BejelentésCsillagszülött

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Kristálytudatosság

 • Kristályintelligencia

 • LŐRINCZ ANITA Kristálytudatosság négy főalappillére
  Kristálytudatosságot bemutató előadás kiegészítő anyaga.
  2009.03.25. Üdvözöllek benneteket! Jelenlegi témánk röviden, tömören, átfogóan mutatja be annak lehetőségét, hogy megismerjük kristályainkat mélyebb szinten, az Ő tudatosságukat és hogy miként tudunk velük együtt dolgozni a felemelkedés útvonalán. És miként építhetjük fel az alapokat a valódi tudatosság szintjén járva, és miként tudjuk Önmagunk céljaink megvalósítására használni azokat az eszközöket, amelyeket rendelkezésünkre bocsájtottak. Az anyag létrehozásában mind Szellemi Segítőimet, mind Kristályaimat kérem, támogatásként. Segítőimet nem fogom egyenként felsorolni. Mivel azonban egy csoportban dolgozunk össze így üzeneteiket „/Csoport/” címszóval jelölöm. A kristályok mondani valóját „/Kristály/”- ként fogom jelölni. „Kristálytudatossági programok már elindultak, hogy felfedezzétek a bennük rejlő csodát. Keletkezésükről általánosan most annyit kell tudnotok, hogy előttetek járnak a tudatosság útján.” /Csoport/ „Már előttetek itt voltunk, mint tudatos létformák” /Kristály/ Ezen kijelentésen szerintem senki sem csodálkozik, hisz Földünk létrehozásánál valóban ők kerültek előbb ide. Bár tudatosságuk fejlesztése náluk is éppen úgy megvan mégis számtalan kódot és információt raktároznak magukban, amelyet a Föld létrehozói, teremtői plántáltak beléjük, hogy mikor eljön az idő, szabadjára engedjék a bennük rejlő tudást. Folyamatosan tanulnak, és minden információt elzárnak, begyűjtenek magukban, a Föld minden ciklusából, melyben jelen voltak, vannak. Mégis mit jelent a „Kristálytudatosság”? Legtöbb embernek pusztán egy értelmetlen fogalom. Mások már felismerték, hogy köze van a kristályokhoz. Kevesebben azt is, hogy talán többről van itt szó, hiszen nem véletlen beszélünk tudatosságról. Viszont jelenleg nagyon kevesen ismerték fel, hogy még ennél is többről van szó. Valami magasabb dologról, valami nagyobb dologról. Talán egy egyetemes összekapcsolódásról. Hát akkor nézzük meg, hogy miről van szó valójában!
  2.
  „Kristálytudatosságról beszélünk, mikor értelmezhetően elfogadhatóvá tesszük azt a lehetőséget, miképpen tudatossággal rendelkező lényekként tárjuk fel magunk előtt Őket, a kristályokat. Érzékelhetjük, kiismerhetjük Őket, beszélhetünk Velünk. Láthatóvá tesszük magunk előtt, hogy ők vannak és ugyanúgy életük ama szakászát élik meg, amelyben most ti is vagytok”. /Csoport/ „Képességeiteknek megfelelően kapjátok meg az információkat, miként minket is támogatva, előtettek járunk. Néhányan, már észrevettétek a különbséget aközött, hogy mik voltunk régen és mik vagyunk most a jelenlegi világotokban. Nagyon várjuk a pillanatot, mikor elfogadhatóvá válik számotokra az igazolás, mikor félelem nélkül kapcsolatot létesítünk veletek. Élményeinket megosztjuk.„ /Kristály/ Vagyis mikor elfogadjuk végre azt a lehetőséget, hogy a kristályok nem csupán kövek, hanem valóban tudatossággal rendelkező lények, és ezt értelemmel és hittel is felfogjuk, nemcsak, mert valaki azt mondta, akkor érjük el azt a szintet, hogy igen most már Kristály - Tudatosságról beszélek. És ezt fel kell ismerni. Amint a felismerés létre jött már teljesen más szemmel fogjátok nézni Őket. A felismerést viszont Önmagatoknak kell megtenni. Bárhogy győzködhetnek benneteket médiumokon keresztül, ha nincs bennetek Hit, nem is lesz Felismerés és nem lesz Meggyőződés. Akkor továbbra is csak „igazolást” vártok majd. „Mostanában sokat hallani erről, hiszen életeteket áthatja jelen valóságuk bemutatása. Inkább azon van, a hangsúly, hogy képesnek találjátok magatokat arra, hogy elfogadjátok azt a lehetőséget melyben elétek tárjuk jövendőbeli létezésünket munkátok során. Létezésetek különböző formáiban világítjuk meg az Önmagunk által létrehozott idomulást.” /Kristály/ Igen, idomulnak hozzánk. Megtesznek minden Tőlük telhetőt, hogy megmutassák magukat, hogy elfogatassák magukat, hogy segítségünkre legyenek, hogy Velünk legyenek. És fontos, hogy a meggyőződésetek igaz hitből legyen s ne hiszékenységből. Így most saját igazolásomat adom át felétek miként a kristályok igenis tudatos lények. Lejárt az ideje a „lexikonok” követésének! Már eljutottunk a tudatosság ama fokára, hogy használjuk is tudásunk a rendeltetésének megfelelően! Értetendő, hogy megyünk tovább a régi úton a régi módszerek szerint, vagy felvesszük az Új Tudatosságot, mint „kelléket”.
  3.
  Az Új Tudatosság már „megköveteli”, hogy komolyan vegyük a játszmát és nem fél vállról! Így nem is jöhetnek szóba fél megoldások. Eddigi energia minőségeknek megfelelően alkalmazta Őket mindenki azonban mára ez megváltozott. Ha alaposan végig gondolod, az eddigi menetet, láthatod, már régóta vannak, emberek, akik hallják „éneküket” azaz rezgéseik hangját illetve szféráik zenéjét, és vannak, akik asztrális szinten képesek kommunikálni velük. Mára a „verbális” kommunikáció lehetősége is megadatott. Ennek következtében kibontakoztak az új lehetőségek is. Röviden összefoglalva a kristályok mára már nem csupán kövek, amik gyógyításra használhatók és főleg nem szépséges tárgyak. Eddig sem voltak azok csak nem láttuk Őket teljes valójukban. Mára már látjuk Őket! Ők Tudatos Lények! Entitások! Entitások, kik gondolatokkal, érzelmekkel rendelkeznek! Entitások, kik ugyanúgy fejlődnek, mint Mi! És most, Velünk Együtt fejlődnek! Már régóta várják ugyanazt a változást, mint mi, az emelkedés lehetőségét. „Eddig Mi dolgoztunk Velük-most Ők dolgoznak Velünk!” S a Velünk Együtt való működésben támogatnak a Tőlük lehető legnagyobb mértékben. Azt ki valójában szeretné. „Egyek vagyunk mind! Egyek Vagyunk a Szeretettel, Egyek vagyunk a Létezéssel, Egyek vagyunk az Univerzummal, Egyek vagyunk a Forrással! Egyek vagyunk a Mindenséggel! Mi vagyunk a Mindenség pont úgy, mint ahogy Ti. Ezáltal Egyek Vagyunk Veletek!” /Kristály/ Rövid hozzáfűzés: elmagyarázzák, hogy Ők is a Teremtés részei, Ők is az Egész részei, Ők is ugyan abban az Isteni Minőségben vannak, mint Mi. És ha Mi egyek Vagyunk a Mindenséggel a Forrással, Isteni Minőségünk által akkor ugyanúgy a nagy Egészhez tartozunk, mint Ők. Csak más a külsőnk és más tudatossági szinten állunk. Az egyszerűség kedvéért vegyük pl. az angyalokat vagy a mestereket vagy bármely fénylényeket. Az már tudatosult bennünk, hogy velük is Egyek vagyunk, csak más tudatossági szinten állunk. Vagy vegyük magát a Forrást. Belőle Vagyunk így Egyek vele. (Ez a lényeg nem megyek itt bővebben bele) Akkor mért nehéz elhinni, hogy a Kristályok is ugyanebben a körforgásban Egyek Velünk és ugyanúgy a Teljességhez tartoznak akárcsak Mi vagy bármely entitás a Mindenségben a Létezésben. És ezt addig fogom mondani, míg el nem jut minden tudathoz. Élő, érző, növekvő, fejlődő Lények.
  4.
  Amit szeretnének, hogy engedjük végre közelebb magunkhoz őket. Ismerjük meg, adjunk esélyt nekik, hisz pont az a lényeg, hogy együtt megyünk az úton. Akkor? Akkor, mért ne társulhatnánk? Nagyon sok mindenben tudnak segíteni. Felvázolom általánosítva, amiben támogathatnak minket és ezzel néhány jellemzőjükre is rámutatok:
  Nagyon tudatos lények. Információ-és energia adóvevők Tanítanak, óvnak, vezetnek A belső tudatosság útján segítik az embert. Meditációs utazásra hívnak. Megtanítják a tudást rendszerezni és használni. Föltárják az altudatot, segítenek feldolgozni, emlékezni, cselekedni. Egyensúlyba tenni a fizikai és spirituális világot – világodat. Megnyitják a teret - időt amennyiben elméd készen áll, hogy kitárd a kapukat. Múlt, jelen, jövő a „MOST”- ba kerül. Dimenziókba vezetnek. Dimenziókat áthidaló kommunikációra tanítanak és adnak lehetőséget.
