak világosságát. Semmivel nem tudnám összehasonlítani, nincs a földön ilyen szín.Ez a fény számomra olyan volt, mint a nagy szeretet és a béke forrása, bennem és körülöttem. Ilyet a földön nem ismertem.
Mialatt haladtam előre az alagútban, arra gondoltam, hogy hiszen én meghaltam.
Ebben a pillanatban eszembe jutottak a gyerekeim, és jajgatni kezdtem: „Ó Istenem, a gyermekeim. Mit szólnak a gyerekeim?”
Anya voltam, mindig elfoglalt, tele stresszel, soha nem volt rájuk időm. Korán mentem el otthonról, hogy meghódítsam a világot, és csak késő este tértem haza. Képtelen voltam a családommal és a gyermekeimmel foglalkozni. Most az igazság fényében, szépítés nélkül láttam az életemet, és szomorúság fogott el.Belső ürességet éreztem gyermekeim távolléte miatt. Újra felnéztem és valami nagyon szépet láttam. Egy pillanat alatt. Egyszerre láttam mindenkit az életemből, élőket és holtakat egyaránt. Átöleltem dédszüleimet, nagyszüleimet, szüleimet, akik már meghaltak. Csodálatos teljessége volt ez a pillanatnak.
Megállapítottam, hogy a REINKARNÁCIÓVAL BECSAPTAK. Ezzel öngólt lőttem, mert mindig fanatikusan védtem ezt az elképzelést. Azt mondták nekem, hogy a nagymamám valaki másba költözött, de nem mondták meg, hogy kibe, mert a jóslás, amivel kiderítették volna, túl drága lett volna, ezért már nem folytattam tovább.
Gyakran találkoztam emberekkel, akikről azt hittem, hogy beléjük költözött az ükapám vagy a nagyapám. Ugyanígy átöleltem az ükapámat és a nagypapámat. És így volt ez minden emberrel, akivel csak megismerkedtem. Most átöleltem az igazi nagyapámat és ükapámat, és egyszerre minden ismerősömmel találkoztam. Így történt ez minden emberrel, akit valaha ismertem, minden vidékről, ahol valaha jártam, élőkkel és holtakkal, egyetlen pillanat alatt.
Csak a lányom ijedt meg, amikor így átöleltem. Érezte, – akkor éppen 9 éves volt – valóban érezte ezen a világon az ölelést, amikor kómában feküdtem és az életemért aggódtak.
Normál körülmények között az ilyen túlvilági ölelést nem érzékelik.


bv [ 2010-04-15 17:00 ]

1991. április 25.,Medjugorje
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádságotok a szív imája legyen. Mindnyájan találjatok időt az imádságra, hogy az imában felfedezzétek Istent. Nem azt akarom, hogy beszéljetek az imáról, hanem, hogy imádkozzatok. Minden napotokat töltse be a hálaadó imádság Isten felé az életért és mindazért, amitek van. Nem akarom, hogy életetek fecsegéssel teljen, hanem tettekkel dicsőítsétek Istent. Veletek vagyok, és hálát adok Istennek minden pillanatért, amit köztetek töltök. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
Szűzanyabv [ 2010-04-15 16:58 ]

MARADJ CSENDES, MERT EBBEN A CSENDBEN NYUGALMAT TALÁLOK
1991.április 20.
Virágom, kelyhem keserű, még mindig meg akarod osztani velem?
Igen, bizonyítsd be irántam való szeretetedet azáltal, hogy felajánlod akaratodat. Igyekezz megdicsõíteni engem, Istenedet, azáltal, hogy átöleled keresztemet. Birtokommá let-tél, akiben gyönyörűségem tellik. Kezembe tetted életedet.
Leányom figyelj!
Maradj gyenge, mert nagy dolgokat muvelhetek gyengeségedben! Maradj semmi, mert én lehetek a Minden a te semmiségedben!
Maradj csendes, mert ebben a csendben nyugalmat találok!
Maradj hajlékony, hogy feszületem másává alakíthassalak!
Maradj korlátaid között, hogy láthatóvá váljék benned erõm!
Légy az én példám szerint készséges, türelmes, tiszta, engedelmes, alázatos, hűséges, és szüntelenül imádkozz, ahogyan én is szüntelenül imádkoztam az Atyához.
Soha ne aludj! Ne vágd el a kötelékeket, amelyek az Atyához fűznek! Földi életem szüntelen imádságban telt az Atyával, akár alkalmas, akár alkalmatlan volt az idõ.
Figyelj az Atyára, és tedd meg akaratát! Én, a te Megváltód adom neked a táplálékot. Mindaz, amit megeszel, tõlem való, és megtanít az egyedüli igaz életre bennem, a te Istenedben.
Bizony mondom nektek: "Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket, meg a testet is a pokolba taszíthatja"
Maradj bennem és én tebenned maradok. Meg fogom engedni, hogy halandó természetedet próbára tegyék, hogy megerõsödj a megpróbáltatásokban, de lelkedet nem fogják megérinteni.
A test és a vér nem örökölheti országomat.
Ezért ne félj, a te megpróbáltatásaidon keresztül én is megdicsõülök. Sohasem leszel elhagyatott.
bv [ 2010-04-14 17:21 ]

1994.július 25.,Međugorje
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy türelemmel határozzátok el, hogy időt szántok az imádságra. Gyermekeim, nem mondhatjátok, hogy hozzám tartoztok, és hogy üzeneteim által megtérést éltetek át, ha nem vagytok készek minden nap arra, hogy időt adjatok Istennek. Közel vagyok hozzátok és megáldalak benneteket! Gyermekeim, ne feledjétek, ha nem imádkoztok, nem vagytok közel sem hozzám, sem a Szentlélekhez, aki a szentség útján vezet benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
Szűzanyabv [ 2010-04-14 17:19 ]

ÉN VAGYOK A KEZDET ÉS A VÉG
1994. július 29.
Béke legyen veled gyermekem! Folytatni fogom költeményem írását, és miként az esõ friss füvet növel a domboldalon, úgy adok lelki táplálékot az éhezõnek és a szegénynek. Te pedig légy az én hárfám, hogy a hívõk egész gyülekezete csatlakozzék énekemhez! Örvendj ezért Alkotódnak! áldott gyermekem, mennyire kedvemre van gyengeséged... Fogd meg a kezem, és jöjj velem! Segíteni fogok neked, hogy elõbbre juss és betöltsd küldetésedet. Erõt és még több bátorítást adok neked. Azért adom neked ezeket a kegyelmeket, hogy félelem nélkül tanítsd mindazt, amit adtam neked. és rajtad keresztül fog elterjedni minden nemzetben az én tanításom illata! én vagyok a Kezdet és a Vég, és mindent én mérek meg.
bv [ 2010-04-14 17:16 ]

IMA SZENT MIHÁLYHOZ

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben! A Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: parancsoljon neki az Isten! Te pedig mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.

Mária, Szent Angyalok Királynõje - könyörögj érettünk!
bv [ 2010-04-14 17:13 ]

Egy halálból visszatért orvos története(5)
A csoda,amit az Úr tett velem
A másik nagy csoda, amit az Úr tett velem, a következő: Nem volt már mellem. Képzeljék el, büszke, hiú nő voltam. Az volt a mottóm, hogy „egy nőnek meg kell mutatni a bájait, és ki kell azt használni, amit a természettől kapott.”
Azt mondtam magamban, mivel szépek a melleim, a lábaim és általában az alakom, meg kell mutatnom: úgyhogy mindig kihívóan mutogattam női bájaimat.
Ruházatommal feltűnően kiemeltem a vonalaimat, riszáltam a csípőmet. Emiatt mindig felfigyeltek rám. Kivágott ruhákat hordtam,hogy megmutassam és kihangsúlyozzam mellem szépségét. Lábamat is szépnek találtam.
És nézzétek, kedves testvéreim az Úrban, hiúságom e részei égtek meg a legjobban. Ezek szenesedtek el, vagy tűntek el.
Nézzük tovább Isten csodálatos tetteit. Orvoshoz jártam sportaktivitásom és teljesítményeim fokozása céljából. Képzeljétek el azt az orvost, aki megszokta, hogy egy öntudatos, büszke nőt lát, aki mint egy bolond, testi szépségéért gyógyszereket és drogokat szed, falja, mint egy szemetes akna, - ez az orvos sportos aktivitásomat egyszerre szénné égve, megsemmisülve látja. Nem akart
hinni a szemének. Minden lehetséges vizsgálatot elvégzett, még nukleáris orvosi készülékeket is bevetett.
Később azt mondta: „Tudja, Gloria ezt azzal a kis darab májjal, ami megmaradt önnek, túlélheti. De a petefészek teljesen összezsugorodott, elszenesedett, beszáradt, összeszáradt szőlőszemre hasonlít, ezért soha nem lehet már gyereke.”
Gondoltam magamban, köszönöm Istenem, legalább ettől a gondtól megszabadítottál. Tehát terméketlen vagyok. Hála és tisztelet ezért neked, legalább egy gonddal kevesebb.
Másfél évvel később feszülést és viszketést éreztem ott, ahol a melleim voltak, a bordáimat már elegendő bőr fedte, emelkedni kezdett a bőr. Fájdalmakat éreztem, s egyszerre csak láthatóvá vált a mellem. Növekedni kezdett. Számomra furcsa és megmagyarázhatatlan volt, hogy ismét lett mellem.
És tudjátok mi volt az oka? Megállapítottam, hogy várandós vagyok. Várandós, az összezsugorodott petefészkeim ellenére. Isten
így visszaadta a mellem. S ilyen mellel már abban a helyzetben voltam, hogy csodálatos, egészséges kislányomat anyatejjel táplálhattam.
Legfiatalabb lányomat Maria Josénak hívják. Helyreállt a menstruációm, újra normalizálódtak a női hormonok. Petefészkem ismét termelt petesejtet.
Ezek azok a nagy csodák, amit Isten velem, és a testemmel tett, s amiről tanúságot teszek.
bv [ 2010-04-14 17:11 ]

Egy halálból visszatért orvos története(4)
A csoda,amit az Úr tett velem
És tudják, kivel találkoztam ott?
Egy olyan asszonnyal, akinek térdtől le volt vágva a lába, és arra várt, hogy a felső részt is amputálják!
Mikor láttam ezt az asszonyt, arra gondoltam, hogy mennyi pénz kellene egy új láb vásárlásához.
De a világ összes aranyáért sem lehet lábat venni.
Milyen csoda, hogy van lábam.
Amikor le akarták vágni, akkor gondoltam csak arra, hogy soha nem köszöntem meg az Úrnak, hogy van lábam.
Ellenkezőleg, gyötörtem a lábam és magamat a hízási hajlamom miatt, nehogy súlyfeleslegem legyen.
Éheztem, mint egy bolond, két kézzel szórtam a pénzt diétákra és kúrákra, hogy karcsú legyek. Az egész vagyonomat erre költöttem.
És egyszer csak látom, hogy a lábaimon nincs izom, cérnavékonyak, feketék és tele vannak lyukakkal.
És most köszönöm meg az Úristennek a torz lábam. Egyszerre drágák lettek számomra.
Nem a formájuk, hanem a funkciójuk lett drága. Egyszerűen az, hogy vannak, az volt fontos. Ezt köszöntem meg az Úrnak, és azt mondtam:
„Uram, köszönöm azt a második lehetőséget, amit adtál nekem. Nagyon köszönöm a lehetőséget, amit nem érdemeltem meg. Csak egy apróságot kérek, egy egészen kicsit. Hagyd meg nekem ezt az elcsúfult lábam. Csak annyira tudjam mozgatni, hogy legalább félig fel tudjak emelkedni. Hagyd meg legalább olyannak, amilyen most. Nagyon hálás leszek neked.”

S egyszer csak elkezdtem érezni a lábam.
Pénteki nap volt.
S péntektől hétfőig ezek a fekete gyufaszálak, melyek élettelenek voltak, és úgy néztek ki, mint egy pohár sötét limonádéban a légbuborékok, pirosodni és világosodni kezdtek. Érezni kezdtem, hogy az elszenesedett lábaimban áramolni kezd a vér.
Mikor az orvosok hétfőn vizitelni jöttek, hogy az amputálás előtti utolsó vizsgálatokat elvégezzék, elcsodálkoztak, mikor felkeltem az ágyból, lábra álltam és megtartottak a lábaim, nem estem el. Megvizsgáltak, többször megfogták a lábam, nem hittek a szemüknek, nem akarták elhinni.
Megmutattam nekik, mennyire tudom mozgatni.
Közben borzalmas fájdalmaim voltak.
De azt hiszem, soha nem örültem még annyira a fájdalomnak, mint amit ezekben a percekben a lábaimban éreztem.
A lábaim visszatértek a testemhez.
Ez orvosilag egyáltalán nem magyarázható, csak csodálkozni tudtak az orvosok. A 7.emeleti osztály főorvosa azt mondta:
„Tudja Gloria, 38 éves orvosi pályafutásom alatt soha nem láttam még ilyen csodát, mint ami az ön lábával történt.”
És nézzenek ide, kedves testvéreim az Úrban, itt van a rendbejött lábam. Nem elbizakodottságból, nem hiúságból, hanem Isten dicsőségére dicsekszem vele önöknek, és azért mutatom, hogy Urunknak, élő Istenünknek mérhetetlen szeretetét és hatalmát igazoljam. (Kommentár: Gloria ide-oda megy a pódiumon, Isten csodájának láttán tapsolnak.)
bv [ 2010-04-14 17:07 ]

Egy halálból visszatért orvos története(3)
A csoda, amit az Úr tett velem
És ennél a balesetnél, megégésnél, a szívleállásnál, amikor nem tudtak a segítségemre jönni, megtapasztaltam a nagy jóságot, kegyelmet. Úristenünk minket szívébe zárt, és mindnyájunkat újra és újra hív, hogy térjünk vissza hozzá.
Három tényt szeretnék említeni, melyet igazol a testem.
A szívleállás - az agy nem jut oxigénhez és ezzel maradandó károkat szenved. (A szívleállás orvosi kommentálása: Csak azonnali újraélesztéssel lehet az életet megmenteni, de 3 perces szívleállás, s ezzel az agy oxigénellátásának a hiánya miatt az agy visszafordíthatatlan károsodást szenved.)
Én pedig annak ellenére, hogy hosszabb ideig nem volt szívműködésem, gépekre kapcsolva, kómában feküdtem, nem szenvedtem agykárosodást, amint önök is megállapíthatják.
A bogotai kórház sok orvosa bizonygatta a húgomnak, aki maga is orvos volt, hogy le kellene kapcsolni a gépekről, mert teljesen reménytelen, nincs már értelme. Ennek ellenére a húgom makacsul és kórházi befolyását kihasználva elérte, hogy ne kapcsoljanak le. Micsoda csoda, amelyre nincs orvosi magyarázat!
Ugyanilyen csoda az is, hogy az elüszkösödött vesém és tüdőm működni kezdett.
Az orvosok nem végeztek vértisztítást (dialysis) a veseműködés hiánya miatt nem tartották fontosnak, mert úgy gondolták, már úgy sincsenek túlélési esélyeim.
És az orvosi vélemények ellenére a veséim működésbe léptek.
Éppolyan nagy csoda, hogy a bőröm is elkezdett helyrejönni. Az egész testem, miután lehúzták az elégett bőrt róla, egyetlen nyílt seb volt. Látható volt a nyers hús és mérhetetlen volt a fájdalmam. Úgy égett mindenem, mintha tűzben lennék, kívül, belül, minden lélegzetvételnél.
A lábaimat viszont egyáltalán nem éreztem. Amikor megtisztították a nyílt sebeket, a lábamat egyáltalán nem éreztem, máshol viszont leírhatatlan fájdalmaim voltak. A lábaim elszenesedett fadarabokhoz hasonlítottak, egészen feketék voltak.
Egy hónap múlva azt mondták az orvosok: „Hihetetlen az a hatalmas csoda, amit Isten tett veled. Csodálatosan rendbejött a bőröd! Néhány helyen vékony hártya képződött, de még sok helyen vannak benne nyílt részek. De azok a helyek, ahol már vékony bőr van, reményt adnak arra, hogy az egész testedet újra védő bőr fogja borítani. A lábakkal viszont gond van, nem tudunk már semmit tenni, sajnos amputálni kell.
Régen nagyon sportos voltam, igazi aerobik-fan. Amikor azt mondták, le kell vágni a lábamat, csak arra tudtam gondolni, hogy amilyen gyorsan csak lehet, el kell menekülnöm a kórházból. El kell mennem innen, hogy megmentsem a lábam! Ahogy az orvosok kimentek a kórteremből, felemelkedtem a betegágyamból, hogy elfussak, de már az első lépést sem tudtam megtenni, nem tudtam lábra állni, így hasra estem, mint egy béka, amelyik először próbál ugrani.
Fel kellett emelniük a földről, és az 5.emeletről felvittek a kórház 7.emeletére.


bv [ 2010-04-13 18:45 ]