  Legfőképp arra tanítanak meg, hogy Önmagunk mestereivé váljunk. Ahogy fejlődünk új angyalokat, mestereket kapunk magunk mellé, akik a szintünknek megfelelően vezetnek. Ugyanez a helyzet a kristályokkal is. Ebből a néhány sorból is kiderül mire képesek tanítani bennünket. „Kapcsolatotokat a kristályokkal elérkezettnek látjuk, hogy elétek tárjuk. Minden létezőnek jogában áll felfedni szándékát. (Kiknek állt szándékában felfedni magukat? Szerintem tudjuk már a választ)
  5.
  Amennyiben szándékotok kifejezését adjátok, képesnek látjátok elfogadni azt is, hogy a kristályok, mint létformák létezőnek mondják magukat. Létezésüket egybe kötjük a tiétekkel, minden bizonyossággal rendelkező útmutatást, szolgálatba helyezve elétek tárunk. Kikristályosodásotokat ellenőrzésünk alá vonva figyeljük, mindazon által nektek kell tenni a jövőtökért.” /Csoport/ Igen a szándék a legfontosabb. És megvan a szándékotok, amelyet ki is mertek nyilvánítani? Felmerítek vállalni azt a tudatosságot, amely létező, élő tudatosságnak tartja a kristályokat? Ha igen tegyétek meg, jogosultságotok van hozzá! Átkristályosodás Előbb, vagy utóbb de mindenki kristály lesz. Mivel a felemelkedés mellett döntöttünk muszáj megfelelnünk jó néhány tényezőnek. Ezek közül az egyik az átkristályosodás. Ezt muszáj megtennünk, mert az emelkedés egyik feltétele a rezgésszintünk emelése. Ahogy a Föld –Gaia – rezgésszintje is emelkedik, ugyanúgy a miénk is. Ő is saját felemelkedési folyamatában van. Földanya saját magát rendezi kristályszerkezetbe, ami már az Új Föld alapja lesz. Jelen állapotunkban túl sűrű a testünk, energiarendszerünk, hogy fel tudjuk venni az új rezgéseket. Ez az elsődleges oka az átkristályosodásnak. A magasabb szintű energiák befogadása által emelkedik tudat szintünk. Ahhoz, hogy ezt az energiát fel tudjuk venni, szükségünk van valamire, ami képes tárolni. A kristálytudat képes befogadni, tárolni és feldolgozni olyan információkat, amiket mostani tudati szintjeink nem értelmezhetnek. Ez angyali szintekre emeli a tudati tartományokat, mert energiarezgései a kristályrácsok következtében nagyobb teret kapnak. Ennek a tudatosságnak a szintjei a rácspontok elhelyezkedésével és távolságának arányaival fejlődnek tovább. Módosulatai alakzatának megfelelően több dimenziót képesek egyszerre befogni és kezelni. A testünk kristályosodni kezdett, szénalapúból, szilícium alapúvá. Bizonyos részeink nagyon szépen kristályosodnak. Lágyabb szerkezetünk lesz, mint most. Kristályok esetében főz egy jó kemény zselatint, de jó keményet és fogd meg.:) "Átkristályosodás első jele energiánk befogadására. Ez teszi lehetővé a közelgő energiák befogadását is. Felkészüléseteket egybekötjük a miénkkel. Szerkezetileg átkristályosodunk, változunk, mindnyájan. A bennünk lévő kristályrács szerkezet azonos a tiétekkel. Egyetemes energia árad szét bennetek éppúgy, mint bennünk. Így elképzelhetetlen nekünk is a változás nélkületek. Összekötő elemek vagyunk a jövő szintéziséhez." /Kristály/
  6.
  Tehát együttesen változunk. Kölcsönös összhatásban élünk. A kristályok nagyon erős tudatossággal rendelkeznek, és minden kristály, felelős az emberek és általuk képviselt szintek támogatásáért, hogy személyes mintáikon keresztül fejlődhessenek, míg önmaguk mesterévé vállnak. Visszatérve, szükséges a változás, hogy felvegyük a magasabb frekvenciákat. Mint tudjuk, a kristályok eleve nagyon magas szinten rezegnek. Ők képesek befogadni az újonnan érkező energiákat. Mi csak akkor leszünk, ha átkristályosodunk. Eddig is volt már testünkben kristályszerkezet. Csakhogy megemlítsem a rózsaszín színű felsőbbrendű szív csakra vagy a türkiz színű csecsemőmirigy csakra, vagy a gyöngyházszínű (nevezzük) gyógyító csakra. Ebből is látni, hogy ezek a csakrák „felsőbbrendű” munkát végeznek, hiszen ez a szívcsakra felelős, hogy jelen van az isteni minőség. Szeretete az isteni minőség, a változó, létező, érzelmek pl. hittel, magunkba vetett hit. A csecsemő ugyanakkor nemcsak az immunrendszert erősíti, hanem a mentális tudatossághoz tartozik. Mint telepátia, változás, behívás és a megbocsájtás részeként is működik. A gyöngyház színű csakra inkább csatorna, amelyen az univerzális gyógyító energiák érkeznek a gyógyítókhoz, amit átadnak másoknak. Magasabb frekvenciákon mozgó kristályszerkezetek, amelyek szerkezetüknek köszönhetően tudják befogadni a magasabb rezgésszintet. És ott vannak a különböző dimenziócsakrák és még sorolhatnám. Ahogy kristályosodunk úgy nyílnak meg ezek a csakrák is, hiszen már ugye képesek felvenni a magasabb frekvenciákat. Kristályosodunk át sejtszinten, DNS szerkezeten belül, az aura a csakrák, vagyis teljesen egészében lényünkben. Mindenkinek személyre szabott az átalakulása. Szintjének, feladatainak és még számos tényezőnek köszönhetően. Érdekességként megemlítem, hogy a csakrák idővel gömbbé formálódnak. (Látattok már fénylényt?) Az a normális állapot egyébként csak a bennünk lévő ledolgozandó minták fogják középen. Bár ez azért még jóval későbbre tehető. Színük is megváltozik. Ezt úgy lehet elképzelni, mintha fognátok kezetekben, mondjuk rubint. Olyat melynek oldalai apró lapokra vannak csiszolva. Majd forgassátok a fény felé. Ahogy rávetül a fény, színpompában kezd el játszani a kristály. A vörös összes árnyalatában megmutatkozik. Csodálatosan szép látvány és természetesen megmutatkozik, azoknál kik már változnak. Persze ez a kristályosodás kihat fizikai testünkre is. DNS transzmutáció. Nagyon sok információ került már napvilágra a fizikai szintű változásokkal kapcsolatban így most nem részletezem. A lényeg, hogy ezek a változások eredményei, része a tisztító folyamatoknak, amint a test szénből szilícium alapúvá válik. Egyre több kristály kerül a felszínre, amely szórja energiáit ránk, egyre magasabb rezgésszintet létrehozva. Jön az energia lentről, jön fentről a magasabb birodalmakból is és itt találkoznak a mi földi síkunkon. Egyesülnek az energiák, mindenfajta tudatossággal kapcsolatba lépnek és hatnak rájuk, amíg
  7.
  végül létre hoznak egy energia függönyt, szőnyeget. Ez egy fénylepel vagy inkább szeretet-palást, szeretete-takaró, kristályszeretet-takaró. Az alapot kell felépíteni, energetikailag megerősíteni ahhoz, hogy elérjük általa a Krisztusi minőséget, tudatosságot, hogy közelebb kerüljünk ahhoz a valósághoz, amelyben az emberek egy élhető, tartalmas életet élhetnek. A kristálytudatosságot minden embernek fel kell vennie, mert ez az út, az átmenet a magasabb szintű Krisztusi minőség energiáinak befogadásához!
  Kommunikáció „Néhányatoknak már sikerült felismernie a kristályokkal történő kommunikáció lehetőségét. Most felerősödött állapotban lépnek szintre. Bemutatkozásukat felfedezhetitek. Nagyon könnyen elsajátítható csak a tudatosságukat kell megértenetek. Létezőként mutatják be magukat mivel létező entitások, kiknek szintén feladatuk van és az emelkedésük útját járják. Nagyon sokan nélkülözitek, életetekből ugyanakkor pedig szüksége lenne rájuk. Létszakaszotok során felhalmozódott energia mennyiségek és minőségek függnek össze más létformák minőségével, melyeket rendszeresíteni kellene életetekben. Kapcsolat sorozatok lehetősége áll fent. Mindenki esélyt kap. Néhányan elindultatok azon az ösvényen, akik képesek vagytok tudatosságotok által kapcsolódni felsőbb intelligenciákhoz. Komoly szándékunkon keresztül támasztjuk fel bennetek az „idő létjogosultságát”, melyet azért is fontosnak kell vennetek, mert felerősödő összességében látjuk át rendezettségeteket, melyek alapján mi is kapcsolatban léphetünk általuk veletek.” /Csoport/ A kommunikáció lehetősége is megmutatja tudatosságukat, mind a fejlődésük és emelkedésük is. Egy darab kő nem fog fejlődni semmivé. Azok az energia minőségek, amelyek más létformák minőségeivel kapcsolnak össze – nemcsak a kristályokra értetendő. A fejlődésünk által sok létformával kerülünk kapcsolatba. Kezdve a Forrástól az Angyalokon, Mestereken, Istennőkön, Fénylényeken, stb., keresztül egészen a fizikai szintű létformákig, mint állatok, növények, kristályok. Mindenkivel kapcsolatban vagyunk. Kölcsönhatást gyakorolunk egymásra, függetlenül attól, hogy ki hova tartozik. Vegyük csak a mi fejlődésünket. Ahogy elindultunk az úton olyan energia minőségeket szabadítottunk fel, amely hatással van környezetünkre, lent is, fent is. Nemcsak a kristályok aktiválódnak, hanem a növények is. Különösen jelen időszakban mennek hatalmas változáson keresztül. És kérek mindenkit, tegyetek az ő jövőjükért is, hiszen létfontosságú szervként működnek számunkra! Ezt sose felejtsük el! Bátran forduljunk az Angyalokhoz, az illetékes Mesterekhez a növényvilág gyógyítása és fejlődése érdekében. Az állatok szerkezete ugyanúgy változik.
  8.
  Azonban a mi fejlődésünk nemcsak a földünkre hat ki, hanem az egész Univerzumra is. Minden változásban van, semmi sem maradhat ki. A környező bolygók, naprendszerek az új energia minőségeknek megfelelően folytatják útjukat. Sőt még az Angyalok, Mesterek, Fénylények, és minden entitás is változnak. Ne menjünk messzire, csak vegyük figyelembe a saját Őrangyalainkat. Más tudat szinten vannak, mint mi mégis fejlődnek a maguk útján és lépnek egyre feljebb, feljebb, míg elérik a végcélt. Előbb – utóbb mindenki eléri a végcélt. Újra egyé válni a Mindenség Forrásával. Az, hogy felsőbb intelligenciákkal lehetőség nyílik kapcsolatot létesíteni, azok értsék most meg kiknek szól. A többieknek kis türelmet.  Annyit elmondhatok, hogy azért teljesíteni is kell és egy meghatározott tudatszintre kell lépni. Addig nem mutatják az utat. Csillagkapukon keresztül dimenziókba járkálni nem kis felelősség és nagyon fel kell nőni hozzá! És meg kell várnotok, míg eljön számotokra a megfelelő idő. Sokan kérdezték tőlem, hogyan tudok kommunikálni a kristályokkal. A válasz rövid és egyszerű. Tudatos lények, és mint minden tudatos lény képes a kommunikációra, Ők mért ne lennének azok. Csak meg kell találni a megfelelő frekvenciát. Bár ez nem teljesen igaz ebben a formában csak részben. Vannak, akiknek lehozott feladata és eljön az idő, hogy kódjaik megnyíljanak. Mert ez megtörténik még nem biztos, hogy használni is tudják. A legnehezebb feladat lehozni ide fizikai síkra. Lehorgonyozni, a megfelelő energiákat. A menete ugyanaz, mint mikor pl. Angyalokkal beszélünk. Azt is le kell hozni fizikai síkra. Ugyanúgy van „adóvevőnk” hozzájuk, mint bárki máshoz. A szellemünkkel kell dolgoznunk, felmenni az ő tudatosságukhoz és lehozni. Furcsa lehet, hogy itt vannak velünk fizikai síkon és mégis le kell hozni. Pedig le kell. Mivel magasabb frekvencián, rezgésszinten vannak, így ennek a rezgésszintnek megfelelő energiát kell lehozni és integrálni. Nagyon fontos, hogy először megértsük a kristályok Tudatos lények! Amennyiben nem tartjuk Őket azoknak, akkor el kell felejteni a kommunikációt. Egy élettelen tárgyal, nem lehet beszélni. Szellemileg képezni kell magunkat, hogy felnőjünk a feladathoz és megértsük, mekkora felelősséggel jár mindez. És ezzel az egyik fő alappillér fontosságát tártam fel most előttetek. A kristályok megismerését. És kiemelem, hogy nem csak tudatosságukat kell felismerni, hanem a tulajdonságaikat. Minden kristály egyedi tulajdonságokkal rendelkezik éppen úgy, mint mi. Jól ismerjük ki őket és válasszuk ki, hogy melyikkel szeretnénk együtt dolgozni. Azt már tudjuk, hogy sok mindenre használhatóak, mint gyógyító eszközök. Ott sem azt tesszük, hogy na, akkor használd mind. Kiválasszuk az adott problémára a kristály megfelelő tulajdonságát és megbeszéljük vele a leendő munkát. A kristályoknak, mint már láthattátok más jellegű tulajdonságaik is vannak. A szellemi tulajdonságaik. Szellemi téren is válasszuk ki azt, amelyikre szükségünk van. Mondjuk meg neki, hogy mit szeretnénk tőle, miben támogathat, segíthet.
  9.
  Ne féljünk elmondani nekik szándékunkat, úgyis belénk látnak. Ha valakinek tisztánlátásra van igénye, hogy dolgait még jobban átlássa, és a kristálya rendelkezik, e tulajdonsággal akkor kérje, hogy erősítse a tisztán látását. Bár e példát hoztam fel ne felejtsük a tisztán látás nemcsak azt jelenti, hogy én most, ezentúl mindent látni fogok. A tisztán látás segít nekünk felfedni olyan dolgokat, hogy azt is meglássunk, ami amúgy láthatatlannak tűnik számunkra. Ugyanakkor elérhetővé teszi nekünk azt, hogy átlássuk dolgaink tisztaságát, azonfelül hogy miként mutatkoznak meg előttünk a létfontosságú kérdések. /Csoport/ Vagyis, hogy a nem látott helyzetek, dolgok meglátása, értékelése. Mint a jelen helyzetben. Ahogy olvasod az anyagot, ahogy hallgatod a hozzá tartozó előadást… Mit súg ösztönöd? Mit súg intuíciód? Átlátod a jelen valóságát? A belső hang sosem hazudik, mindig igazat mond. És ha ennek ellenére mégis bizonytalan vagy kérd be a tisztánlátás képességét, hogy meglásd és különbséget tudj tenni „jó és rossz” között, helyes és helytelen között. A dolgok megítélése a Te feladatod, senki nem mondja meg helyetted mit tegyél és nem is mondhatja meg. És a kristályok segíteni fognak abban, hogy … „Segítünk felkészülni az előttetek álló feladatokra. Külön figyelmet szentelünk azok számára, kik felkészületlenek. Tapasztalataik által felnagyított kérdéseket teszünk eléjük, következésképpen megmutatjuk milyen lehetőségek rejlenek a válaszokban.” /Kristály/ Láthatjuk ebből is, hogy a saját kérdéseiteknek megfelelően tárják elétek a válaszokat. Csak fel kell ismerni. A kristályok erejét több féleképpen lehet megsokszorozni. Én az egyiket emelném ki, mi saját tapasztalatom révén mutatkozott meg előttem. Az Angyalok. Igen az angyalok. Rájöttem, hogy miként is lehet együtt dolgozni velük úgy, hogy közben kristályokkal is dolgozom. Egy új alappillér. És itt kizárólag saját meglátásom és tapasztalatom adom át. Mikor a médiumitás területét igyekeztem elsajátítani, csatornát választhattunk. Örültem, hiszen egy közvetlen telefonvonalam lesz valakihez. Gaiat szerettem volna elsősorban bár volt még néhány személy a tarsolyomba megjelölve. Mikor rám került a sor és mondtam kik közül választanék, egy üzenetet kaptam. „Nem! A kristályok által már így is jó viszonyban, közel vagy Gaiahoz, azonban nincs benned semmi Isteni minőség.” Jól figyeltétek? „Nincs benned semmi Isteni minőség.” Képzelhetitek, hogy éreztem magam. Mi az, hogy nincs bennem Isteni minőség? Most szórakoztok Velem? A tudatosság útját járom, van egy kis kommunikációs kapcsolatom a Vezetőimmel, a felemelkedést választottam a süllyedés helyett. Akkor mi az, hogy nincs bennem Isteni minőség!? Hát nem Atyám akaratát követem? És még sorolhatnám a számtalan kérdést mi átfutott az agyamon egy pillanat alatt. És még utána is jó darabig. Kerestem a választ. Ekkor kicsit elveszettnek éreztem magam. Hálás voltam Sandalfon arkangyalért, akit kaptam magam mellé. Mégis csalódott voltam és bűntudatom is volt Vele szemben, hogy nehogy úgy érezze, nem akarom Őt. Nem is szólítottam sokáig. Csak tépelődtem a dolgok megértésén, mígnem elvonultam kis időre, hogy rendet tegyek magamban. És jött a felismerés! Hogy ez eddig nem verte ki a szemem! Nem megyek a részletekbe, felületesen érintem a választ, csakhogy könnyebb megértést adjak a kérdés felett. Időközben átgondoltam a dimenziós fénytestek felépítését is. Hoppá, nézzük csak. A kristályok az első dimenzió lakosai, még ha hatalmas tudatossággal rendelkeznek is. Én a harmadikban élek, bár már az ötödik asztrál szintét érintem. Az Angyalok még feljebb vannak. És ott a Teremtő legfelül. Mégis összekapcsolódik minden. Az éteri kristályok, amiket munkámhoz kaptam szintén hatalmas tudatossággal rendelkeznek, és fent vannak Forrás közelben pedig egyszer az első dimenzió lakosai voltak. Kapcsolatom van a kilencedik dimenzió Kristálytudatosságával. És ekkor esett le egy mindenki által ismert és elfogadott „törvény” : „ Ahogy lent, úgy fent. Ahogy fent úgy lent.” És rájöttem, hogy minden létezik mindenben és egyik sincs a másik nélkül. Vagyis ha én csak a kristályokra összpontosítok, akkor a lenti dimenziókhoz kötöm tudatom és elveszítem a fenti dimenziók kapcsolatát. És ezzel az egyensúlyt is elvesztem. Hát ezért kaptam angyalt mellém, hogy feljebb vigyen, hogy egyensúlyt tudjak teremteni a világok között mielőtt valóban, szétesnék, mert érzem, valami nem stimmel. Sőt azt is el kell ismernem, hogy az egyik éteri kristályom volt az, aki megtanított arra, hogy nem kell félnem a Forrástól és bátran felmehetek hozzá. Bárki mehet, csak szívének kell igaz szándékúnak lenni. És