1994. április 25.,Međugorje
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, határozzátok el, hogy imádkoztok a szándékomért. Gyermekeim, hívlak benneteket, hogy mindnyájan segítsetek megvalósítani terveimet ezen az egyházközségen keresztül. Most különösen arra hívlak benneteket gyermekeim, hogy döntsétek el, hogy a szentség útján fogtok járni. Csak így lehettek közel hozzám. Szeretlek benneteket, és arra vágyom, hogy mindnyájatokat magammal vigyem a Mennybe. Ám ha nem imádkoztok, nem vagytok alázatosak, és nem engedelmeskedtek az üzeneteknek, amelyeket adok, akkor nem segíthetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”
Szűzanyabv [ 2010-04-13 18:42 ]

IMÁTOK MEG TUD DÖNTENI MINDEN GONOSZ BIRODALMAT
EBBEN A VILÁGBAN

1994. április 13.
Én vagyok az, Jahve, támaszkodj rám, és ne félj! Szívem végtelen szeretet és gyengédség. Figyelj rám! A fû kiszárad, minden gyep kipusztul, hamarosan már semmi sem marad zöld. Ha nem sietünk, teljesen elpusztul a Föld. Oly kevés túlélõ maradt...
Valóban itt van az az óra, amikor a halál üldözõbe veszi az életet.
Kezdettõl fogva arról szól üzenetem, hogy szeressétek egymást, engesztelõdjetek ki az én szeretetemben, hogy szentül éljetek és megszenteljétek Nevemet. Az én üzenetem még mindig ez, de olyan kevesen követtétek...
Miért ragaszkodtok annyira ehhez a múló világhoz? Arra tanítottalak, hogy ne aggódjatok életetek miatt! Vajon nem gondoskodnék életetekrõl ? Felékesíteném lelketeket, ha engednétek. Amióta ez az üzenet elkezdõdött, sohasem hagytam fel azzal, hogy hívjalak, térjetek vissza hozzám és változtassátok meg életeteket! Elégtételt, bûnbánatot és virrasztó imát kértem.
Tömjént kértem tõletek, tömjént a szívetekbõl.
Ó bárcsak tudnátok, milyen hatékony és ékesszóló lehet imátok, ha a szívetekbõl fakad!
Imátok meg tud dönteni minden gonosz birodalmat ebben a világban, gyökerestül ki tudja tépni a gonoszságot, és le tudja törni a tíz szarvat , amely most elnyeli gyermekeimet és a világot! Imátok le tudja gyõzni a gonosz erõket, bár ezek az erõk hatalmasok. Tömjénetek meg tudja tisztítani e világot.
bv [ 2010-04-13 18:08 ]

A villámcsapás(2)
Isten hozott benneteket, kedves testvéreim az Úrban!
Nagy öröm, hogy megoszthatom veletek azt az ajándékot, amit Isten adott nekem.
Az, amit elbeszélek, 1995. május 5-én, a bogotai Nemzeti Egyetemnél történt délután 16:30 körül.
Fogorvos vagyok. Én és 23 éves unokaöcsém, aki szintén fogorvos, a disszertációnkon dolgoztunk. Ezen az esős pénteki napon együtt mentem vele
és férjemmel a fogorvosi fakultásra, hogy elhozzuk a szükséges könyveket.
Unokaöcsémmel egy kis ernyő alatt mentünk. Férjemen vízhatlan kabát volt, és közvetlen a könyvtár fala mellett haladt. Mi pedig hol az az egyik, hol a másik oldalon haladtunk, hogy kikerüljük a
pocsolyákat. Észre sem vettük, hogy egy fasor közelébe értünk, és ahogy ide-oda ugráltunk, belénk csapott egy villám, ami olyan erős volt, hogy elszenesedtünk.
Unokaöcsém ott a helyszínen meghalt.
A villám hátulról vágott bele, és az egész belső része elégett. Külseje teljesen ép maradt. Bár fiatal volt, nagyon istenhívő volt. Különösen a kis Jézust tisztelte. Nyakában egy kvarckristályba helyezett Kisjézus képet viselt. A törvényszéki szakemberek azt mondták, hogy a villámot a kvarckristály vonzotta.
A villám közvetlenül a szívébe hatolt. Azonnal leállt a szíve. Belső szervei a magas feszültség következtében elégtek, aztán a villám a lábán keresztül távozott a testéből. Az újraélesztési kísérletei eredménytelenek voltak. A teste külső részén nem voltak láthatók égési nyomok.
Engem a karomon át ért a villám, külsőleg és belsőleg is megégett a testem. Rendbejött fizikumomat az Isten irgalmának köszönhetem, ez a mi jóságos és mindennél jobban szeretett Istenünk kegyelmének a bizonyítéka.
Ez a hatalmas erejű villám elégetett rajtam minden húst, a mellem is eltűnt. Különösen baloldalon, ott lett egy nagy lyuk. Nem volt már rajtam hús, bordáim, hasam, altestem, lábaim és a májam is elszenesedett. Jobb lábamon át távozott a villám, vesém, tüdőm és a petefészkem is erősen megégett.
Spirállal védekeztem a gyermekáldás ellen. Ez az eszköz rézből van, ami jó elektromos vezető. Ezért égett úgy meg a petefészkem. Olyan kicsi lett, s úgy nézett ki, mint 2 összeszáradt szőlőszem egy elszáradt venyigén.
Leállt a szívem és gyakorlatilag teljesen élettelen voltam. Testem rángott és vibrált az elektromos ütéstől. A nedves talaj elektromos töltés alatt volt, ezért abban a pillanatban senki nem tudott a segítségemre sietni, hosszú ideig lehetetlen volt hozzámérni.
Folyt.köv.bv [ 2010-04-12 18:39 ]

Egy halálból visszatért orvos története! (1)
A kolumbiai fogorvosnő Dr. Gloria Polo Ortiz tanúságtétele, aki sikeres, és a társaságban is elismert asszony volt, de tudomásul kellett vennie, hogy az élet több mint pénz, hatalom és szórakozás.

ISTEN megbízott engem, amiben ezt mondta nekem: "Ezt nem csak néhány ezerszer, hanem 1000 szer 1000 szer mindig újra fogod elismételni. Jaj azoknak, akik meghallgatnak, de ennek ellenére nem változtatják meg életüket ! Mert azok fölött nagyobb szigorúsággal lesz ítélkezve. Ugyan így lesz Veled, mikor másodszorra jössz ide, a fölkentjeim is szigorúbban lesznek megítélve ugyanúgy mint mindegyik hallgatód; mert nincsen annál nagyobb süket mint az, aki nem akar hallani.\"
Dr. Gloria Constanza Polo
Akit villámcsapás ért - Bevezetés
Aki kételkedik, vagy nem hisz Isten jelenlétében, aki azt hiszi, hogy a másvilág csak a filmesek szüleménye, és azt gondolja, hogy a halállal minden véget ér, olvassa el ezt az írást.
De elejétől a végéig olvassa el, és legyen bármilyen szkeptikus, megváltozik a véleménye.
Ez megtörtént eset, egy baleset, amelyet dokumentáltak.
1995-ben történt. Dr.Gloria Polo, a kolumbiai fogorvosnő egy balesetben „meghalt”, azaz olyan súlyosan megsérült, hogy napokig kómában feküdt, s csak gépek tartották életben.
Ha ezeket lekapcsolták volna, azonnal meghal.
A kezelőorvosok már teljesen feladták és le akarták kapcsolni a gépekről.
Csak a testvére, aki szintén orvos volt, ragaszkodott ahhoz, hogy továbbra is tartsák életben. Glória a kóma ideje alatt a másvilágon tartózkodott, s azért jöhetett vissza, hogy tanúságot tegyen azoknak, akik nem tudnak hinni.
Tehát fontos üzenetet hozott nekünk. De olvassák el, hogy az ő szájából hallják.
Gloria misztikus élményében bepillantást kapott az „Élet könyvé”-be, amelyről itt világosan beszámol.
Az üzenet és élmény lényege az Isten mérhetetlen szeretet és irgalma az emberek iránt. Ez ugyanaz a téma, amiről a jelenlegi pápa, XVI. Benedek az első, \"DEUS CARITAS EST\" (Isten a szeretet) című enciklikájában beszél.
Isten újra és újra bizonyítékokat ad, mégis tagadjuk jelenlétét.
Folyt.köv.Hajnalka [ 2009-12-13 21:12 ]

Kedves Katika!
Örömmel láttam,hogy megint fényt hoztál az oldalamra! Szeretettel megosztom veled, veletek néhány közös sors-és álom, sorsforduló elemzésemet, hátha hasznos inrormációt, eszközt nyújt majd másnak is!

http://albaweb.5mp.eu/web.php?a=albaweb&o=mifzZR2dqj
(betegségeink üzenetei, álomfejtés, beszédes jelek menüpont alatt)

Ölellek szeretettel benneteket!Marika [ 2009-11-04 21:06 ]

Nagyon szép az oldalad szívből gratulálok!
MarikaLendvai Kati [ 2009-10-25 08:22 ]

Kedves Eranoe!