még egy nagyon egyszerű alap volt az orrom előtt mindvégig, amit nem láttam. Ha egy magasabb szintű tudatossággal kívánok kapcsolatot létesíteni, akkor fel kell mennem és le kell hoznom a megfelelő energia minőséget. Legyen kristály, legyen Angyal vagy bárki más. Le kell hoznom fentről ide fizikai síkra azt az energiát, amire szükségem van. És ezt hogyan tudom megtenni. Csakis úgy, hogy együtt dolgozom a felsőbb dimenziók, felsőbb energiák minőségével. Így elindultam felfelé is kiszélesíteni kapcsolataim tárházát. Imádkozni kezdtem a szükséges lépésekért, hogy Atyám által kapcsolatba léphessek Angyalaival, Mestereivel. Ha kapcsolatban vagy a Teremtővel, akkor kapcsolatban vagy angyalaival és ez fordítva is igaz. Mert az angyalok úgy tűnnek „alacsonyabb” szinten vannak, ez nem igaz így. A Forrásból vannak éppen úgy, mint mi és csakis a Forrás küldi el őket, mint Saját Magát kivetítve elénk. Az Angyalok a Forrást képviselik, ugyanakkor a Forrás is az Angyalok által, - mint Önmaga által -, tart fent mélyebb, kapcsolatot velünk. A kristályok, mint láthattuk szintén a Teremtő energia minőségének képviselői, ugyanabból a Forrásból származik tudatosságuk, lényünk, mint a miénk. Ez a kötelék teljesen összekapcsol minket. Létfontosságú megérteni, nincs kristálytudatosság a megfelelő Isteni minőség nélkül. Ha ez nem így lenne, akkor nem is lenne szükség átalakulásra, átmenetre, hogy felkészülten tudjuk várni a Magasabb Krisztusi Tudat energia minőség befogadását. Mindannyian a Krisztusi Tudatosság felvételén vagyunk, amely szükséges a fejlődésünk és felemelkedésünk érdekében. Ehhez viszont szükségünk van az „Égiek” támogatására, akik szüntelenül azt várják, mikor vehetik már fel a kapcsolatot velünk. Várják, hogy szólítsuk meg Őket. Azért vannak itt, hogy támogassanak, hogy segítsenek. Azonban nem avatkozhatnak bele életünkbe, akadályozva ezzel a szabad akarat törvényét, amíg Mi Magunk nem szólunk nekik. (Kivétel életveszélyes helyzet.) Így legyünk bátrak megszólítani Őket. Te megtetted már? Ha nem, akkor mi az oka? Milyen érzések, blokkok gátolnak meg ebben? Félsz valamitől? Mitől félsz? A gondolattól, hogy mégis csak maga a Mindenség Teremtőjével kell beszélned? Hogy kinevetnek mások, mekkora ostobasággal töltöd „értelmes” időd? Esetleg etnikai, vallási alap, lapul a háttérben, amely bűntudatot keltene benned, mert ezt nem szabad és „bűnt” követsz el ezáltal? Illetve nem érzed magad méltónak az Isten szeretetére? És még számtalan kérdés van jelen. Bármennyire is nehéznek tűnik a helyzet megoldása, szembe kell szállnunk saját félelmeinkkel. Ha nem teszünk, életünket teljes egészében átszövi a bűntudat és félelem jelenléte. A félelem. Nézzük meg jobban. FÉL – ELEM. Egy fél- elemek leszünk csak az egész helyett. Fél –elemként akarjuk életünket megélni? Hogyan fogunk tapasztalni? Hogyan fogunk fejlődni? Egyáltalán hogyan fogunk boldogulni? Sehogy! Fél - elemként csak sodródunk az élet ciklusával, kihagyva minden lehetőséget, minden örömöt, minden boldogságot. Csak magunk leszünk egy számunkra szétesett világban ahol még élni sem akarunk. Ahonnan csak menekülnénk. Megosztom saját tapasztalatom. Én féltem megszólítani Atyám. Mély bűntudat gyötört, mert felszólaltam a magam meglátása mellett és ezáltal mélyen belém sulykolták vallási vezetők, hogy mennyire lázadó és engedetlen vagyok. Hát valóban ez lennék? Lázadó és engedetlen, minden, amit Égi Atyám nem tűr el? Akkor most el is fordul Tőlem? Még arra sem vagyok többet méltó, hogy hozzá szóljak? És elvonultam. Egy fél éves gyász vette kezdetét bennem. Vége a kapcsolatnak, többet nem foglalkozik Velem. Bűnt követtem el ellene és most bűnhődnöm kell, mert engedetlen voltam. Majd elzártam magam teljesen a kérdés elől, hogy egyáltalán létezni tudjak és éltem életem tovább, ahogy tudtam. De mélyen legbelül azt is tudtam, hogy eljön az idő, mikor tisztáznom kell a dolgot, mind Önmagammal, mind Vele szemben. És rettegtem. Évek múlva jött elő a kérdés újra, de minden tőlem telhetőt megtettem, hogy elkerüljem a számadást. Magamba néztem és azt láttam, hogy szívem tűzét, belső könnyek mossák el, s már csak pislákol a láng. Folyamatosan jöttek a különböző jelek és helyzetek, hogy szembe nézzek Önmagammal. Nagyon nehezen, de megtettem. Ha már lázadó vagyok, akkor használjam e képességem és saját magam dühítettem fel, hogy akkor is, és lesz, ami lesz. Úgy éreztem megerőszakolom saját magam. Először az angyalok felé vettem figyelmem, azonban nézeteim által ők nem azért vannak, hogy körül ugráljanak. Akkor mért jönnek elém olyan jelek, hogy szólítsam meg őket és beszéljek velük? Nagyon nem illett életképembe ez a dolog. Nyűglődtem, mert egy belső hang szinte ordította: ébredj már fel, tedd meg! Egészen addig, míg eldöntöttem - legyen. És mi lett a vége? Hónapokig tartó gyomor, máj és bélrendszeri betegség, mely szinte állandó fekvést igényelt az elviselhetetlen fájdalom miatt. Mégis minden leletem negatív volt. Jött az önvizsgálat. A lelkem fáj, és nem tudom megemészteni a bennem lévő nézeteket. Lélekgyógyász könyveket kezdtem bújni, mely szintén erre hívta fel figyelmem, és hogy nem akarom elengedni a bennem rejlő gátakat, bűntudatot. Talán még nem állók készen, talán megint a türelmetlenségem győzött a józan eszem felett. De már túl dacos és dühös voltam, hogy meghátráljak. Pár szót elengedtem Atyám felé, tele a bennem rejlő félelemmel. Úgy éreztem olvasni akarok, amit már évek óta nem tettem meg. Megérzésem alapján választottam könyvet. Mikor ott álltam, hogy mit olvassak mely elterelni figyelmem a hétköznapi gondok és Isten kérdése felett. Egyszer csak meleg öntött el. Összerezzentem, mert úgy éreztem áll mellettem valaki. Sőt mintha láttam is volna. Mi van, ha egy angyal? És ha nekem akar valamit mondani? Még gondolkodni sem mertem semmire, csak ösztöntől vezérelve felemeltem kezem, hogy vezesd. Érzéseimre hallgattam. Megfogtam a könyvet, amely felett megálltam. Nem néztem meg csak, fogtam és vittem. Otthon lefeküdtem és kinyitottam. Egy spirituális könyv volt, amely Atyám szeretetéről szólt és gondoskodásáról és elmagyarázta, hogy soha nem fordul el senkitől. Sőt addig ejti könnyeit, míg észre nem vesszük az irányunkba küldött jeleit. Itt vagyok és sosem hagytalak el és nem is lennék képes rá. Csak azt várom, hogy közeledj Hozzám, hogy elfogad szeretetem, hogy segíthesselek és támogathassalak. Valami megnyílt bennem. Ez más volt, mint tanítottak. Nyitottá váltam, de nem mertem szólni hozzá sokáig még. Betegségem eltűnt szinte azonnal. Inkább Vezetőmre kezdtem figyelni szép lassan, amíg már természetes volt jelenléte és támogatása. Elmondhatom róla kiváló tanító. Mindig tudta mire van szükségem és gyorsan pörgetet előre. Néha szóltam Atyámhoz, volt, amikor levelet írtam neki. Nem voltam képes szavakba önteni gondolataim – annyira még ne álltam készen. Lassacskán elkezdtem. Ezt azért mondtam el, hogy lássátok, nem vagytok egyedül a gondjaitokkal. Én is, és sokan mások is átmennek ezen a kérdéseken és érzelmeken. Ráadásul mikor bejött az aktiválás a kristályokkal kapcsolatosan, nagyon rájuk helyeztem tudatom. Kezdtem elveszíteni a kapcsolatot a felsőbb energia minőségekkel. Saját magam és mások által belém rögzült gondolatminta miatt: a kristályos csaj. Csakhogy egyre jobban szétestem megint. Félre vonultam a világ elől, hogy eldöntsem mit is akarok valójában. Közben elkezdtem kételyeim, félelmeim feldolgozni és sok mindenre rájötte. Megint fellázadtam magam ellen. Ezután már nyílt lapokkal játszottam. Szívembe néztem őszintén és benne volt a tiszta válsz, amit kinyilvánítottam Atyámnak: a Kristálytiszta szándékom. Én úgy megyek tovább, hogy mind a kristályokat, mind az angyalokat magaménak tudom, és nem szedem szét a kettőt, mert nem is lehet. És kértem, hogy érzékeim ébredjenek fel és fejlődjenek tovább. És átadtam magam, Lényem a Forrásnak, Jézusnak és újra szólok hozzájuk és újra dolgozom Velük. És együtt közös erővel: kristályokkal és „Égiekkel”. Amint lent, úgy fent. Összességében átlátható válik, hogy Isteni minőség nélkül, nincs magasabb szintű tudatosság, így Kristálytudatosság sincs. Csakhogy van még egy fontos dolog, amelyről időközben majdnem megfeledkeztem. Hogyan fogom mindezt lehozni fizikai síkra? A Föld – Anya Megvan a kapcsolatom a kristályokkal, megvan a Forrással. A kristályok által Földdel is. Vajon ez elég? Nem elég! A kristályok csak egy kapocs, amely által közel kerülhetünk a Földhöz, azonban kevés ahhoz, hogy lehozzuk, lehorgonyozzuk a magasabb szintű energia minőségeket. Sokan esnek ugyanabba a hibába, mint egykoron Én is. Ezzel sincs senki egyedül. Mikor keressük utunkat vagy talán már meg is találjuk, akkor sem érezzük jól magunkat. Mért is nem? Mert nem érezzük otthon magunkat. Mert a világ olyan negatív dolgokkal van telítődve, melyből nem kérünk. Ekkor kerülünk egy álomvilágba. Egy álomvilágba, amely szoros kötelékként borul ránk. S észre se vesszük már is illúzióink kerülnek a Valóság fölé. Tengetjük életünket az új Valóságunkban és zavarodott állapotba kerülünk, mert sehogy sem fér össze semmi sem körülöttünk. Biztosak vagyunk abban, hogy jól gondoljuk a dolgokat. Akkor mi ez a három dimenzió itt körülöttünk? És sokakban újabb kérdések, feltevések kerülnek napvilágra. Hova jöttem? Mért vagyok itt? Nem is itt kellene lennem, sőt nem is ide jöttem! Ezt nem én választottam! Véletlen vagyok itt! Tévedésből kerültem ide! És még sorolhatnám. Sok – sok kérdés és magunk által, számunkra megkönnyített válaszok, amelyek nem sértik meg érzelmeinket, hitünket a Valóságunkkal kapcsolatosan. A végén eljuthatunk addig, hogy már gyűlöljük az életünket, gyűlöljük az életet is. De nem vagyunk otthon és még közelében sem jár életünk, annak mit otthonnak nevezhetünk. Vajon mért van ez? És jönnek az újabb kérdések és beprogramozott válaszok. És ez addig így is marad, amíg fel nem ismerjük, vagy fel nem ismertetik velünk, hogy saját csapdánkba estünk. Létfontosságú, hogy elő vegyük azokat a hipotéziseket, melyeket elhagytunk magunk mögött, mert nem tetszett vagy nem értettük mondanivalóját vagy egyszerűen jelen pillanatunknak könnyebb így elviselni. Ez is csupán illúzió. De igen! Mi voltunk, akik ide akartunk jönni! Mi voltunk, akik eldöntöttük, milyen életet akarunk, mit választunk, hogy azáltal, megtanuljuk, megtapasztaljuk azt, amiért ide jöttünk. Senki nem döntött helyettünk és senki nem mondta meg mit csináljunk. Senkinek nem tartozunk számadással csakis kizárólag magunknak. És ha ezt megtettük, Mi döntöttük el következő ciklusunk menetét. És jobban tesszük, ha a gondolattal megbirkózunk és elfelejtsük a rengeteg kifogást, csak, mert nekünk így könnyebb. Más lehetőség is van, hogy képesek legyünk itt a Földön boldogan élni és otthonunknak tartani. Itt a megoldás, a kulcs az orrunk előtt és mindig is itt volt. Roppant egyszerű és mindenki ismeri a technikáját, csak sokan nem alkalmazzák. Leföldelés. Igen a földelés, illetve más néven a lehorgonyzás. Nagyon fontos és szükséges lépés afelé, hogy megtaláljuk a helyünket, Itt a Földön és természetesen, hogy lehozzuk a számunkra megfelelő energiákat. Ha nem vagyunk földelve, akkor nincs meg a kötelékünk, amely itt tart minket szilárdan. Erre mondják, „el van szállva”, „a fellegekben jár”. Ez egy éteri kötelék, ami ha nincs megerősítve, egyre jobban gyengül és vékonyodik. Hasonlónak nevezném, mikor meditáció közben elhagyjuk testünket. Egy szintén vékony fonal tart csak össze vele. És ez nagy hiba, mert komoly bajok származhatnak belőle, ha nem megfelelően stabilizáljuk magunkat a testünkhöz. És hogy a testünkhöz stabilizáljuk, magunkat, fontos, hogy ugyanakkor a Földhöz erősítve legyünk, amely megtart testileg és tudatilag is. Ezért is kötelező meditáció alatt rendesen földelni magunkat. Nem elég, ha csak pótcselekvésként pl. kristályt használunk. Leföldel addig, amíg velünk van. És utána? Megint „elszállunk”? Saját magunknak kell gondoskodni megfelelő földelésről. Az utóbbi időben észrevettem, hogy az emberek nem szeretnek földelni. Megértem őket, hiszen automatikusan gyökeret eresztenek a Föld szívébe. Csakhogy a harmadik dimenziós Föld mátrix leereszkedő spirálban forog. Földanya meghívása által láthattam a Magot. Nagyon meglepődtem, hogy mért forog az óra járásával ellentétes irányban. Válaszként kaptam, hogy folyamatos oldásban van. Az idő során teleszívta magát rengeteg negatív energiával, félelemmel és különböző emberi érzelmekkel. Ezt folyamatosan oldani kell. Viszont Földanya a saját útját járja a felemelkedés spiráljában, ezáltal már létrehozta – hozza az ötödik dimenziós tartományát. Nem kívánok jelen pillanatban mélyen belemenni a dimenziók létében, a lényeg, hogy létre hozta már az ötödik dimenzió holografikus fénymátrixát, amely lehetőséget ad számunkra a stabil megfelelő földeléshez. Egy földelési technikát írok most le, melyet jómagam is alkalmazok. Először hosszúnak tűnhet, azonban kérlek, végezd el a megtapasztalás miatt. Rendszeres használatával pillanatok alatt bármikor elvégezhető, ha szükségünk van rá. Földelés Helyezkedj el kényelmesen, vegyél mély lélekzetet, amíg ellazul a tested. Láss a fejed felett egy fénygömböt. Ez Atyád forrása. Kérd meg őt, hogy küldje le Fényoszlopát. Lásd, ahogy teljesen beborít. Ez a Fényoszlop nemcsak kapcsolatba hoz Atyáddal, hanem védelemmel és tisztítással is szolgál. Szíved szeretetét gyűjtsd össze és egy rózsaszín sugár által, küld fel a Forráshoz. Lásd, amint válaszként lejön egy aranyszínű sugár, amely szívedbe összpontosul. Indulj el felfelé az oszlopban. Közben szólíts Földanyát. Érezni fogod, mikor érsz oda az „Új Föld határához”. Állj meg és lépj ki egy gyönyörű mezőre, erdőbe, (ahogy tetszik). Állj meg kicsit, különösen elsőre. Ne siess, érez át mindent, ami ott vár, tapasztalj. Vegyél mély levegőt, érezd a levegő friss illatát, a szellő lágy suhanását, mely arcodat simogatja. Figyelj a rezgésekre, ismerd meg és jegyezd meg. Fogj meg egy virágot, szagold meg, feküdj a puha földre. Adj időt magadnak, hogy legközelebb is felismerd ezt az energia minőséget. Ha már alaposa összehangolódtál a rezgésekkel, újra gyűjtsd össze szíved szeretetét és ugyan úgy küld, de most le, Földanya szívéhez. Miközben küldöd a szeretet sugarat, gyökereid is leküldheted. Lásd át, ahogy áthatol a lágy rétegeken és megy egyre lejjebb, mígnem észreveszel egy Fényszívet. Csodálatosan fényes és tükröződik tisztasága és ereje. Itt fontosnak tartom megjegyezni, hogy ne menj bele a szívbe gyökereiddel. Öleld körül a Fénykristály Szívet. A Szív egy nagyon lágy kristályszerkezet, amely igen sérülékeny. Neked sem esne jól, ha folyamatosan egy kampót akasztanának a húsodba. Lágyan öleld körül Földanya szívét. Ezután egy ezüstszínű sugár tűnik fel a Szívből és elindul felfelé, talpaidon keresztül és összpontosul szívedben. Érezd át Fölanya szeretetét is. Szívedben e két sugár rézszínűvé válik. Majd a Fényoszlopot vidd le szintén a Fényszívig és öleld körül vele. Mindig a Fényszívet lásd magad előtt, ha horgonyzol. Ez egy nagyon erős kapocs Közted a Forrás között és Fölanya között. Te állsz középen. Megemlítem a földelés másik fontos tényezőjét. Mint láthattad fentről egy arany-, lentről egy ezüst sugár indult feléd és összekapcsolódott Veled. Ez nem más, mint a Forrás és Földanya kundalini energiája. Ez a két energia minőség alapban a gerinced mentén mozog spirális alakzatban. A kundalini egy magas tudat szintet nyit meg és azzal, hogy