Biztos, hogy nem haltak meg, hanem átmentek egy másik fához.
Hidd el, hogy ők már telepatikusan levették az "adást".
Hisz említetted, hogy tavasz óta ez a dolog benne volt a levegőben.
Ne légy szomorú, hidd el, ők érzik a Te irántuk való feltétel nélküli szeretetedet és biztos vagyok benne, hogy ott maradtak körülötted.
Legközelebb ha ilyen eset áll elő , már tudod mit kell tenned.
Szeretettel: KatiEranoe [ 2009-10-24 19:14 ]

MA meghalt megint néhány tündér. A szomszédom kivágatta velem a hatalmas vadszilvafánkat. Miattam haltak meg, hiszen nem veszekedtem, nem elküldtem őket valahová, hanem hívtam két fanyűvőt, és kivágták. Már a tavasz óta mondogatja, hoyg útban lesz nekik. ELmondtam hogy nem szeretném kivágni, nekem nagyon sokat jelentenek a fák, és nem csak az ami az udvaromon van, hanem bárhol. S ha valahol kivágnake gy fát, egy kicsit meghalok mindig. Most megint meghaltam. csak sírok és azt hiszik nem vagyok normális. De láttam folyni a szilvafám véérét. Hallottam a fatündérek sikoltását. Lehet hogy nem haltak meg, esetleg átmentek valamelyik másik fánkhoz?
NAgyon sajnálom!!

valaki [ 2009-10-11 17:12 ]

Égi jel?
http://www.youtube.com/watch?v=sHOPxVM6oIw&feature=player_embeddedLendvai Kati [ 2009-09-08 21:01 ]

Köszönöm Tündérke az építő jellegű hozzászólását.
Isten áldása kísérje továbbra is útján.
Szeretettel: KatiHarmónia Tündér [ 2009-09-08 08:00 ]

Jó Reggelt!
Nagyon tartalmas az oldala, nagyon tetszik. :) A felemelkedés tüneteit észleltem/észlelem én is. Néha elég szörnyű...
Elolvastam pár hozzászólást és nem értem. Nem értem, ha minden ember ugyanazt szeretné - egy szebb jövőt- akkor miért húzódzkodnak el a KÖZÖS(S)-ÉGtől? Sok ember még mindig hasznot akar húzni: Vezér szeretne lenni, Főnök, aki uralkodik. S mindennap elmondja a ALATT-VALÓinak, hogy EGYENLŐek vagyunk, csak neki többet szánt a Mennyei Atyánk. Más. A jó és rossz szellemi vezetők... Nincs jó vagy rossz. Egy példa.Valamit tanítani fog, ami -lehet- megbánt engem. Akkor az a feladatom, hogy megbocsássak. Mert egymás tanítói vagyunk, mindig, bárhol, bármikor, bárkivel találkozunk, beszélgetünk. Valamit mindig tanulunk.
Hát ennyi. :)
Jó egészséget! Isten Áldja! ---Feketéné Lendvai Katalin [ 2009-08-12 18:37 ]


Uram, tégy engem a békéd eszközévé,
hogy szeretetet hozzak oda, ahol gyűlölet van,
hogy a megbocsátás szellemét hozzam oda, ahol széthúzás van,
hogy harmóniát hozzak oda, ahol hamisság van,
hogy hitet hozzak oda, ahol kételyek vannak,
hogy örömöt hozzak oda, ahol szomorúság lakik.
Uram, add meg nekem, hogy én vigasztalhassak ahelyett, hogy engem vigasztalnának,
hogy én értsek meg másokat ahelyett, hogy arra vágynék, engem értsenek meg,
hogy szeressek inkább, minthogy engem szeressenek.
Mert aki elfelejti magát, az találja meg,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az felébred az örök életre.

SZENT FERENC IMÁJAvaleria [ 2009-08-12 17:53 ]

Nem kívánok senkit sem meggyőzni,mindenkinek magának kell eldöntenie,hogy egy olyan odal,vagy oldalak írásaihoz igazítja életét,ahol a szent dolgok egy helyen szerepelnek a reinkarnációval-az Igaz Élet Istenben üzenetekben Jézus nyíltan kimondja,hogy a reinkarnáció nem létezik,mint ahogy a keresztény vallások is teszik-,a pogányság papjával,a táltossal,a mesebeli tündérekkel. Ha ezek az üzenetek valóban Istentől származnának,megengedné-e Isten,hogy így legyen?
Azok,akik valóban Istent keresik,megtalálhatják az Egyházban,hiszen tudjuk,hogy Krisztus alapította azt,feltéve ha elismerjük,hogy Krisztus Isten fia. Rálelhetnek Istenre a szentségek gyakori vétele által,amiket szintén Jézus hagyott ránk,megismerhetik Isten hangját a Bibliából,aminek Ő,Isten a szerzője. Imádkozzák az imát,amit Jézus tanított számunkra,az Úr imáját,beszélgessenek Vele és halgassák Őt,Istent,nem pedig különféle szellemi vezetőket! Isten hangja csodálatos,lángol tőle a szív,és mintha a lelket símogatnák,lelkesít,cselekvésre késztet,ugyanakkor végtelen örömmel,szeretettel és békével tölt el,azt érezzük,hogy átölelnénk az egész világot! Ha nincs bennünk béke,hanem inkább nyugtalalnságot,félelmet idéz elő bennünk bizonyos hang,vagy állapot,az nem Istentől származik.
Csatlakozzanak egyházukon belül mozgalmakhoz,imacsoportokhoz,lelkiségekhez,bibliakörhöz,mert ezek segítenek haladni ezen az úton. Ismét ajánlom a www.tlig.org/hu,valamint a www.medjugorjeportal.hu oldalakat.
Én többet nem szándékozom erre az oldalra lépni,Önök pedig döntsék el!
Isten Önökkel! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké! Ámen!Anita [ 2009-08-12 16:12 ]

Kedves Valéria!

Éppen olvasok az oldalról amit megneveztél. Kérlek jobban olvasd őket, mert ott is kemény szavak hangzanak el


És ó, hányszor nyújtottam felétek a kezem, hogy magamhoz vonjalak benneteket, ti pedig felfedezzetek engem. Vajon elrejtem-e előletek kincseimet? Hiszen én magam vagyok a Kincs! Még soha, senki nem mondta nektek, hogy én vagyok mennyei Vőlegényetek? Én vagyok az életadó forrás ragyogó, tisztító Vize, aki megtisztít, megújít és életet lehel belétek.

szerinted ez miről szól? Szeretet minőségében van megírva azonban alapjában véve jó alapos LECSESZÉS. Ami annyit jelent, hogy mégis mit tegyek már azért hogy kinyissátok szemeteket é szíveteket. Hiába beszélek!
Úgy olvasd el hogy nézz a sorok közé és mögé
AnitaFeketéné Lendvai Katalin [ 2009-08-12 16:04 ]

2.

A szívemben élő Jézus üzenete:

„Minden Gyermekemnek más energiával nyilvánulok meg.
Ez abból adódik, hogy mi éppen a vállalt feladata és milyen tudatossági szinten tart.
Az erősebb megnyilvánulások nem zárják ki a SZERETET fogalmát.
Ti emberek a SZERETET fogalmát igencsak érdekesen értelmezitek. A SZERETET megnyilvánulási formája az is, ha te egy erősebb hangsúlyt használsz, de azt a másik ember érdekében és védelmében teszed. Ez már sok embernek nem tetszik, mert azt hiszi nincs benne SZERETET.
A SZERETET nem azt jelenti, hogy tűrjél, szenvedjél, és megenged a másik embernek, hogy akár a sárba is taposson.
A SZERETET mindezen túl mutat.
A SZERETET egy olyan isteni megnyilvánulás, amit ti félreértelmeztek emberek. A SZERETET,- jó és kegyes,- de lehet haragvó. Mondok egy példát a könnyebb megértés végett.
– Egy atya a gyermekét mélységesen szereti, de látja, hogy minden intelme és figyelmeztetése ellenére a rossz felé halad.
Kérdem ÉN,- Mi ébreszti fel őt?
Ha szeretetteljes marad, becéző?
Vagy ha egy erősebb megnyilvánulási formával lép fel, amelyben ugyancsak benne van a SZERETET, de a hangsúly most a lényegen van, - az ébresztésen!
Azon, hogy ne menj a rossz felé, ne cselekedd meg azt!
Mivel ér előbb célba?
Ha többszöri figyelmeztetésem ellenére sem történik a megértés, akkor kénytelen Vagyok egy magasabb szinten és egy erőteljesebb minőséggel megnyilvánulni, de ez nem zárja ki a SZERETET fogalmát.