összekapcsolódsz a két „minőséggel”, magadhoz veszed, mind az Atya mind az Anya minőségét. Kettejük ereje, minősége összpontosul benned. Remélem, megértitek fontosságát ennek az energia minőségnek. Szükséges tényező a fejlődésünk során. „A kundalini energia használatával átélhetővé válik, ugyanaz a Tudatosság, amely áthatóan befogadóvá válik, hogy olyan energia mintákat vegyetek magatokhoz, amely a Tudatosság Fényforrásán keresztül érkezik hozzátok. Lehetőségeitek szerint kapjátok meg az információt erről. Hiszen olyan nagyon szeretünk benneteket, hogy egyesült erővel dolgozunk azon, hogy közelebb hozzuk hozzátok ezt az energia minőséget. Létfontosságúnak tartjuk elmondani, nemcsak egyesült erőink szükségesek befogadására, hanem Ti Magatok is. Befogadó képességeteknek megfelelően kapjátok. Elfogadott, szoros kölcsönhatásban vagytok a kundalini összekapcsolódásával.” /Csoport/ Elmondanám, ha Te is egy vagy azok közül kik eddig nem érezték itt jól magukat és most hirtelen úgymond, le leszel „rántva”, légy türelmes magadhoz. És máshoz is, ha „most tér” valójában ide a Földre. Saját tapasztalatból ismerem az érzést és nagyon nem volt kellemes számomra. Sőt! Utáltam „megérkezni”. Addig megvolt az én kis álomvilágom, két lépéssel a Föld felett, most meg le lettem húzva. Olyan volt mintha egy teljesen ismeretlen helyre csöppentem volna. Minden új, minden idegen, és minden ijesztő. Jó darabig nem találtam helyem. Észre sem vettem, hogy időközben minden jóra váltott körülöttem. Egyszer csak ráeszméltem, hogy gyönyörűen alakul életem minden területe. Mikor kezdődött? Nem tudom. Csak rend lett. Kezdett minden stabilizálódni, sikerülni és sok új dolgot tapasztaltam meg. És a legfontosabb: Itt a Földön is otthonra leltem! Jól érzem magam. Sokkal könnyebb megtanulni boldogan, örömmel telien, teljes életet élni, mint gondolnánk. És ami még nagyon jó szívemnek, hogy egyre jobban megismerhetem Földanyát, aki egy roppant bűbájos, szeretetre méltó lény. És ne féljetek tőle vagy nagyságától, nagyon kedves. Ezt meglátjátok majd amint beszélni kezdetek Vele. A kristályok Földanya gerincét alkotják. Úgyis hallani, „méhe gyümölcsei”. Ezért is fontos jó kapcsolatot kiépíteni Vele, különösen azoknak, akik a kristályokkal akarnak dolgozni. Itt nemcsak a gyógyítókra gondolok, hanem mindenkire ki közel érzi a kristályokat magához. Lesznek, akik csak tudatosságuk bizonyos szintjeihez kötődnek majd, amint megértik a Kristálytudatosság fontos átmenetét a Krisztustudat energiáihoz. És vajon mi a kezdő lépés eme tudatosság felvételéhez? Ugyan az, mint bármi máshoz. Feltétel Nélküli Szeretet és Kristálytiszta szándék Kristálytiszta szándék. Igen, az a tiszta szándék, ami szíved mélyén lakozik. Ha csendben elvonulsz és belenézel szívedbe a szándékodat illetően, azonnal jönni fog a válasz. Tedd meg, de ne csalj közben! Ha belső hangod csak egy pillanatra is megtorpan, már csak Tiszta szándékod van és nem Kristálytiszta. Nem ugyanaz a kettő. A Kristálytiszta szándék, egy igaz, őszinte megnyilvánulás, feltétel nélküli és alázatos, hátsó szándék nélküli. Mások javát helyezi előtérbe és nem a sajátját. Erős, Teremtő erejű. Az „Itt és Most” törvényén alapul. A Tiszta szándéknál már lappanghat valami más is. Sokan vannak meggyőződve arról, hogy valóban tiszta szándék vezérli Őket. Valóban feltétel nélküli? Valóban alázatos? Teremtő erejű? Ha csak egy kicsit is megtorpansz már önvizsgálat szükséges. Itt ne essék félre értés. Vannak olyanok, akikben már alakulóban van a Kristálytiszta szándék csak még nem ismerte fel teljesen leendő szándékának lényegét. Még valamit meg kell tanulnia, tapasztalnia. Illetve Önmagán kell dolgozni. De ezek az emberek érzik, hogy valami még hiányzik. És nem félnek segítséget kérni, akár embertársaiktól, Angyalaiktól, a Forrástól. És nem türelmetlenek. Kinyilvánítják természetesen szándékukat, emellett türelmesen kivárják, míg eljön az Ő idejük. Mert belül tudják ez még nem elég. Sajnos többen vannak jelenleg még, akik csak hiszik szándékuk tisztaságát. Sőt láttam már olyat, aki dühős lett, mikor a téma előtérbe került. Vajon mért lett dühös? Hol az alázat? Nem inkább az ego készül a felszínre törni? Van ilyen is. De aki használja tisztán érző képességét, azonnal felismeri ezeket az embereket és finoman, már az elején hárít és elvonul. Vegyük jelenlegi témánkat, a kristályokat. Csak egy példa. Mért akarsz kommunikálni Velük? Mert meg akarod ismerni Őket, esetleg gyógyítani akarsz általuk, fejlődni vágysz, segítségüket is felhasználva? Másoknak is átakarod adni, e csodálatos lehetőség megismerését? Vagy én is akarok, mert ott van a lehetőség? Vagy egyszerűen csak vagány, mert új dolog? Egyáltalán mért akarok kapcsolatot kiépíteni hasonló képességű emberekkel? Az előtte felsorolt kérdések egyike miatt? Vagy, mert tud valamit, amit én nem és kell nekem az információ? Az előfordulhat. De mért kell neked? Saját fejlődésed miatt, vagy, mert Te magad nem tudod lehozni, bár jó lenne felhasználni? A magam részére akarom használni vagy ékeskedni akarok más tollával? Számtalan kérdés, amit szeret mindenki letagadni. De fölösleges! Ha a szándékod tiszta, akkor olyan lehetőségeket tárnak eléd, amelyek segítenek Neked felismerni és magadévá tenni az utat a fejlődésed színterén át, amire szükséged van ahhoz, hogy kialakuljon a kristálytiszta szándék. Nem fognak csak úgy „dolgokat” pottyantani öledbe, mert Te azt hiszed, készen állsz rá. Lehetőségeket igen, hogy felismerd a Valót. Minél magasabb tudatszinten vagy annál nagyobb a felelősséged, mind magaddal szemben, mind másokkal szemben. Ha a szándékod Kristálytiszta, akkor már készen állsz akaratod megvalósítására és olyan tudatszinten állsz, mely lehetővé is teszi a megvalósítást. Ezután csak kérned kell és a lehetőségeket eléd tárják. Egy még egyszerűbb példa, ami arra mutat rá, hogy a legapróbb kérdésekben is számat a szándék tisztasága. Gyógyításra van szükséged és hívod Raphael Arkangyalt segítségül. És hogyan fogod megkérni, hogyan fejezed ki szándékod a gyógyulásoddal kapcsolatosan? Azt kéred, hogy meggyógyulj, Itt és Most, azon nyomban, és hiszed is hogy azonnal csodálatos gyógyulásban lesz részed? Vagy megismételed akár ugyan ezt, de valahol a tudatod mélyén nem tudod elhinni az azonnali gyógyulást, vagy egy pillanatfelvétel suhan át gondolataidban, hogy biztos? Ha a kétely, ha a félelem egy csöpp változata is megjelenik már nem lesz azonnali gyógyulás. Már nincs Kristálytiszta szándékod, ebben az esetben, hogy Te valójában meg akarsz gyógyulni, Itt és Most. Tiszta szándék mögött megbújik valami hátsó gondolat, hátsó szándék, ami/vagy akadályoztató, gátoló tényező. És futólag ki kell térni a HIT kérdésére is. Ez is szükséges a Kristálytiszta szándékhoz. Mélyen nem kívánok belemenni, azonban megemlítem, hogy itt is jelen van egy kétesélyes meggyőződés. Hit és Tudom. Együtt szokták párosítani a kettőt. Véleményem szerint, nem ugyanaz. A Hit erős meggyőződésen alapul és nem hiszékenységen. Ebből kialakul, a „Tudom” is. Azonban a „Tudom - ból” nem mindig alakul ki a Hit. Egyszer azt mondták nekem egy dologgal kapcsolatosan. „Nem, Te Tudom, mert látod. De vajon hiszed is? Kialakult már olyan Hit is a „Tudom” mellé, hogy elég legyen a legnehezebb, legsötétebb helyzetben is? „ És valóban, elgondolkodtam a kérdésen. Szívből van a hitem vagy csak értelemből? Jó kérdés, ugye? És igen átgondolandó. Pl. csak, mert Tudom, hogy van Isten, (mert belém nevelték) még nem biztos, hogy hiszem is. Igyekezzünk valódi, szívből jövő Hitre szert tenni. Csak és kizárólag ez lesz nekünk a próbák idején. És mi mindennek a mozgató rúgója? A Feltétel Nélküli Szeretet. Nélküle nincs, még létezés sem. Itt egy idézetet hozok fel.
  „A szeretet hosszú tűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, a szeretet nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. /Pál Apostol: I. Kor. 13:4-8/
  Sok mindent elmond ez a pár sor. Vajon, valamelyik tulajdonságnak híján vagyunk? Azt is elhangzott: „ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok” És ezzel szerintem mindenki egyetért. Fentebb azt írtam „Nélküle”. Itt már mindenki észrevehette, hogy személyes megnevezést adtam a Szeretetnek. Mért is? Mert a szeretet nem más, mint maga a Forrás, a Teremtő. És ahogy mi magunk is a mindenség Forrásából származunk, létünk lényege ugyanúgy, mint Neki a Szeretet. Méghozzá ugyanaz a Feltétel Nélküli Szeretetből állunk. A kérdés, hogy képesek vagyunk e, Isteni Lényünket felszínre hozni? Vagy képesnek érezzük e magunkat arra, hogy dolgozzunk a felszínre hozataláért? Képzeljétek el, hogy egy piramist készültök építeni. El is nevezhetjük az oldalait, falait.
  „Kristály” „Ég” Te magad „Föld” „Szív”
  És minden kő, amiből felépül a piramis, egy – egy megtanulandó rész, egy – egy kapcsolat, amely tartozékai a főelemeknek. Összefoglalva: Szükséges a Kristályokkal jó kapcsolatot kiépíteni azáltal, hogy elfogadjuk tudatosságukat és megismerjük tulajdonságaikat. Szükséges a Forrással közeli, mély kapcsolatot kiépíteni, annak okán, hogy megfelelő energia minőséggel rendelkezünk a magasabb szintű energiák befogadásához és lehozásához. (Itt a jelen témával kapcsolatosan mondom ezt, hiszen tudjuk másért is kapcsoltba kell lennünk Vele.) Szükséges a Földanya a kapcsolata, hogy általa otthonra leljünk itt a Földön is és segítsen lehorgonyozni és itt tartani azokat az energia minőségeket, amely szükséges fejlődésünkhöz. Szükséges a „Szív” szava, amely elvezet a magasabb minőségű Isteni Lényünk kiterjedéséhez, amely megmutatja, kik vagyunk valójában s erőt, kitartást biztosít számunkra a nehéz időkben.
  20.
  Most néhány gyakorlatok adok át, amelyek segítenek kicsit beljebb vinni bennünket a mélyebb megismerés és tapasztalat felé illetve tisztán érző képességünket is fejleszti.
  Gyakorlatok Kristályrezgés összehangolása a sajátunkkal
  Válassz ki személyes kristályt vagy kristályokat. Először nem kell különböző gyógyításra használatosakat venned. Elég bármilyen méretű, marok kristály. Ha nem tudod, melyik legyen, akkor hagyd, hogy Ő válasszon ki téged. Érezni fogod hívását. Lehet érzésként jön vagy energetikailag esetleg meleget érzel majd, de tudni fogod melyik hív. Fontos, hogy más ne fogdossa, mert átveheti energetikai rezgését vagy lenyomatát az illetőnek. Ha mégis más kezébe kerülne, akkor tisztítani kell. Tisztítsd meg. Vegyél fel meditatív pózt és kezdheted. Fogd kezedbe- intuíciód szerint, hogy melyikbe vagy mindkettőbe. Érez át energetikáját, tedd kezed érzékenyé rá. Ha megvan, lásd magad előtt. Majd egy ajtót rajta és lépj be. Ha bent vagy adj ki rezgő hangot, lehet egy OM is. Ezzel a gondolati rezgésedet fogja megismerni és válaszolni fog. Ha úgy érzed megkaptad a választ, ismételd meg hangosan. Fontos, mert így megismeri a „hangodat” is. Ígérd meg neki, hogy csak és kizárólag isteni minőségben fogod használni és dolgozni vele együtt. Ha érzékenyebb vagy az energiákra csodálatosan érezheted, ahogy végig fut a kristály energiája a testeden a testedben és aurádban. Majd lesz egy kapcsolódási pont mikor egyek lesztek.
  21.
  Ha nem érzed, vagy nem látsz, meditáció alatt semmit, ne aggódj! Akkor is működik, csak többször kell elismételni a gyakorlatot. Kristályod fel fog ismerni és tudni fogja azonnal, hogy Ti együtt dolgoztok tovább. Ajánlatos minél többször megismételni, hogy sejtszinten kapcsolódjunk össze személyes kristályunkkal. Ajánlott idő kb.2 hét. Véleményem, hogy hallgass megérzéseidre és ne időhöz kösd magad Ha ez megvan, lehet felkészülni a munkára.
  Csakrák érzékelése és fejlesztése
  Gyökér csakra: térérzékelés, pránával táplálkozik hangja: lám Szakrális csakra: fizikai érzetek, pszichikai szintű érzékelés, alsó érzelem, hangja: vhám Szolár csakra: rezgések, helyek, alsóbb értelmi mentális központ hangja: rham Szív csakra: empátia érzékelés, lélek rezgések, megérzések hangja: jham Csecsemőmirigy: telepátia, egyetemes szeretet, feltétel nélküli szeretet, krisztusi tulajdonságok Torok csakra: Akasha, éterelem, tisztán hallás hangja: ham (ohm is nyitja) Homlok csakra: tisztánlátás hangja: khsam Korona csakra: tisztán tudás hangja: ohm
  22.
  Fejlesztő gyakorlatok
  1: Nagyon fontos a csakrák tisztítása. Mindenki használja a számára legmegfelelőbb technikát. 2: Tisztítás és egyben kiváló stimulálás a légzés technika. Ülj meditatív állapotban és csendesedj le. Kérj védelmet és tisztítást. Koncentrálj a csakráidra. Kezd a koronával és egyesével menj lejjebb. Ne siesd el! Lélegez be a koronádon, vidd le a szívig majd fújd ki szintén a koronádon. Ezt ismételd addig, míg úgy érzed szükséges. Majd folytasd. Lélegezz a koronádon, vidd le a szívig és fújd ki a homlok csakrád elülső részén. Folytasd, míg jónak nem találod. Hallgass belső megérzésedre, jelezni fogja, mikor menj tovább. Majd ismételd, hogy a csakra hátsó részénél fújod ki. Lélegezz a koronádon, vidd le a szívig és fújd ki a torok csakrád elülső részén, majd a hátsón. És így folytasd egészen a gyökér csakáig. Ajánlom, az összes érzékelést fejlesszük egyszerre. 3: 3x8 légzés technika Minden csakrádra külön figyelmet fordíts. Koronádon 8 másodpercen át beszívod a levegőt, 8-ig bent tartod és 8 másodpercen át kifújod. 3x ismételni. Majd menj lejjebb a többire.
  23.
  Amennyiben túl hosszú lenne az idő (saját tapasztalat ), akkor kezd kevesebbel és vidd fel 8-ig. De ne csalj! (Megemlíteném az angyalforrás /Aysha/ tisztán érzékelő tanfolyamát. Nagyon sok módszert kínál fel az érzékelések elsajátításához.)
  Piramis Arkangyal behívása és felismerési technikája
  A képzeletbeli piramis alakzat olyan tér, mely magában tartja a személyes kristály energiáit, valamint elmédből kivetülő gondolatokat. Addig gyakoroljuk, míg az energiákat könnyen tudjuk kezelni. Foglalj helyett a széken vagy a földön egyenes háttal ülve, bal vagy mindkét kezedben tartva a személyes kristályod. Hunyd le a szemed s kezdj el mély lélekzetet venni. Véleményem és tapasztalatom: mindenki találja meg a számára megfelelő ritmust, amivel el tud lazulni. Ha már, kellőképen felkészültünk, akkor mehetünk tovább. Gondolatban tested körül szerkessz egy négyoldalú piramist. Csúcsa a fejed felett kb. 30-40 cm-re legyen, csúcsai előtted jobbra - balra és mögötted, kettő. Te középen ülsz. Engedd gondolataid szabadon áramolni az elmédben, míg végül a tudatos fecsegés megszűnik és egyfajta megváltozott tudatállapotba jutsz. Ha megvan, a fejünk felett lévő csúcson keresztül kérjük be az arany fényoszlopot és a koronánkon keresztül engedjük be a szívcsakrába. Ezután, hívjuk be azt az Arkangyalt kinek segítségére szükségünk van. Természetesen a kapcsolat hatékonyságát növelhetjük, ha az adott angyalhoz tartozó kristállyal dolgozunk.
  24.