- Ne ítélj, hogy ne ítéltess….
Ezt soha ne felejtsétek el, mert soha nem tudhatjátok, hogy akit megítéltek, az milyen szerepet tölt be Isten tenyerén.


Feketéné Lendvai Katalin [ 2009-08-12 16:00 ]

1.

Kedves Valéria!

Mielőtt válaszoltam volna a véleményezésére, sok mindent alaposan átgondoltam. Szíve-joga, hogy véleményt alkosson rólam és a munkámról, amit én viszont nem vagyok hajlandó elfogadni. Már csak azért sem, mert az ébresztő minőség feladata, Jézus Urunk idejében sem tartozott a legkönnyebb és közkedveltebb minőségek közé, és ahogy haladtunk előre az időben, a megvilágosodás századain, egyre nagyobb kihívások elé állította ezeket a küldötti minőségeket.
Az ébresztő minőség általában egy erősebb hangnemben szól az emberekhez, és ez nem mindenkinek nyeri meg a tetszését, főleg ha felhívja a figyelmet az IGAZSÁGRA, az már ellentéteket is szül.
De URUNKNAK ebben az időszakban sem „birkákra” van szüksége, hanem céltudatos, cselekvő emberekre.
Olyanokra, akik felmerik vállalni MAG-ukat, és kimerik mondani az IGAZSÁGOT, - még ha ezért a környezetükből meg is kövezik őket.
Lehet szép szavakkal, szívhez szólóan szólni, és ha elolvasta az összes üzenetemet 2005 – től kezdődően, -- Igen, így is szólnak általam, attól függően, hogy minek, mikor van itt az ideje és a helye.
Mikor mit lát az Égi Vezetés jónak, és mivel ér el leghamarabb célt.

Az Új- Egyház a nagybetűs SZERETETEN kívül, a nagybetűs IGAZSÁGRA épül, ami minden mondvacsinált és félreértelmezett hamis tanítást el fog törölni, és visszaállítja az IGAZAT, az EGYET, az EGY KRISZTUSI ÖRÖK IGAZSÁGOT.

Mivel mi emberek nem vagyunk egyformák, így nem felelhetünk meg mindenkinek. De valójában nem is ez a cél, hogy másoknak megfeleljünk, hanem az, hogy a saját vállalásunkat beteljesítsük. Sajnálom, hogy üzeneteim, meglátásaim ellenérzést váltanak ki Önből. Mindenkinek saját szűrőjén kell át engedi őket, és így azt magának kell eldönteni, - Mi az, ami felzaklatta benne?
Azt írta, nem sugároznak békét és szeretetet írásaim, és szavaim konganak az ürességtől. Sokan ezt nem így gondolják.
Engedjen meg még egy gondolatot befejezésül.
A békét, a szeretetet és a nyugalmat, mindenkinek magában kell megtalálnia, nem pedig másokon keresztül kell elérnie, mert az így megtalált érzések soha nem hoznak állandóságot és teljességet az életébe, - ez az én személyes véleményem.
Most pedig kérem fogadja szeretettel a szívemben élő Jézus üzenetét. Feketéné Lendvai Katalin
Anita [ 2009-08-12 15:06 ]

2.

A magyarság feladatához annyit fűznék hogy egyik irányból inkább minőségileg hordozod magadba a tudati fejlődés részeit- olvas bele pl arvisurában. A magyar sosem volt nép hanem egy lélek minőséget takar, és sosem magyarokból állt hanem minden népből aki csatlakozott ehhez a minőséghez. A történelem mindig is hazudott. egy magasabb tudatszintű népcsoport volt mindig is csak sajnos elfelejtették ezt. Itt régen nem volt nép, mindenkinek nyitva volt az ajtó aki ezen az úton ment tovább. És bár a mai világban egy országot hívnak így mégis inkább egy szellemi csoportot kellene érteni a magyar kifejezés alatt. Nagyon sok mindent kaptunk a múltban pl a Szíriusziaktól csak mi is elmentünk. A történelmünk is összefonódik bár nem mondják el mert összezavarodnának az emberek és félő a félre értésből még nagyobb hatalmi harcok és spirituális ego kibontakozása lenne a vége. És minden mozgatórugója akkor még a szeretet volt. És most is ennek a szeretetnek kellene összefűzni mindünket és elindulni egy olyan úton együtt, amelyre már kaptunk mintát. Csak emlékezni kellene. Nem véletlen szabdalták szét az országot és mindent. És nem csak a gazdasági hatalmi vágy volt itt a cél hanem kőkemény spiritualitás megszakítása is.
Ne érts félre nem tartom a magyart kiválasztott népnek csak egy olyannak akinek csodálatos eszközei voltak mindig is csak elfelejtették. És jó lenne emlékezni visszatérni ama útra és úgy élni tovább és példát mutatva más népeknek ,szellemiségeknek, hogy lehet így is. Valakinek el kell kezdeni a sort. Legyünk mi. Vagy legyünk más és csatlakozzunk. Aki a tudatosság útját járja nagyon is tudja mi a cél. Járjuk utunkat, fejlődünk és vannak akik azért jönnek hogy ezt nagyban tegyék és ezzel is segítve. Nagy az ismeretségi köröm és állíthatom hogy pl. a hatalmon lévő emberek között is egyre többen lépnek eme útra. És reméljük, hogy ez megnyilvánul más formában is. Mi tegyük kicsiben ha kell ők meg tegyék nagyban. És nem elég nekünk kisembereknek tenni kellenek a \"nagyok\" is.
Én is tanító vagyok csak más területen. És tőlem kövezhetnek meg ahogy csak akarnak én úgysem tágítok a magam igaza mellől éppen úgy ahogy Jézus sem tágított. Tudom mért vagyok itt, tudom mi a dolgom- momentán pont Jézus megerősítő szavai által - és én is kardot hoztam. Csakhogy szeretet és fény minőségében teszem a dolgom és nem az árnyék minőségben. Tanaimat nagyon is ebben a minőségben adom át a tőlem lehető legteljesebben, pedig elhiheted, hogy jó néhányan jöttek már csak azért el hogy nyilvánosan megalázzanak, lehurogjanak. De még senki sem állította eddig hogy kardal mentem nekik.
Remélem válaszolsz,mert élvezem a \"beszélgetést\".
Üdv
Anita
Anita [ 2009-08-12 15:05 ]

1.

Kedves Valéria!
2 részre osztom mert túl hosszú:))
Köszönöm válaszod! És, hogy törődés van \"hangodban\".Igazad van abban amit Jézus mondott. Viszont azt is mondta, hogy amit Katiról is, és ez is a bibliában van. Lényeg, hogy ezt a feladatot milyen minőségben tesszük.
Saját véleményem szerint kard által elvészni -eme esetben fizikai síkon történő megmozdulásra utal. hiszen erőszak erőszakot szül. És nem kell elfelejteni ennek a mondatnak a polarítását sem. Ami fizikai szinten leképződött erőszak az valójában nem más mint egy szakrális geometria mintázat. Ami nem más mint árnyék - fény polarítás, csak éppen itt az emberben megnyilvánuló árnyék minőség kerül felszínre. A kardot hoztam meg semmi más mint a fény egy aspektusának leképződése ami csupán annyit jelent, hogy én felvállalom azt aki vagyok és az igazamat. Kimondom azt amiért itt vagyok és senki nem tudd elhallgattatni....és még sorolhatnám lebontva. Jézus sem a szeretet prédikálta folyamatosan hanem SZERETET MINŐSÉGÉBEN a tudatosság fejlődéséről beszélt. És volt hogy nagyon keményen lépett fel, szinte dühöngve. Ehhez viszont joga volt hiszen joga van a felháborodáshoz az embernek. Nem ítélkezéshez hanem felháborodáshoz csak ugye ezt sem mindegy ki milyen formában teszi meg. Nem kívánok belemenni részletesen a tanaiba mert ha csak azt vesszük, hogy : ha annyi hitünk lenne mint egy mustármagnak már hegyeket mozdítanánk. Na ez kőkemény kvantumfizikai tanítás! Nem azért ölték meg mert szeretet hirdetett, hanem nagyon is jól tudták, hogy ő az aki valójában felfedi az igazságot. És az ilyen embereket mielőbb igyekeznek a hatalmi játékosok eltenni az útból.
valeria [ 2009-08-12 11:00 ]

Kedves Anita!
Örülök a válaszodnak,de kérlek,légy óvatos a szellemi vezetőkkel kapcsolatban,hiszen mindenki tudja,vannak jó és rossz lelkek,elővigyázatosnak kell lennünk velük szemben! "Tedd vissza hűvelyébe kardodat. Mindaz,aki kardot ragad,kard által vész el." Ezt Jézus mondja a Bibliában. Krisztus tanítványainak a fegyvere a SZERETET,hiszen ha jót teszünk azzal,aki gyűlöl minket,olyan,mintha izzó parazsat tennénk a fejére. Feladatunk,Jézust követőknek az kell,hogy legyen,hogy Isten országa már itt a földön megvalósulhasson.
Hogyan lehetséges ez? Egyszerűen. Szeretni Istent,és Istenért szeretni embertársainkat is!
Mi ebben a magyarság feladata? Ma jutott eszembe ez a gondolat,hogy a szolga valóban nem lehet nagyobb Uránál. Mint ahogy Krisztus testét,az Egyházat is millió darabra szabdalták,úgy a mi országunkat is. De ahogy az istenhívőknek minden a javukra válik,nekünk is meg kell értenünk,hogy nem az országhatárok egyesítenek bennünket,hanem szívünk kell,hogy EGY legyen. És úgy gondolom,különös feladatot kaptunk abban,mi magyarok,hogy résztvegyünk Isten egyházának újraegyesítésében,hiszen annyi néppel élünk eggyütt:romával,szerbbel,románnal,szlovákkal,horváttal,ruszinnal,osztrákkal. A magyarság különleges feladatát ebben látom! Kötözzük be Krisztus testét,mely vérzik ma is! Legyen számunkra legfontosabb a legelesettebb,és jújtsunk kezet a másik nemzetnek is,hiszen mindannyiunkat ugyanaz a vér váltott meg az örök haláltól,Jézus Szent Vére,ezért vértestvérek vagyunk!
Sok szeretettel,ValériaAnita [ 2009-08-11 20:51 ]

Kedves Valéria!
Először is tisztelem, hogy kimondod a véleményed!
Én személyesen is megismerkedtem a szóban forgó hölggyel és elmondhatom, hogy nálamnál jobban senki sem cseszegeti.
A leírott véleményed alapján rá is kérdeztem, mert én nem így érzem.
A szellemi vezetőim válaszát írom le: NEM BÉKÉVEL, KARDAL JÖTT EME VILÁGBA.
Kérlek azért tartsd figyelemmel az útját továbbra is, mert nagyon készül az a kard a hüvelyből kijönni.

Ó és az üzenetek hogy kitől jönnek mindig fel vannak tüntetve. A különbség annyi, hogy a Kati más minőséget hozz, mint amit olvasol a másik oldalon. Ez kimondottan Magyarsággal kapcsolatos és abban segít, hogy a MAGyarok miképpen folytassák bevállalt útjukat. Azért kemény bevállalás van kollektíván keresztül és jó ha mindenki legalább egy pillanatot szentel ennek az ügynek és utána mehet tovább, ha úgy gondolja.
Én inkább azt látom, hogy kevesen értik meg a mondanivalóját és még kevesebben fogják azokat az információkat amiket készül lehozni.
És Jézus sem mindig a szeretetről, békéről beszélt. Sőt! Szeretet aspektusát előre helyezve húzta ki Ő is a kardját.

valeria [ 2009-08-11 15:53 ]

Én naponta olvasom a www.tlig.org/hu oldalon Isten üzeneteit,melyeket Vassula Rydennek adott,közvetlenül a misztikus hölgy kezét vezetve. Csodálatos az a béke és szeretet,amelyet ezek az írások olvasása alatt és még utána is érzek,mindenkinek ajánlom! Azonban a Csillagszülött oldalait böngészve ez az érzés nem jelentkezik,szavai konganak az ürességtől! Egy helyen ennyi zöldséget összehordva még nem láttam!
A Szűzanya megyugorjei üzeneteiből megismert kedves hangját sem lehet felismerni az itt Neki titulált írásokból. Kitől származnak ezek?Anita [ 2009-08-05 14:50 ]

Ha valakit érdekel a kedd éjjeli furcsa jelenség története(08.05.)
A fény és árnyé polús-minőség váltott.

Röviden ENERGIA PÓLUS VÁLTÁS történt.

Mint egy mérleg: középen a zéró - null - pont és a két karja tett egy csavart. 180fok és még lefelé néhány spirál csavar.
A történtek után kb 10 perc múlva manifesztálódott a Föld légterében.

Akik ügyesek voltak azok most transzmutálhattak bizonyos energia minőségeket amelyekre szükségük van. Sokan éjjel dolgoztak és horgonyoztak le bizonyos minőségeket. (Nem ugyanaz a két munka)Kovács Józsefné Marika [ 2009-07-21 00:32 ]

Hálás szívvel megköszönöm Vezetőimnek, Teremtőmnek és mindenkinek aki részt vett abban, hogy mindenki számára elérhetővé tették e csodálatos gondolatokat, égi üzeneteket. Sokat merítek tartalmukból és fényesedik tőlük lellkem.Kérem, hogy legyen mindenki épülésére még több Isten-i utmutatás, irányitás föltéve a nett-re. Mégegyszer köszönöm a sok-sok munkát és kívánom legyen veletek továbbra is Isten végtelen Szeretete, Oltalma, Vezetése, hogy a Fény mindenki szivét bearanyozza. Marikaremény [ 2009-06-14 15:30 ]

(lásd: http://web.amnesty.hu/amnesty/a-gazdasÁgi-vÁlsÁg-idejÉn-az-emberi-jogokat-veszÉlyeztetŐ-idŐzÍtett-bomba-ketyeg.html).

Az ellenzék – elfogadhatatlan módon – szintén az utcára hívja az elégedetlen állampolgárokat annak ellenére, hogy az ellenzéki vezetők tudják azt, hogy az állampolgárok sorsának jobbra fordítása jogi úton rendezhető, csak ebben az ellenzéki vezetők sajnos nem érdekeltek, mivel Ők is haszonélvezői a hatalmi ágak összefonódásával és a látszat ellenzékiséggel fenntartott rendszernek.

Fenti sürgető tények miatt az OTP és a MOL állami tulajdonba vonását haladéktalanul megkezdjük. A törvénysértésekben érintett vezetők felelősségre vonását kezdeményezzük.

A Hajdú Megyei Bíróság előtt 6.G.40.008/2009. számon folyó perben a TEMPO Párt megkezdte a Magyar Állam hivatalos szerveinek, valamint a Magyar Országgyűlés pártjainak az elszámoltatását.

A 2009. június 07. napján a Magyar Választási Törvény alapelveinek többrendbeli megsértésével megtartott Európai Parlamenti Választásokon regisztrált eredmények érvénytelenítése miatt kifogást nyújtottunk be (http://sites.google.com/site/tempoparttempo/valasztasi-kifogas-eu-2009).

A kifogás törvényen kívüli, az egyenlő bánásmódot sértő és hátrányos megkülönböztetést is megvalósított kezelése miatt a jogorvoslati eljárást kezdeményeztük.

(http://sites.google.com/site/tempoparttempo/orszagos-valasztasi-bizottsag-targy-feluelvizsgalat-iranti-kerelem, http://sites.google.com/site/tempoparttempo/ovb-targy-eljarasi-kifogas).

A TEMPO Párt bejelenti, hogy megalakításra kerül a Szentkorona Magyar Nemzeti Fejlesztési Bank és Innovációs Tőketársaság, amely alapját az alábbiak biztosítják:

- a föld belsejében működő természetes – teremtett – atomerőmű által termelt energia, amely a vízbázisokon keresztül csak Magyarországon nyerhető ki (ebből következően Magyarország a világ – egyik – leggazdagabb országa),

- a jó minőségű és nagykiterjedésű termőföldeink,

- bővizű folyó-völgyeink,

- a természetes ívó- és gyógyvízkészleteink,

- a csodálatos klímánk és más természeti kincseink,

- a találmányaink és szabadalmaink

megnyugtató fedezetet nyújtanak új és stabil fizetőeszköz, a Szentkorona bevezetéséhez.

Tisztelt Magyar Állampolgárok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jövőben további megszorító intézkedésre nincs szükség, mivel Önök a világ egyik leggazdagabb országának egyenlő jogú állampolgárai, és kérjük, hogy ezt kezeljék is tényként.

Kecskemét, 2009. június 13.

Borbély József elnök sk.

TEMPO pártremény [ 2009-06-14 15:29 ]

BEJELENTÉS

A Tiszta Energiával Magyarországért Párt (TEMPO) 2009. április 02-án Magyarország irányítását illetően bejelentette a jogi értelemben vett hatalom átvételt (http://www.tempopart.hu/irasok/temposabb.pdf).

A Szentkorona jogfolytonossága alapján a TEMPO Párt bejelenti Magyarország új államformáját, a Királyságot. Magyarország irányítását ideiglenes kormány veszi át, amelyet Kormányzó vezet. Az ideiglenes kormány felhatalmazása a – valóban esélyegyenlőség jegyében lebonyolított – szabad választások megtartásáig szól.