  Kérjük meg, hogy aurájának színével töltse fel a piramist és azonosítsa be magát. Hangolódjunk alaposan az angyalra és figyeljünk. Lássuk, ahogy aurája színe beborítja a piramis belsejét. Figyeljünk az energiákra, az áramlásra, a színekre, érzésekre, esetlegesen megjelenő szimbólumokra, vagyis a legkisebb dologra is, ami jön. Ajánlom, ezt a meditáció után vessük papírra mindazt, amit láttunk és érzékeltünk ezzel információs anyagunk lesz az adott angyal jelenlétének összességére, beazonosítására. Minél többször behívjuk, annál előbb fogjuk felismerni a jelenlétét. Amennyiben késznek véljük, a teljes kapcsolatot vele akkor beszéljük meg, hogy miért hívtuk. Nagyon figyeljünk ismét minden érzésre, intuícióra, gondolatra, képekre, mert ezeken keresztül meg fog jönni a várt válasz. Ha megkaptuk köszönjük meg segítséget és búcsúzzunk el tőle vagy kérjük, kísérjen tovább, míg feladatunkat megoldjuk. Végül engedjük el a fényoszlopot, térjünk vissza teljes, éber tudatállapotunkhoz és nyissuk ki szemünket és oszlassuk el a piramist. Aki, már jól mozog, a kristály energiák között bátran tehet az alsó négy csúcsba kristályt helyezni. Az energia koncentráltabb áramlásba fog majd, és egyesülnek a felső csúcsban. Aki szédül, feje fáj, hányingere vagy heves szívdobogása lesz, az azonnal hagyja abba. Később próbálja meg újra. Az energia mennyisége először még fárasztó és nehéz lehet
  Arkangyalok és kristályaik
  Ariel Nevének jelentése: Isten oroszlánja A természet nagyhatalmú angyala. Segíthet a környezetvédelem területén, gyógyítja a házi és vadonélő állatokat, kinyilatkoztatásokban. Jelenléténél könnyed szellőt érezhetünk bőrünkön, szélzúgását hallhatjuk. Aura: rózsaszín – kristály: rózsakvarc Azrael Nevének jelentése: Isten segítsége
  25.
  Elsődleges feladata, hogy átsegítse az emberi lelkeket a fizikai halálon és segítsen az itt maradottaknak a gyász idején. Akár lelki akár anyagi problémánk van e téren hívjuk bátran segítségül. Aura: nyers fehér - kristály: kalcit: krém sárga Chámuel Nevének jelentése: Istent látó, Istent kereső Feladata oltalmazni a világot beleértve a személyes világunkat is a félelmek és alantas energiáktól. Gyógyítja az aggódást, békét, nyugalmat hoz. A világbéke létrejövetele miatt is hívhatjuk. Segít a kapcsolatok létrehozásában, erősítésében, a lelki társak felbukkanásában. Karrier, életcél megtalálásában az „ elveszett” dolgok meglelésében. Csalhatatlan, könnyed izgalom, test bizsergés, lámpa lázhoz hasonlatos érzés keríthet hatalmunkban amint felbukkan. Aura: halványzöld – kristály: zöld fluorit Gábriel Nevének jelentése: Isten hírnöke, Isten az én erősségem A feltámadás angyala, a feltámadás lángját hordozza magában, mint újra életbe hozni azt, aki halottnak látszott vagy felébreszteni a „halálának” hitt álmait. Spirituális fejlődés érdekében közli veled fő feladataid. Gyógyítja a szorongást, segíti a kommunikációt. Sőt inkább tanítja mivel kiváló házi tanár. Számíthatunk rá a terhesség ideje alatt és a szülésnél egyaránt és gyermek örökbe fogadásánál. Támogat a művészetben és művészetekkel rokonítható tervekben, média feladatokban. Aura: rézszínű – kristály: citrin Hániel Nevének jelentése: Isten dicsősége Régi időkben egyike volt azon arkangyaloknak, akik a csillagász papokkal dolgozott együtt és részt vett a spirituális gyógyászatban. Így minden csillagászati dologgal kapcsolatosan nagyszerű segítő és többek között a Hold energiájának elfogadásában is. Így gyógyítja a menstruációs zavarokat, problémákat. Előhozza a elsősorban a tisztánlátást és a látnoki képességeket. Akkor is számíthatunk rá ha barátok közt és-vagy harmóniában kívánunk élni. Támogatja a gyógyítókat. Aura: kékesfehér – kristály: holdkő Jeremiel Nevének jelentése: Isten kegyelme Segít félelem nélkül felmérni múltunkat, levonni a történet tanulságát, irányításával rengeteget tanulhatunk eddigi életünkből. Sőt jövőben, lélekben
  26.
  megerősödve összpontosíthatunk a szeretetre. Tehát bátran hívjuk, ha önvizsgálatot, életünk felülvizsgálatát kívánjuk és a szükséges változások végrehajtásánál is ott lesz velünk. Gyógyítja az érzelmeket. Segíti a tisztánlátást, jóslat tartalmú álmokat hoz és profetikus látomásokat. Álmunkba hívjuk vagy nappali elmélkedésünkben. Aura: ibolyaszín – kristály: ametiszt Jophiel Nevének jelentése: Isten szépsége, gyönyörűsége Művészek pártfogójaként közismert, metafizikai és fizikai síkon egyformán támogat a kiteljesedésben. Segít lángra lobbantani a bennünk lakozó alkotói szándékot. Gyógyítja a negativitást és a káoszt, az életritmus megnyugtató lelassítását, hogy ne kapkodjunk idegbajos módjára. Szépséges gondolatok keltésére serkent és a környezet megszépítésére. Jellemzője a könnyed érzés és hangulatunk vidámra fordulása. Aura: pink – kristály: rózsaszín turmalin (rubelit) Metatron Nevének jelentése: Enoch a próféta Égi feladata: mennyei krónikás, „jegyzőkönyv” vezető, aki igaz mértékkel mér minden emberi dolgot. Fáradhatatlanul igyekszik segíteni a Föld lakóit. Ég és Föld közötti közvetít. Segít abban, hogy egyedül rád jellemző módon kerülj kapcsolatba Istennel. Gyógyítja a tanulási nehézségeket és gyerekkori problémákat. Különösen a spirituális vénával megáldott gyerekek sorsát viseli szívén. Támogat az eredményességben az előre lépésben a halogatásban, írásban, spirituális megértésben, szétszórt figyelem összpontosításában, hiperaktivitásban. Aura: zöld és rózsaszín csíkokkal – kristály: dinnye turmalin Michael Nevének jelentése: Istenhez hasonlatos Legfőbb célja megszabadítani a Föld és lakóit a félelmekből eredő mérgektől. Kéri és biztatja azon lelkeket kik alkalmasak arra, hogy mutassák meg a spiritualitás és gyógyítás lényegét minden adandó lehetőségben, alkalomban. Gyógyítja a félelmeket, idegességet, tisztítja az energiát, védelmet biztosít minden szinten. Hívhatjuk, ha állást kívánunk foglalni hitünk felvállalására, bátorságot, erőt ad. Segít fokozni az önbecsülést, érdemességet, irányítást, motivációt. Életerővel, energiával álld meg. Minden alacsony minőségű energiát és entitást elűz, megtisztítja a teret. Minden lélek spirituális sorsának a megoltalmazására hivatott. Ha nő spirituális utad nőttön nő Michael energiája dolgozik benned. Aura: kék,kékeslila – kristály: szuglit
  27.
  Raguel Nevének jelentése: Isten barátja Igazság és pártatlanság angyala. Olyan, mint az „akkutöltő” így kiváló segítség energia hiánynál, levertségnél. Sokoldalú személyiség, személyes ügyvéd, spirituális tanácsa adó-terapeuta, házi edző és tanító. Gyakran tevékenykedik valamely segítő csoport tagjaként. Gyógyítja a magán életi és a szakmai kapcsolatokat, együttműködést. Segít az elmélkedésben, érvelésben, vitakészségben, megoldásban, feloldásban, homályos helyzetek megszüntetésében, fegyelmezettségben, védelem igazságtalan bánásmód esetén. Aura: halványkék – kristály: akvamarin Raphael Nevének jelentése: Isten meggyógyít Gyógyítja a pszichés betegségeket, segíti a gyógyítókat, állatokat is, szenvedélybetegségek, beteges vágyak megszüntetése vagy csökkentése. Utazok oltalmazója, spirituális utazókat lelki útmutatással, támogatja, segít megkeresni az igazságot, Mások érdekében is jó hívni. Gyakran együtt dolgozik Mihállyal, ha ártó szellemek vagy ártalmas energiák eltávolítása a cél. Ezért a szelleműzés és tértisztítás is hatáskörébe tartozik. Segít a tisztánlátásban. Aura: smaragdzöld – kristály: malachit Raziel Nevének jelentése: Isten tudása, gyógyító Ő adta át a tudást a gyógynövényekről. Ezoterikus tanok és kinyilatkoztatások értelmezése, szent geometria, kvantum fizika, alkímia, szellemi megnyilvánulások, látnoki képességek, isteni energiák megszerzése, tisztánlátás és minden dolog határtalan megismerése tartozik hatás körébe. Tudást hozza el a spirituális „titkokról”. Gyógyítja a spirituális és a pszichés blokkokat. Aura: szivárványszínek – kristály: hegyikristály Sandalfon Nevének jelentése: Elijah, a próféta Ő jutatja el az imákat, fohászokat Istenhez amelyekre válszolni is fog. Figyelj milyen belső hangokat vagy zenét hallasz az lesz a válasz. Hatalom, erő, bőség, szépség, életöröm dicsőség angyala. Feladatai közé tartozik a Föld gyógyítása is. Segít abban, hogy biztonságos kapcsolatot építsünk ki Menny és Föld között. A legmegfelelőbb személy ki segíteni t


  Szólj hozzá

  Név:
  E-mail címed:
  Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
  Szöveg:
  Milyen nap van ma Magyarországon?
  Ingyenes honlapkészítő
  Profi, üzleti honlapkészítő
  Hirdetés   10
  Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

  KÖSZÖNÖM NOÉMI!