Az ideiglenes Kormány felépítése: Kormányzó, Kabinetfőnök, Miniszterek

Minisztériumok:

Belügy- és Honvédelmi Minisztérium,

Igazságügyi Minisztérium,

Gazdasági- Ipari-, Közlekedési- és Hírközlési Minisztérium, Mezőgazdasági-, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,

Pénzügyminisztérium,

Egészségügyi Minisztérium,

Munkaügyi Minisztérium,

Oktatási- és Kulturális Minisztérium,

Külügyminisztérium

Borbély József kormányzó

Fazekas Attila kabinetfőnök

Rácz Lajos belügy- és honvédelmi miniszter

Dr. Lippai László igazságügyi miniszter

Galambos István gazdasági-, ipari-, közlekedési- és hírközlési miniszter

László Tibor mezőgazdasági-, környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Nagy Lajos pénzügyminiszter

Kovács Ádám egészségügyi miniszter

Balázs István munkaügyi miniszter

Korom Róbert külügyminiszter

A bejelentés megtétele azért vált időszerűvé és elengedhetetlenné, mivel a magyarországi korrupció, a hivatali szervek és képviselőik, a parlamenti pártok törvénysértésekben való érintettsége és az önálló hatalmi ágak összefonódása ma már olyan mértékűvé vált, hogy az teljesen megbénítja a teljes közigazgatás törvényes működését. A 2009. június 07-i választáson indult parlamenti pártok nemzetközi pénzmosásban való érintettsége miatt nem halogatható az ország végérvényes lejáratásának és nemzetközi ellehetetlenítésének megakadályozása érdekében a szükséges intézkedések haladéktalan megtétele.

A jelenlegi kormány megszorító intézkedései tovább már nem viselhetők el a lakosság számára, és az állampolgárok utcára kényszerülnek, amely beláthatatlan következményekkel járhat, akár polgárháborúhoz is vezethetAné Edit [ 2009-06-04 10:28 ]

Köszönöm, hogy feltetted az IGAZSÁGOT Pósta Imre Közvetítésével.
Ezért küzdünk idestova a negyedik éve, de ehhez fel kell ébrednie embertársainknak napról napra egyre több MAGYARNAK KELL MEGISMERNIE AZ IGAZSÁGOT, ÉS VÁGYNIA A VÁLTOZÁSRA.
Hinni, bízni minél többen reménykedni, és a felébredtek hegyeket tudnak megmozgatn, mert betölti őket a fény.....
Úgy legyeniAntalné Érszegi Edit [ 2009-05-31 12:03 ]

Reviczky Gyula: Pünkösd

Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szivek megnyilnak.

Hogy először tünt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába' támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed'
Ma is minden bánkodó szivének,
Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba':
Világitó sugaradat áldja.

Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világositsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!

Piros pünkösd, szállj le a világra,
Tanits meg uj nyelvre, uj imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!

Antalné Érszegi Edit [ 2009-05-30 13:39 ]

folytatás


Voltunk a véres védőbástyád

s voltunk villámló ostorod,

tégy velünk, ahogy megérdemeljük,

legyen meg a Te akaratod!Küldjed szívünkbe a szerelmes békét,

s küldd az erőt a rossz karunkba!

Küldj halk esőt a földjeinkre

S legyen gondod a barmainkra...!

Önts enyhülést a lelkek tüzére,

s tudsz: szeress! Ha kell: fenyíts!

csak legyen béke, boldog megértés,

miképpen menyben, úgy a földön is.Nézd: éhezünk, rongyokba járunk,

nincsen koldusabb néped minálunk.

Nézzed a gyermek éhező száját,

asszonyainknak bús Kálváriáját,

ha Te nem segítesz: elveszünk!

Ó, add meg hát a napi kenyerünk...!Nagyúr! Vétekkel, igaz, megrakódtunk,

gőgösek közt, bizony elsők voltunk,

de most a házunk hamva van fejünkön

s a bűnbánat megtépte köntösünket,

Isten! Istenes szerelemmel

bocsásd meg a mi vétkeinket...!Minket megvertél magyar-Isten

és megverted az őseinket.

De fiainknak minden más nép,

felejtse el apái vétkét

- sok számolatlan számadásunk -

miképpen mi is megbocsátunk

a mi ellenünk vétkezőknek...Torkunk rekedt a rimánkodástól...

az ős magyar föld: merülő gálya.

Jaj! Tedd a szent kezed föléje,

oltalmazd meg, vigyázz rája

és ne vigy minket a kísértésbe!A tenyereden, Isten-apánk

hordod az ember-milliókat.

Mi is elférünk békében ottan,

csak vesd ki köztünk az árulókat!Nem kell minékünk más hódolása

és nem vágyik a magyar sehová sem,

csak engedj élni...tüzekbe nézni...

tilinkószónál... mesét mesézni

és szabadíts meg a gonosztól! - Ámen.
Pontszá
As [ 2009-05-30 13:37 ]

Vitéz Somogyváry Gyula: Magyar miatyánk 1919-ben

Van-e imádság, forróbb, könyörgőbb,

mint a miénk most? - Kínok imája! -

Nyisd meg Nagyúr a fellegek kárpitját

s irgalmas szívvel, figyelmezz rája.

Nincs annyi fűszál, libanoni lejtőn,

mint ahány könnycsepp bús magyar

szemekbe,

hallgass meg kérünk, jaj, most az egyszer

Miatyánk, ki vagy a mennyekbe'!

Könyörgünk! Nézz ránk, hisz az nem lehet,

hogy síró szóval pusztába kiáltsunk!

Sok volt a vétkünk - nagy büszkeségünk.

felhőkig járt az álmodásunk -

de most bánattól gyötrötten mondjuk:

Szenteltessék meg a Te neved!Végigvertél a borzalommal

és mégis, most is széthúzunk, látod.

Küldjed szívünkbe a szerelmes békét,

jöjjön el végre a Te országod!...

Ugye nem szórod szét ezt a népet,

bujdosónak a nagy világba,

hiszen Te hoztad Ázsiából

s verted, de védted a pusztulástól

ezer évig! Mondd csak: hiába... ?!Hajnalka [ 2009-05-29 10:37 ]

A hét szentség ...írás olvasásakor jutott eszembe, hogy a csakrák talán a mesebeli sárkány MAGA.
Csak mint minden más a magyarságban, tudat alatt öröklödik, él tovább. A meséinkben évszázadok óta működik úgy, hogy gyermekeinknek az anyatejjel együtt adjuk át: este, lefekévs előtt, mikor alfa állapotba kerülünk, azaz TEREMTÉS-közeli állaptba!
Ez csodálatos!
Üdv, Katika. Mindig gyarapodok nálad!Antalné Érszegi Edit [ 2009-05-29 10:21 ]

A táltos éneke
(Árpád imája)

Boldog Isten! Nézz ránk a magos egekből,
Áraszd ránk mosolyod fénylő napszemedből!
Nemzetek Istene! Add nekünk e földet!
Magyarok Istene! Tarts meg itt bennünket!
Évezredeken át, áldd meg életünket!
Viharban és vészben oltalmazz meg minket!
Adj szívünkbe békét, derűs boldogságot,
Ne érezzük soha a hontalanságot!
Duna, Tisza partján magyar szóval áldjunk,
Ez legyen örökké a mi szent országunk!
Legyen minden magyar a te fénygyermeked,
Pihentesd meg rajtunk áldott tekinteted!


Antalné Érszegi Edit [ 2009-05-28 19:20 ]

Szembe kell tudni szállni a rosszal, ha beférkőzik.Hajnalka [ 2009-05-28 12:56 ]

Nekem ez az utóbbi ima-féleség nagyon nem tetszik.
Nem is annak nevezném...
Minek is könyörgünk olyan minőséghez,
ami nálunk sötétebb, és nem méltó hozzánk???

Másrész, miben különbözünk tőle, ha puszítást, enyészetet
meg bűntetést osztunk ki rá?
Mindezt Mária, a szent szűz nevében, a szeretet jegyében? Elnézést, ha elrahadtattam magam...

A sötét ellen nem kardot kellene ránanti, hanem hagyni, hogy beáradjon a fény...

Őlelés
HajnalkaAntalné Érszegi Edit [ 2009-05-18 19:10 ]

Világ fejedelme

Ki a legsötétebb lelkekben vagy,

Átok legyen a te neved!

Pusztuljon a te hazug világod!

Törjön meg a te akaratod! E hazában és azon túl is!

Ne edd többé a kenyerünk, vétkeid nyerjék el méltó

büntetésük miképpen bűnhődj te is,

Boldogasszonyunk törje mega kisértésedet.

Mert tied ugyan a jelen világ, de országod az enyészeté legyen.

Úgy legyen
Antalné Érszegi Edit [ 2009-05-18 18:31 ]

Katika itt küldök egy kis kuriozumot.
Lényege, hogy 2007 elején a párom 9 csoportot vitt be a Parlamentbe, ahol közösen letettük a Szent korona előtt az esküt.
Íme


Szent Korona Esküvése

Szent Korona! Örök és áldott égi erő! Hatalmadba és oltalmadba ajánlom magamat, esendő magyar szívemet

és a honban jelenleg zajló szentséges forradalmat. Meghajlok fenséged előtt.Hívom a Magyarok Istenét, hogy a Nagyboldogasszony szívének erejével törje meg itt és most a turáni átkot.

Egyesüljön újra honfivér, testvéri szív mind egymásra leljen, és a rónák népe legyen boldog és szabad.


Én .................................................. szent esküvéssel fogadom, hogy a Koronához, hazámhoz és nemzetemhez

mindörökké hű leszek, célom az alkotmányos rendünk jogfolytonosságának helyreállítása.

Esküszöm, hogy e céltól semmi el nem tántoríthat.


Isten engem úgy segéljen.
Ország Háza 2007. február hó 10.-én

Üdvözlettel
Edit

Lendvai Kati [ 2009-05-15 19:13 ]

Köszönöm Editke!
Mária könyörgésében a végére odaraktam, ahogy írtad.Antalné Érszegi Edit [ 2009-05-15 15:21 ]

Kedves Mária Katika!
A Mária könyörgésben a végén újra Így imádkozunk.
Most segits meg Mária ó irgalmas Szűzanya!Antalné Érszegi Edit [ 2009-05-15 15:16 ]

KEDVES KATIKA!
ANNYIRA TERMÉKENY VAGY ÍRÁSAIDBAN, HOGY EZ MÁR VARÁZSLAT.
KÖSZÖNJÜK ISTENNEK EZT A TŐLED ÁRADÓ CSODÁTLendvai Kati [ 2009-05-14 11:32 ]

Kedves Mária!

Köszönöm! Felraktam az Imák- Fohászok oldalra.
Szeretettel:Kati
Áldás!
ZS.G.Maria [ 2009-05-14 10:17 ]

Engedjetek meg egy könyörgést közzé tenni.

Most segíts meg Mária
Óh irglmas Szűz Anya
Keservét a búnak,bajnak
Eloszlatni van hatalmad
Hol már ember nem segíthat
A Te erőd nem törik meg
Hő imáit gyermekidnek
Nem Te soha nem veted meg
Hol a szükség kinja nagy
Mutasd meg hogy Anya vagy.

Ugy legyen.Antalné Érszegi Edit [ 2009-05-12 15:36 ]

Kedves Katika!
Az új föld felemelkedik Celia Fenn Mihály Arkangyal írásnak nem tudom a dátumát, mikor írta Celia Fenn ezt a a csatornázást?
Ha tudod légy olyan kedves megjelölni mert nem mindegy, hogy tavaly, vagy idén csatornázta Celia, esetleg egy mostani intervallumban mert így tudok következtetéseket levonni a jelennel és jövővelkapcsolatban.
Köszönöm szépen
EditAntalné Érszegi Edit [ 2009-05-12 14:58 ]

Katika!
Bocsáss meg összekevertem az oldalakat, a Kristálycsakrára akartam írni az észrevételt, szóval magam is összekeveredtem.
Nálad annyi lenne az észrevételem a többiekre is gondolván, hogyha új csatornázásaid vannak és új anyagokat teszel fel, jelöld meg, hogy új anyag, mert mikor Rád keresünk nekünk fel sem tűnik , hogy egy két portállal bővült az oldal akár naponta is, és akkor kimaradunk fontos közléseidből. Nagyon örülök, hogy ennyire szorgalmas vagy, és ezekkel a csodába menő írásokkal elhalmozol minket.
Isten áldjon és segítsen továbbra isTéged...
Köszönettel
EditLendvai Kati [ 2009-05-12 12:46 ]

Kedves Editke!

Elnézést, de nem értem, hogy mi a gond, mert minden egyes közvetítésnél a kép alatt szerepel a pontos dátum, erre mindig odafigyelek. Sőt az elmúlt napokban, az üzenőfalon külön jelzem ha van új közvetítés és ezt továbbra is így kívánom folytatni.
A portált folyamatosan töltöm fel, a kijelöléseket ma csináltam meg, (de még az sem végleges) hosszadalmas a feltöltése, mert nekem kell begépelnem a tartalmat.
A következő portálok állnak feltöltés alatt ( de ha rákattintasz ki is van írva).
- Gyógyítás Fénnyel és színekkel (ide már elég sokat begépeltem)
- Angyali tanácsok
- Éteri kötelékek
- A Hét Szentség-rendeltetésük
-Meditációk
-Természeti Elementálok
Ha végeztem valamelyikkel az üzenőfalon jelezni fogom kérésedre.

- Ősi Ünnepeink
-Rendezvények-SZEREK
-Nemzeti Hírháló - pedig folyamatosan újul, az adott napnak, RENDnek megfelelően.
Ezenkívül még egy-két dologgal szeretném bővíteni, de ez majd az aktuális változásoknak megfelelően történnek, de ezt a jövőben úgyis jelezni fogom.
Remélem így nem lesz gond az áttekintés, és bízom benne, hogy a segítségedre leszek.
További szép napot kívánok Isten áldásával.
Szeretettel: KatiAntalné Érszegi Edit [ 2009-05-12 11:58 ]

Katika!
Valamivel jelöld az új beírásokat légyszives, és találtam egy Mihály arkangyal üzenetet, melynél nem volt dátum.
A pontos dátumnak is nagyon örülnénk sokan szerintem, egyrészt, mert megszoktuk, másrészt jó tudni mikor tetted fel.
Persze ettől a csatornázásaid még csodálatosak. Ha bövíted a portált azt is jelöld légyszi. Köszönök mindent Tőled.
Isten Áldásával továbbra is...
Edit
Antalné Érszegi Edit [ 2009-05-11 08:16 ]

"Ahol mi vagyunk, ott szikráknak kell pattogniuk, ott élet legyen, melegség, tűz."

Kentenich József

Kati [ 2009-05-05 16:26 ]

Köszönöm szépen Editke a kedvességed!
Sok szeretettel üdvözöllek.!Antalné Érszegi Edit [ 2009-05-03 08:49 ]

http://www.youtube.com/watch?v=pVaO6sDQw2Q&feature=related

Anyák napjára küldöm szeretettelzsiann [ 2009-04-29 20:18 ]

Szép és nagyon jó itt, köszönöm...filen [ 2009-04-28 13:20 ]

Kedves Kati!

Köszönjük szépen az új honlapodat, nagyon tetszik, és nagyon jó érzés olvasni az írásaidat.

Áldás kísérjen utadon, szerezz sokunknak örömet.

Szeretettel: Krisztina
Farkas Ildikó [ 2009-04-28 09:35 ]

Kedves Kati!

Gratulálok az új honlaphoz! Bár, nekem a régi is tetszett :-)

Az imént olvastam a csillagszülöttekről írt Solara üzenetet. Nem is tudom. Igazán nem történik semmi velem azokból amit leírtál, hanemha csak annyi, hogy "nem érzem itthon" magam ebben a világban. VAlami nagyon nagy és komoly biztonságra vágyom. Ami itt.........
És közben még egy dolog jutott eszembe: "szegény gyerekeim"

Viszont nagyon a mélyembe hatoltak ezek a mondatok, összeálltak a gyomrom tájékán, és legszivesebben sírnék most.

Feketéné Lendvai Katalin [ 2009-04-28 08:24 ]

Kedves Imre!

Szeretettel köszöntöm.
Szívesen találkozok Önnel, kérem írjon az email címemre és a továbbiakat ott megbeszéljük.
lendvaykatalin@gmail.com

Szeretettel üdvözlöm: Kati
Sohár Imre [ 2009-04-27 18:22 ]

Kedves Kati!

Először is a honlaphoz gratulálok, mely igazán menyerő.
Másodszor kérnék szépen egy dolgot:
Az elmúlt 1 év során sok-sok időt töltöttem itt a honlapján és nem egyszer megfogalmazódott bennem , hogy szeretnék egy személyes találkozót, beszélgetést. Olvasva a bemutatkozását rájöttem, hogy most van itt az ideje.
Várom válaszát, Szeretettel:
Sohár Imre (sodzsu)Juhász József [ 2009-04-26 15:02 ]

Kedves Kati!
Felemelő LELki táplálék amit itt Nálad találtam. Mintha rólam szólna, nekem írnál MINDen egyes történetet. Az új kedzethez tökéletes ÉGi TERemtő szó, ERŐt ad ÁLDÁSt oszt!
SZER-ETETtel JózsefIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!